Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Китайців торік знову поменшало

Демографічні проблеми комуністичної КНР сповільнюють її економічне зростання

Від політики “одна родина – одна дитина” Китай відмовився. Але демографічного буму комуністична влада не дочекалася... Фото CNN
Від політики “одна родина – одна дитина” Китай відмовився. Але демографічного буму комуністична влада не дочекалася... Фото CNN

2023-ій став другим роком поспіль, коли населення Китаю скоротилося. Торік його кількість знизилася до 1,409 мільярда осіб, тобто порівняно з 2022 роком китайців стало на 2,08 мільйона осіб менше. Про це повідомило Національне статистичне бюро (NBS) Китаю. Демографічні проблеми комуністичної КНР, прогнозують експерти, можуть загальмувати розвиток китайської економіки.

Водночас NBS повідомило, що мину­лого року валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю зріс на 5,2%. За прогно­зами китайського уряду, це зростання мало становити 5%, тож начебто все до­бре (особливо, якщо порівняти з 2022 роком, коли економіка Китаю зросла лише на 3%). Утім, експерти нагадують: 5,2% зростання ВВП — один із найгірших економічних показників КНР за понад три десятиліття.

Уперше з 1961-го населення Китаю скоротилося 2022-го, а торік КНР навіть втратила перше місце у рейтингу най­більш населених держав світу — Китай обійшла сусідня Індія.

Населення КНР припинило зростати внаслідок, зокрема, багаторічної полі­тики комуністичної влади «одна родина — одна дитина». Китайським сім'ям дов­го не дозволяли мати більше однієї ди­тини, що призвело до старіння населен­ня й скорочення кількості робочої сили.

Ці чинники загрожують економіч­ній і соціальній стабільності КНР, тож 2015 року офіційний Пекін від принци­пу «одна родина — одна дитина» відмо­вився. Але очікуваного владою буму на­роджуваності у Піднебесній не сталося. Зокрема через те, що за останні деся­тиліття кількасот мільйонів китайців ви­билися з жахливої бідності й перейшли до середнього класу (звичайно, за ки­тайськими мірками). Як це не дивно, але покращення рівня життя зазвичай су­проводжується у світі зниженням наро­джуваності… І комуністичний Китай не став винятком.

Торік рівень народжуваності в Ки­таї також побив антирекорд, інфор­мує CNN, упавши до 6,39 народжених на 1000 осіб. Це найгірший показник із часів заснування комуністичної КНР (1949). Торік у Китаї народилося 9,02 мільйона дітей, а 2022 року — 9,56 міль­йона. Водночас активної робочої сили, тобто громадян віком від 16 до 59 ро­ків, поменшало торік у Китаї, порівняно з 2022-им, на 10,75 мільйона осіб. І при цьому кількість людей віком понад 60 років зросла 2023-го, порівняно з попе­реднім роком, на 16,93 мільйона.

За прогнозами експертів, найближ­чими роками демографічна ситуація у Китаї не покращиться. А відтак досяг­ти вищих темпів економічного розвитку буде вельми проблематично.

А тим часом…

2023-го у Франції народилося близь­ко 678 тисяч дітей. Це на 6,6% менше, ніж 2022 року, і це найнижча кількість народжених із часів Другої світової війни, констатував Національний інститут статистики й економічних досліджень (INSEE). Попри це, населення Франції торік зросло на 0,3% (наслідок іммігра­ції) — до 68,4 мільйона осіб. Тож Франція залишається другою після Німеччини країною ЄС за чисельністю населення.

Коефіцієнт народжуваності (кіль­кість дітей, яких у середньому наро­джує одна жінка фертильного віку) ста­новив торік у Франції 1,68, 2022-го — 1,79. Для порівняння: 2021 року, за даними Євростату, коефіцієнт наро­джуваності у Франції (найвищий у Єв­ропейському Союзі) становив 1,84. Не виключено, що зниження народжува­ності стало наслідком пандемії. Аби пе­ревірити цю гіпотезу, експерти радять дочекатися цифр за 2024-ий.

Схожі новини