• You are here:
  • Високий Замок
  • Статті
  • Чи принесе суперприбутки новим господарям наразі збиткова трускавецька «Нафтуся»?

Чи принесе суперприбутки новим господарям наразі збиткова трускавецька «Нафтуся»?

Бо курортному місту вони не світять…

ПрАТ «Трускавецькурорт», монополіст на ринку курортних послуг у Трускавці, оголосило про рішення продати один зі своїх підрозділів — ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», яке має дозвіл на видобування «Нафтусі» та інших лікувальних вод. Зроблено це було показово. Акціонерне товариство, вийшовши з числа засновників, «віддало» свою перлину, якою за своєю сутністю є це підприємство, киянам Володимиру Жебрицькому, Карлосу Карапетяну, Олександру Стельмащуку та Світлані Корнійко з Київської області. Хто ці нові власники? Який стосунок мають до ринку курортних послуг у Трускавці?

Пролити світло на знако­ву для бальнеологічного ку­рорту подію, пояснити моти­ви, яким керувався колишній власник, ухвалюючи рішен­ня про продаж ТОВ «Труска­вецькі лікувальні води», на прес-конференції спробував директор ТОВ «Трускавецькі лі­кувальні води» Андрій Тарнав­ський. Насамперед нагадав, що згідно із українським законо­давством ПрАТ «Трускавецьку­рорт» має право, ні з ким це не погоджуючи, на власний розсуд розпоряджатись своїм майном.

Виявляється, підприєм­ство, яке придбали невідомі кияни, давно дихає на ладан. Колишній власник про це не­одноразово попереджав та робив спроби виправити ста­новище, але у нього нічого не вийшло. Однією з таких спроб була ініціатива «Трускавець­курорту» запровадити на бю­веті мінеральних вод платну послугу. Тоді трускавчани, на­гадавши ініціаторам про їхні «заслуги» перед містом, які полягають у тому, що «Труска­вецькурорт» як колишній мо­нополіст на курорті, володі­ючи багатьма санаторіями та іншими підприємствами, про­грав конкурентну боротьбу за відпочивальника та звільнив тисячі своїх працівників, не дали запровадити платний ре­жим для всіх людей, які приїж­джають до Трускавця. Нагада­ли, що «Нафтуся» і так платна, оскільки за послуги, які нада­ються в бюветі мінвод, розра­ховуються як санаторії та пан­сіонати, так і вілли та готелі. Натомість Андрій Тарнавський каже, що далеко не всі сана­торії та пансіонати, уклавши з ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» відповідну угоду, у по­вному обсязі розраховуються за спожиту відпочивальника­ми воду. Є й такі, що відмо­вились від угод з постачаль­ником мінвод і не платять ні за «Нафтусю», ні за «Марію», ні за «Броніславу», ні за «Софію». До категорії злісних порушни­ків директор проданого кия­нам товариства зарахував 48 вілл та готелів. А це, каже, по­ловина господарчих суб’єктів на курорті. Наслідки не заба­рились. За підсумками роботи у 2019 році «Лікувальні води Трускавця» мають 1 млн 700 тис. грн збитків.

Андрій Тарнавський ви­знав: колись ТОВ «Труска­вецькі лікувальні води» таки стануть «суперприбутковим підприємством», але нара­зі потребують інвестицій. Це нові власники начебто ро­зуміють. Але якщо це так, то виникає запитання, чому тоді серед нових співвласни­ків майбутньої суперприбут­кової справи немає нікого з суб’єктів підприємницької ді­яльності, які б представля­ли фінансові інтереси трус­кавецької громади? Такий варіант, наголосив Андрій Тарнавський, розглядав­ся. Було проведено відповід­ну підготовчу роботу, резуль­татом якої і стало створення на базі колишньої гідрогео­логічної режимно-експлуата­ційної станції теперішнього ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» із двома співзасновни­ками — ПрАТ «Трускавецьку­рорт» та Трускавецька міська рада. Було прийнято рішен­ня про закріплення за кожним із двох учасників рівної част­ки майна — 50% на 50%. На цьому етапі все й застопори­лось. До практичної реаліза­ції проєкту не дійшло. Відтак суперприбуткові дивіденди від «Нафтусі» дістануться не трускавчанам.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Статті
  • Чи принесе суперприбутки новим господарям наразі збиткова трускавецька «Нафтуся»?