Передплата 2024 «Добра кухня»

Третина населення Японії - люди за 65 років

Частка тих, кому за 80, перевалила за 10%. А померлих японців 2023-го було удвічі більше, ніж народжених…

Після матчу гравці аматорської футбольної команди з Токіо люблять перехилити чарочку-другу саке або вина... Фото sky.com
Після матчу гравці аматорської футбольної команди з Токіо люблять перехилити чарочку-другу саке або вина... Фото sky.com

Японія відома своїми довгожителями. Люди, яким понад сто років, у цій острівній країні зовсім не дивина, а середня тривалість життя японців становить майже 85 років. Світовий рекорд! Утім, у цієї «медалі» є й зворотний бік: оскільки рівень народжуваності в Японії низький, її суспільство невпинно старіє.

Минулого року япон­ців, яким уже виповнило­ся 80 років, уперше ста­ло понад 10%. Загалом, майже третина населення Країни, де сходить сонце, — люди віком від 65 років, тобто пенсіонери. Це ве­личезне навантаження на японську економіку, на­самперед на систему со­ціального захисту… Для порівняння, осіб, молод­ших від 15 років, у Японії сьогодні тільки 11,5%.

Старіння японського суспільства є наслідком не лише рекордної три­валості життя, а й низь­кого рівня народжуванос­ті. Починаючи з 2021-го, Японія щороку оновлює негативні історичні ре­корди: три роки поспіль у країні народжується най­менше дітей, починаючи з 1899-го, коли почали вес­ти цю статистику. 2023-ій був найгіршим — у Японії народилося менш ніж 800 тисяч дітей… А помер­лих було торік близько 1,6 мільйона.

Зараз населення цієї азійської країни стано­вить приблизно 124 міль­йони осіб. Якщо тенденція до зниження народжува­ності збережеться (а де­мографи кажуть, цьо­го не уникнути), то вже 2045 року кількість жите­лів Японії зменшиться до 109 мільйонів, а до кінця ХХІ століття — навіть до… 50 мільйонів осіб.

Усвідомлюючи не­безпеки, які несе де­мографічна криза, уряд прем'єр-міністра Фуміо Кішіда подвоїв соціальні виплати для вагітних жі­нок і родин із дітьми. Од­нак наразі ці зусилля від­чутних результатів не дали…

Великою проблемою, зазначає CNN, є те, що чимало японок фертиль­ного віку обирають не ма­теринство, а професійну кар'єру. За даними опи­тувань, аж 45% японок ві­ком від 25 до 39 років ка­тегорично не хочуть ані заміж виходити, ані ді­тей народжувати… Як на­слідок, кількість шлюбів у Японії - найменша за останні 90 років. 2023-го у країні було трохи понад 489 тисяч весіль — аж на 30 тисяч менше, ніж 2022 року.

Із жорсткою демогра­фічною кризою бореться в Азії не лише Японія. Рі­вень народжуваності па­дає також у Гонконзі, Пів­денній Кореї, Синґапурі й на Тайвані. А також у ко­муністичному Китаї, де 2023 року народилося майже 759 тисяч дітей. У 70-х роках минулого сто­ліття, нагадує ВВС, дітей у КНР щороку народжу­валося понад два міль­йони.

А тим часом…

Через високі тем­пи старіння населен­ня найбільший у Япо­нії виробник памперсів, Oji Holdings, оголосив, що припинить вироб­ництво підгузків для ді­тей і зосередиться на продукції для людей похилого віку. Мовляв, продажі памперсів для старших осіб уже дав­но перевищують від­повідні продажі для ді­тей… Як зазначає ВВС, світовий ринок пампер­сів для дорослих зрос­тає щороку. Зараз його оцінюють у два мільяр­ди доларів США.

Схожі новини