Передплатити Підтримати

Перший пологовий будинок Львова отримав новий інкубатор

Проєкт «Подаруй дитині шанс на життя», який не отримав грошей із громадського бюджету міста, профінансував Кредобанк

Зліва направо: головний лікар пологового будинку №1 Людмила Шекета, заступник міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, головний педіатр Львова Богдан Остальський, голова правління Кредобанку Ґжеґож Шатковскі.

Відділення інтенсивної терапії ново­народжених для пологового клініч­ного будинку № 1 отримало новий японський інкубатор та два монітори для спостереження за станом крихіт­них пацієнтів. Обладнання, вартість якого перевищує півмільйона гри­вень, подарував пологовому Кредо­банк у рамках ініціативи «З добрим серцем».

«Два роки тому ми вирішили, що бю­джетом, який ми виділяємо на різдвя­ні подарунки нашим партнерам та клі­єнтам, важко управляти. Бо знайти подарунок, який пасує тому, кому дару­єш, непросто. Тому ми дійшли висно­вку, що треба дарувати там, де є потре­ба. На сьогодні вона є у служби охорони здоров’я в Україні, — каже голова прав­ління Кредобанку Ґжеґож Шатковскі. — Торік ми подарували обладнання для обласної дитячої лікарні. Цього року ви­рішили подивитись на проєкти, які пода­вались на фінансування від Громадсько­го бюджету міста, але не виграли. Так ми обрали проєкт"Подаруй шанс на життя», запропонований пологовим будинком № 1 Львова, оскільки потрібне йому об­ладнання допоможе рятувати найцінніше — життя маленьких дітей. Сподіваємось, подарована техніка врятує здоров’я не одного маленького львів’янина".

Як пояснила головний лікар полого­вого будинку № 1 Людмила Шекета, у лікарні уже є п’ять інкубаторів для но­вонароджених та три монітори, але від­ділення інтенсивної терапії розрахова­не на шість місць. Тому потрібен був ще один інкубатор. «Інкубатор не може пра­цювати постійно. Якщо у ньому полежа­ла одна дитина, то він має пройти санобробку, обробку фільтрів, відстоювання, аж тоді можна туди покласти наступного малюка. Крім того, будь-яке обладнання поступово зношується, ламається. Деякі наші інкубатори мають по десять років. А цей — новенький. Ми уже маємо один ін­кубатор такого типу — він дуже надійний, а якщо якась деталь виходить з ладу, її легко буде замінити, — каже Людмила Шекета. — На жаль, у світі не вдається по­збутись проблеми невиношування вагіт­ності. Є жінки, які не можуть доносити дитину до 37 тижнів. Є обставини їхнього здоров’я, які вимагають швидше розро­джувати вагітну. Наприклад, при цукро­вому діабеті жінок розроджують у 34−35 тижнів. Загалом у нашій клініці приблиз­но 18% новонароджених потребують та­кої допомоги. На рік це приблизно 400 дітей, які народжуються недоношеними, хворими чи кволими. Такий пацієнт не може сказати, що його болить, що йому не комфортно, тому ми зобов’язані про них подбати. Сучасні монітори дають можливість діагностувати будь-які пору­шення, які виникають у цього маленько­го пацієнта. А інкубатор дає можливість виходити його, оскільки там є задана во­логість, температура. І саме від такої до­помоги у перші години життя залежить чиясь радість материнства, чиясь доля та здоров’я у майбутньому. Інших мето­дів, щоб допомогти таким діткам, немає. Тому робили акцент саме на забезпечен­ня відділення інтенсивної терапії для но­вонароджених».

За словами головного педіатра Львова Богдана Остальського, завдя­ки спеціалістам та сучасному обладнан­ню упродовж останніх років у Львові зни­жується смертність діток у віці до одного року. Якщо у 2017 році у Львові померло 52 малюки, то у 2019-му — 31. «Дитина, яка народжується з відхиленнями у ста­ні здоров’я у перші години життя, отри­мує медичну допомогу за місцем наро­дження, тобто у пологовому стаціонарі. І тому треба на належному рівні надавати цю допомогу, аби стан її здоров’я принай­мні не погіршувався. Далі вона перехо­дить на другий етап надання допомоги — або у Міську дитячу клінічну лікарню, або у відділення недоношених обласної клініч­ної лікарні», — каже Богдан Остальський.

Торік у рамках ініціативи «З добрим серцем» Кредобанк придбав апарат штучної вентиляції легень, електро­кардіограф та інфузійний дозатор для відділень інтенсивної терапії новона­роджених Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ». Загаль­на вартість обладнання — майже 1 міль­йон гривень.

Заступник міського голови з гума­нітарних питань Галина Слічна дода­ла, що у 2019 році з загального бюджету розвитку міста на охорону здоров’я було скеровано 109 млн грн. З них 75% скеро­вувалось на закупівлю медичного облад­нання. Однак і цього мало, адже сучасне медичне обладнання надзвичайно доро­ге. «У Львові величезне бізнес-середо­вище. Тому якщо хтось хоче зробити по­дарунок, зробіть його закладам охорони здоров’я, як це зробив Кредобанк», — каже Галина Слічна.