Передплата 2024 «Добре здоров’я»

«російська ментальність не передбачає опції «думати»…

Особливості псевдовиборів президента росії аналізує знаний український дипломат Володимир Огризко

На псевдовибори на окупованих територіях рашисти під дулами автоматів приганяли і українських патріотів. Голосували вони ось так, за покликом серця... Фото із Фейсбук-сторінки Андрія Магери
На псевдовибори на окупованих територіях рашисти під дулами автоматів приганяли і українських патріотів. Голосували вони ось так, за покликом серця... Фото із Фейсбук-сторінки Андрія Магери

У четвер, 21 березня, у росії мають офіційно оголосити ім'я нового президента, який правитиме імперією до 2030-го. Ним після триденних виборів прогнозовано став путін. Від 2000 року обійматиме цю посаду вшосте, хоча був фактичним керівником країни навіть тоді, коли вимушено пересідав у крісло прем'єр-міністра.

Цього разу російський центрвиборчком видав на-гора безпрецедентно ви­сокий рівень підтримки старого-нового глави держави — 87,27%. На цих зрежисируваних псевдо­виборах не було міжнародних спостерігачів, але місцевий рух підтримки прав виборців «Го­лос» заявив про серйозні пору­шення під час голосування та підрахунку голосів. Йдеться про «намальовану» високу явку, ма­сове застосування адмінресур­су, виборчі «каруселі» та вкиди бюлетенів.

Найбільш кричущим пору­шенням під час цього «волеви­явлення» стало примусове за­лучення громадян України, які живуть на окупованих територі­ях. Цивілізований світ вибори у росії назвав недемократични­ми, фейковими, нелегітимними. Лише кілька країн, якими прав­лять диктатори, прислали путіну свої вітання. Цей фарс підтри­мали очільники Китаю, Венесу­ели, КНДР, Білорусі, Ірану, Ніка­рагуа, Узбекистану.

Чергове ви­борче шоу у країні-агресо­рі для «Високо­го Замку» аналі­зує Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007−2009 роках, а нині - керівник Цен­тру вивчення росії.

— Пане Володимире, у за­яві від імені головного ди­пломата Євросоюзу Жозепа Борреля сказано, що резуль­тати так званих виборів у ро­сії є нікчемними і не можуть мати жодної юридичної сили. А чи визнає Захід переможця цих недемократичних, фей­кових виборів? Чи спілкува­тимуться лідери демокра­тичних країн з новим-старим президентом росії, легітим­ність якого поставлено під сумнів?

— Ось це — найголовніше! Ви задали питання, на яке поки що немає відповіді. Хіба що… МЗС Німеччини вже заявило, що не буде перед прізвищем путін ставити якогось титулу. Мож­ливо, це ознака того рішення, яке ще попереду. Якщо вибори є нечесними, непрозорими, не­легітимними, то не може бути легітимним і переможець цих псевдовиборів! І це було б ло­гічно. Чи так відбудеться? Пер­ша німецька ластівка може ста­ти певним натяком на те, що над цим в Європі думають. І, можли­во, щось придумають.

— Яких несловесних контр­заходів за ігнорування прин­ципів демократії - на кшталт «ми стурбовані» — може вжи­ти цивілізований світ щодо російського режиму?

— Найдієвішим заходом, який можна собі тільки уявити, було б надання Україні максимальної допомоги у сфері оборони і без­пеки. При тому — негайної. При тому — постачання тих засобів ураження, які могли би змінити хід бойових дій на фронті. Оце буде найкращий спосіб поклас­ти край цьому недемократич­ному, авторитарному, фашист­ському режиму.

— Чи можуть матеріали про російські псевдовибори стати юридичними доказа­ми протиправних дій на про­цесі у Міжнародному суді, де Україна позивається до росії?

— Це був би лише дотичний, опосередкований, так би мови­ти, елемент тиску на росію. Го­ловне на цьому процесі інше — сама російська агресія. Але як доказ того, що світ має справу з тоталітарним режимом, ці фак­ти українська сторона викорис­товуватиме. Не забуваймо, що ОБСЄ, її орган — Бюро демокра­тичних інститутів та прав люди­ни, не прислав своїх спостеріга­чів на вибори у росію. Так само, як зробили це цивілізовані краї­ни. У такий спосіб вони не хоті­ли легітимізувати путінський ре­жим і визнавати, що підготовка до виборів і сам їх процес про­йшли законно.

— Для чого путін влаштував «народне волевиявлення» на окупованих територіях України, знаючи, що світ його ре­зультатів все одно не сприй­ме?

— Бо для путіна міжнародне право нічого не означає. Дикта­тор вважає окуповані українські землі російською територією. Виходячи із цієї його бруталь­ної імперської логіки, він діяв законно. І згідно із цією логікою путін повинен був провести ці вибори.

росія і міжнародне право — поняття, які не перетинаються. Тому нічого дивного у тому, що кремль провів ці вибори, немає. Але весь світ не визнає і не ви­знаватиме таких речей.

Таке російське свавілля три­ватиме доти, доки українська армія не викине російських оку­пантів з нашої землі.

— Наскільки цифри, що їх показали на дільницях оку­пованих територій, відпові­дають дійсності? Голосува­ти йшли колаборанти, щирі симпатики путіна, «жду­ни», які чекали приходу його військ? Чи ці цифри значною мірою було «намальовано»?

— На окупованих територі­ях «малювання» захмарних ви­борчих показників для путіна було найбільш продуктивним. Бо москві треба було показати, що «нові» землі «вистрибують зі штанів від щастя», що їх при­єднали до росії. Тому там і були фантастичні 92−95% «за» путі­на. Це, власне, те саме, що було у 2014 році на псевдореферен­думі у Криму. А 87% підтримки на інших територіях? Тут я виді­ляю щонайменше два моменти. Перший — справді величезна, переважна більшість московит­ського населення виступає за путіна. Від цієї правди нема куди дітися. Кілька відсотків туди-сю­ди значення не мають. Але для того, щоб путін вважав себе ле­гітимним, єдиним, неповтор­ним і т. д., і т. п. — і «намалюва­ли» 87,27%.

— Високий показник путіна показує, що зашорені росій­ські виборці згідні з його по­літикою. У тому числі підтри­мують розпочату ним війну проти України. Коли росій­ське суспільство почне дума­ти і діяти тверезо?

— Ніколи! Тому що російська ментальність не передбачає такої опції. Вона передбачає опцію «боятися», бути застра­ханим і чекати, що тобі скажуть згори. Тому розраховувати на якісь прогресивні рухи знизу — значить, не розуміти російської рабської натури.

А тим часом…

Сенатор-республіканець США Ліндсі Ґрем, який побував із візитом в Україні, вважає, що путін сфальшував вибори прези­дента рф і тепер є нелегітимним, повідомила «Європейська прав­да». «87% підтримки у господа­ря кремля — це настільки вража­юче, що цьому немає довіри», — заявив американський сена­тор. Відтак Ґрем проситиме ад­міністрацію президента Джо Байдена визнати росію держа­вою-спонсором тероризму. За словами американського сена­тора, «запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти компаній з Китаю, Індії, котрі допомагають рф».

Схожі новини