Передплата 2024 «Добре здоров’я»

60% львів'ян про стратегію розвитку міста навіть не чули…

Місто Лева — у світлі 9-го щорічного дослідження якості життя, яке провів Міжнародний республіканський інститут

Фото з сайту ЛМР
Фото з сайту ЛМР

Міжнародний республіканський інститут (IRI) оприлюднив результати щорічного дослідження якості життя у великих містах України. Це вже дев’яте таке дослідження. Зокрема, там є рейтинг великих українських міст за якістю життя, пише NV.UA.

Дослідження від імені Центру ана­лізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні-травні провела Со­ціологічна група «Рейтинг» за підтрим­ки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Респондентами були майже 17 тисяч українців, жителі 21-го обласного центру країни — крім тих, що перебувають у тим­часовій окупації. Вони оцінили свої міста за 19 параметрами, що стосуються якос­ті обслуговування та послуг. А саме: збір сміття, медичні заклади, транспорт, до­роги, вуличне освітлення, освіта, робота поліції, якість водо-, енерго- та газопос­тачання, опалення, екологія, інклюзив­ність, стан бомбосховищ, соцзахист, ро­бота ЦНАПів.

Згідно із результатами дослідження, визначено три міста-лідери у трьох кате­горіях. До першої категорії, Захід, потра­пили вісім обласних центрів, на функціо­нування яких війна впливає мінімально. У цій категорії найвищі оцінки від своїх жи­телів отримав Луцьк (індекс якості - 3,6). У цю категорію також входить і Львів. За рейтингом він на… передостанньому, сьомому місці, з індексом якості 3,3. На другому і третьому місцях — Хмельниць­кий і Тернопіль. Загалом індекс якості «3» відповідає оцінці «посередньо».

Друга категорія, Центр, включає шість міст (включно з Києвом), які періодич­но потерпають від атак ворожих ракет і дронів. У цій категорії перше місце посі­ла Вінниця (3,5). Київ лише на четверто­му місці (індекс 3,3), після Черкас і Кро­пивницького.

У третьому умовному регіоні дослі­дження, Прифронтові, сім міст, розташо­ваних поблизу кордону з рф або ж поруч із зоною бойових дій, які постійно потер­пають від ворожих обстрілів. Серед жи­телів таких населених пунктів найбільш задоволені своїм містом чернігівці (ін­декс 3,4).

Які ж показники в опитуванні проде­монстрували львів'яни?

Діяльність міської влади схвалюють 40% львів'ян, діяльність міського голови — 38%. Для порівняння — діяльність мера Харкова схвалюють 80% містян (перше місце у цій категорії), діяльність міської ради Харкова — 66%. Порівняно з торіш­німи показниками, схвалення діяльнос­ті львівського мера значно «просіло» (2023-го було 50%).

Яким є ставлення львів'ян до місько­го голови Андрія Садового? Думки, що «мер повинен допрацювати свій термін і на наступних виборах треба обрати іншу людину», дотримуються 58% містян. 23% вважають, що «мер повинен якнайшвид­ше піти з посади». 14% - «мера потрібно переобрати ще й на наступний термін», 6% не визначилися. У цій категорії Львів — на передостанньому місці.

Поширення корупції на місцевому рів­ні: у цій категорії визначено Індекс час­тоти корупційних діянь. Тут досліджува­ли відповіді респондентів на запитання: «Доводилося (особисто або знайомому) робити послугу, дарувати подарунок або давати хабар місцевому чиновнику, щоб отримати послугу або документ?». Індекс 3 означає «більше 5 разів», 2 — «3−5 ра­зів», 1 — «1−2 рази», 0 — «ніколи». У цьо­му рейтингу Львів — на четвертому місці з індексом 0,3 (перед ним — Чернівці, Дні­про й Одеса).

На запитання «Чи знаєте ви щось про „Стратегію розвитку“ вашого міста»? 60% львів'ян відповіли «Нічого не знаю про це», а 36% - «Щось чув про це».

Разом із тим, у категорії «Емоційне сприйняття міст» респонденти вважають Львів містом «розквітаючим», він на сьо­мому місці з індексом 0,7. На першому місці тут Івано-Франківськ. А от «занепа­даючі» міста — Миколаїв, Суми, Полтава, Запоріжжя. Також Львів вважають містом «Економічно розвиненим» — він на тре­тьому місці (0,6), поступившись Вінниці та Івано-Франківську. У категорії «Еколо­гічно чисте» місто Львів лише на восьмо­му місці (на першому — Тернопіль). У ка­тегорії «Доглянуте місто» Львів лише на дев’ятому (на першому — Харків). У кате­горії «Комфортне місто» Львів на 12-му місці, «Безпечне» — на 10-му.

Проте 68% львів'ян «відчувають гор­дість за те, що вони є жителями свого міста» (тут Львів на четвертому місці).

А от у категорії «Рівень якості обслу­говування та послуг» місто Лева пасе за­дніх. Львів'яни оцінили це таким чином: збір сміття — Львів на 15-му місці, ме­дичні заклади — на 11-му, транспорт — 15-те, вуличне освітлення — 8-ме, дороги — 12-те, розвиток промисловості - 7-ме, дитячі садочки — 13-те, діяльність поліції - 15-те, водопостачання — 9-те, еколо­гія — 10-те, опалення — 5-те, доступ для людей з інвалідністю — 15-те, соцзахист — 17-те, постачання електроенергії - 10-те, постачання газу — 8-ме, облашту­вання бомбосховищ — 6-те, робота ЦНА­Пів — 6-те місце.

Схожі новини