Передплатити Підтримати

«Є група ініціативних батьків, які у цьому ліцеї вирішують майже все»

Конфлікт між дітьми не можуть залагодити ні вчителі, ні батьки, ні адміністрація. То хто кого цькує в «елітному» навчальному закладі?

Батьки учнів 6-Б класу Львівського ліцею імені Василя Стуса вирішили перевести дітей на дистанційне навчання — через агресивну поведінку 12-річного однокласника. «У понеділок, 4 березня, на навчання у школу прийшли лише двоє учнів з цілого класу. Загалом у класі навчається 31 дитина», — повідомив директор ліцею Михайло Заремба.

У ліцеї імені Стуса, що на вул. Повстанській, 14, три­ває конфлікт між батьками 12-річного учня Іллі Балабая та батьками решти учнів цього кла­су. Батьки хлопчика заявляють, що їхню дитину цькують. Нато­мість вчителі та батьки решти ді­тей стверджують, що агресивну атмосферу у класі створює саме Ілля.

«Є заява, в якій батьки про­сять забезпечити дистанційне навчання на період, поки учні перебуватимуть удома. При­чина такого рішення — необхід­ність відновити нормальну дис­циплінарну й моральну ситуацію у класі. Сьогодні на уроки при­йшли лише двоє учнів. Учите­лі працюють, проводять уроки, а для решти учнів є можливість дистанційного навчання. Вчи­телі готують завдання, і діти їх опрацьовують у домашніх умо­вах, а потім повертають назад», — розповів Михайло Заремба.

Журналіст «ВЗ» поспілкува­лася з мамою Іллі — Дариною Балабай. Знаю, ця родина з ді­тьми переїхала до Львова 2015 року з Харкова. Дарина разом із чоловіком Сашком активно до­лучилася до життя міста Лева. Знімали майже все, що у місті відбувається. І навіть створили свій власний канал в Інтернеті. Родина була у захваті від Льво­ва… І ось раптом дізнаюся про цей конфлікт у школі. Ситуація виглядає доволі дивно. Дирек­тор у ЗМІ заявляє, що родина Іллі Балабая не йде на контакт. А мама каже, що бачить директо­ра на різних подіях. На запитан­ня «Як справи?» директор від­повідає: «Все добре, претензій немає…». На жодні наради бать­ків Іллі офіційно ніхто не запро­шував.

До речі, кілька років тому у цій школі уже був конфлікт у третьому класі. Мама одного зі школярів, Галина Мельник, до­моглася, аби класного керівни­ка звільнили з роботи — за те, що вчителька начебто знуща­лася з її дитини. Але вчителька чомусь повернулася до школи. Виявилося, директор подав по­дання на її звільнення під час… лікарняного. Більшість бать­ків були тоді проти звільнення вчителя з робити. Але педаго­га врешті-решт звільнили. Від­тоді навчальний заклад добряче «штормить»…

То що ж сталося цього разу? Чому батьки вирішили перевес­ти дітей на дистанційне навчан­ня? На сторінці у «Фейсбуці» батька Іллі, Олександра Бала­бая, є відео із засідання педа­гогічної ради ліцею. Доповідає вчитель фізкультури. «Минулого року його (Іллю. — Авт.) били всі діти, його били навіть дівчата… Цього року дівчата його вже не чіпають…». «Якщо це не булінг, то що це?» — запитує батько. А ось однолітки Іллі заявляють, що хлопець б’ється, лається і зава­жає усім вчитися.

Адміністрація школи та кіль­ка батьків написали заяви до Франківського відділу поліції. Правоохоронці проводять роз­слідування, встановлюють, хто саме провокує у класі конфлік­ти. Якщо провокаторів встанов­лять, батькам загрожує штраф у сумі 800 гривень (за цькування).

У міському відділі освіти вва­жають, немає причин для пере­воду дітей на дистанційне на­вчання. Начальник відділу освіти Галицького та Франківського ра­йонів Львова Леся Васюта каже: «Керівник навчального закладу про таке навчання нікого не по­передив. Хоча положення про дистанційне навчання чітко пе­редбачає погодження з органа­ми місцевого самоврядування».

Також у відділі освіти вини­кли питання до адміністрації школи, яка вже другий рік по­спіль не може владнати кон­флікт. «Керівник у такій ситуації зобов’язаний був створити ко­місію, вивчити це питання. До цієї комісії запрошуються пе­дагоги, обов’язково батьки ди­тини, над якою вчинявся бу­лінг, той, хто вчиняв булінг і його батьки. Тоді доходять до певно­го рішення», — зазначила Леся Васюта.

Тим часом дізнаюся з ком­петентних джерел, що в еліт­ному ліцеї є група «ініціативних батьків», які «вирішують май­же все у цьому закладі». Зараз, наприклад, розпускають чут­ки, що Іллю Балабая вигнали з попередньої школи… До речі, хлопчик добре вчиться. І з пога­ною характеристикою у цей на­вчальний заклад не беруть. Діти складають іспит, адміністра­ція закладу вивчає усі докумен­ти (характеристику також). Те­лефонують у заклади, де дитина попередньо навчалася. Лише після цього адміністрація ухва­лює рішення. Тому історії про «вигнали й поперли» вигляда­ють сумнівними.

У школі мені сказали, що ди­ректор у відрядженні. А завуч — на уроках. Не дає коментарів і шкільний психолог Ірина Ко­вальчук. Тому дізнатися, чи ви­рішили конфлікт у навчальному закладі, мені не вдалося. Єдине, що стало відомо: у ліцеї виріши­ли, що всі уроки у майбутньому у 6-Б зніматимуть на відео. Але на одному такому відео, яке по­трапило у ЗМІ, видно, що одно­класники цькують Іллю… Діти кричать: «Ти ненормальний, ти дебіл»… Я запитала, що мама думає про ці відеозйомки?

Дарина Балабай каже, ди­тина вдома розповідає, що у присутності вчителя його час­то штовхають, обзивають (тобто провокують), а потім знімають його реакцію на відео. «Інколи додають свої коментарі — дебіл, неадекватний, придурок, пона­їхали, сєпар кончений, — каже мама. — Ілля плаче або кричить у відповідь, бо відчуває беззахис­ність. А в цей час вчитель спо­стерігає…».

Та хіба діти на уроці мають знімати відео? Чи все-таки вчи­тися?