Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Іди звідси. Чого ти сюди прийшла?» – «Я знаю, чого я прийшла!»

Після скандального інциденту у сільській школі вчителька написала заяву на звільнення

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як учителька б’є учня по голові. Це відбувається на очах у класу. Інцидент трапився у школі села Потеличі на Львівщині. Скандальне відео набуло широкого розголосу. «Руки розпускати до чужої дитини? Ця людина не може працювати з дітьми, — коментують українці, які вважають учительку винною. — Штраф і звільнення цієї особи з роботи. Нехай сидить удома, на карантині»…

Після того, що трапи­лося, заступник ди­ректора з виховної роботи, вчителька укра­їнської мови та літерату­ри Потелицької загаль­ноосвітньої школи I-III ступенів Жовківської рай­ради 41-річна Надія Патли­ка, яка побила учня, написа­ла заяву на звільнення. Про це журналісту «ВЗ» повідоми­ла директорка школи Світ­лана Ковальчук.

Інцидент трапився у чет­вер, 3 грудня. Світлана Ко­вальчук каже, що у той час, коли все сталося, була на на­раді директорів. Про інци­дент дізналася у п’ятницю, 4 грудня. «Хлопчики побилися на перерві у коридорі, — роз­повідає директорка школи. — Вчителька побачила цю бійку та розборонила учнів. Побі­гли до класу. Вона зайшла до класу, аби пересвідчити­ся, що конфлікт вичерпано. Хлопчик до неї крикнув: „Йди звідси. Чого ти сюди при­йшла?!“. Діти у поясненнях підтвердили, що так і було».

«У вчительки здали нерви, напевно, — веде далі дирек­торка. — Пояснення іншого немає. Тому що за нею ніко­ли не спостерігалося якогось насилля щодо дітей. Звичай­но, це неправомірні дії вчите­ля. Ми цього абсолютно не схвалюємо. Проводимо роз­слідування. Створили комі­сію».

«А ви дізналися, через що діти побилися?» — запитую. «Може, штовхнули один од­ного… Вони однокласники, 6-й клас. У нашій школі ра­ніше такого не було. Я пра­цюю на посаді директора де­сять років. Загалом у мене 30 років педагогічного стажу», — каже пані Ковальчук.

«Той хлопчик, що дозволив собі так звернутися до вчите­ля, і раніше так поводився?» — запитую. «Кажуть, що він не зі зразкових дітей. Але то є діти… Такого постійного хам­ства з його боку не було».

Якщо уважно подивити­ся це відео, то половини слів, які говорить вчителька, не­можливо розібрати. «Яке ти маєш право? Я підійшла вас розборонити. Правда? А нє, ти маєш до мене говорити „Чого ти сюди прийшла?“. Я знаю, чого я прийшла! Ти як маєш до мене говорити!» — кричить Надія Патлика.

«У будь-якому випад­ку вчителька не мала права простягати руки до дитини», — кажу директорці. «У неї теж є дитина. У поясненні вона написала, що дуже шкодує за вчинене. Визнає, що не пра­ва. Але назад нічого не по­вернути. Так сталося. Дуже прикро».

Наступного дня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що учительку, яка била учня по голові, звільнили з робо­ти. Я знову зателефонувала до пані Світлани, аби довіда­тися про службове розсліду­вання. «Ми створили у школі комісію з розслідування інци­денту, — каже пані Ковальчук. — Вчительці оголосили догану та відсторонили від виконан­ня обов’язків заступниці ди­ректорки з виховної роботи. Цю посаду вчителька обійма­ла на час декретної відпуст­ки. Уроки за нею залишалися. Але в обід вчителька приїхала і написала заяву на звільнен­ня. Зробила це сама, з мого боку жодного тиску не було».

«У соцмережах багато ко­ментарів, зокрема чимало тих, хто захищає вчителя, а не дитину. («Нікого не захи­щаю. Але діти не можуть при­нижувати вчителя. А бать­ки не звертають на це уваги. Тоді й батьків треба притя­гати до відповідальності», — йдеться в одному дописі). «Поліція розібралася у кон­флікті?» — запитую. «Спершу мама хлопчика написала за­яву: «Прошу вжити заходів до вчительки, яка побила мою дитину». Відповідно, до нас приїжджала поліція. І вже під час розмови з поліцією мама написала заяву про те, що не має претензій до вчительки. Кримінального провадження не відкривали».

Тим, хто виправдовує на­силля з боку вчительки, спів­голова громадської органі­зації «Батьки SOS» Альона Парфьонова відповіла жор­стко: «Країна травмованих дорослих садистів, які б’ють своїх дітей. Ще й іншим до­зволяють своїх бити. Термі­ново потрібен закон зі штра­фами за побиття дитини, і цілодобова гаряча лінія для дітей, аби цих дорослих при­водити до тями».

Коментар для «ВЗ»

Олег Паска, директор департаменту освіти і науки ЛОДА

— Жовківський відділ освіти РДА створив комісію, залучив ювенальну юстицію. Поки почали брати пояснення, вчителька написа­ла заяву на звільнення. Тиску з боку депар­таменту не було жодного. Ми у вівторок на 9.00 запросили Надію Володимирівну, ди­ректорку школи, і керівника районного від­ділу освіти — для того, щоб з’ясувати всі обставини. Але оскільки вона написала за­яву, то приїхав лише керівник відділу освіти. Батьки того учня були проти звільнення вчи­тельки. Були за те, щоб дати їй догану. Бать­ки засудили те, що вона побила, але вони розуміють, напевно, і проблеми у вихован­ні їхньої дитини. І тут треба віддати належне і батькам, і вчительці, — вони усвідомлюють проблему. Але постала вона, я думаю, тому, що тривалий час спілкування між батьками і вчителями було формальним. Якби було по­стійне спілкування про проблеми тієї чи ін­шої дитини, то таких речей би не було. Тут також є недопрацювання і шкільного психо­лога. Ми це врахуємо.

— Вважаєте, вчителька написала зая­ву про звільнення «на емоціях»?

— Вона, напевно, вчинила правильно… Вчитель не має права вдарити учня. Він для того має педагогічну освіту. Володіє інстру­ментарієм, щоби впливати на учня. У пози­тивному розумінні цього слова. Так, ми по-людськи розуміємо, що вона зірвалася. Що є певні обставини, зокрема особисті, ска­жемо так. Не будемо у це вникати, це її при­ватна справа. Але вона не мала права того робити. Я відразу попросив дати їй характе­ристику. Жодного зауваження не було. У неї були нагороди, в неї були переможці Олім­піад. Тільки позитивні відгуки були про неї.

Коли приїжджаю у школу, одразу відчува­ється настрій колективу. Є такі школи, куди тільки заходиш, то відчуваєш радість. На­віть попри те, що зарплата у вчителів неве­лика… А позитивна енергія йде у першу чер­гу від директора. І передається колективу та дітям. Тому у цій ситуації це прорахунок не тільки вчителя, а й директора. Меншою мі­рою начальника відділу освіти. Хоча він за це теж несе відповідальність. Значить, не приділяли тому уваги…

Схожі новини