Передплата 2024 «Добра кухня»

Нащадки комуністів хотіли би в український герб-тризуб втулити свої серп і молот...

На 30-му році Незалежності українські політики знову згадали про ідею розробити Великий Герб нашої держави

Ідея Великого Герба виникла на зорі нашого суверенітету. Парламент про­голошеної незалежної України узако­нював невід’ємні її атрибути. Замість радянського, червоно-блакитного пра­пора, здійнялося синьо-жовте знамено нової вільної республіки. На зміну кому­ністичному «Живи, Україно, прекрасна і сильна, в Радянськім Союзі ти щастя знайшла» з’явився новий гімн з почат­ковими словами «Ще не вмерли Украї­ни ні слава, ні воля».

Найважче було утвердити ще один символ держави — герб. Більшість то­дішніх нардепів представляли кому­ністичний «бомонд», тож і слухати не хотіли про тризуб, вважаючи його «бан­дерівським» знаком. І тоді демократич­на меншість пішла на тактичну хитрість. Сказала своїм ідейним опонентам, що тризуб буде малим гербом, а великий, мовляв, ще розроблять…

За створення Великого Герба брали­ся кілька разів, але щоразу законодавці не доходили згоди щодо його остаточ­ної версії. Інтерес до Великого Герба поступово зникав — усі звиклися з три­зубом. Але нині до цього питання по­вернулися. 25 серпня Верховна Рада постановила оголосити конкурс на найкращий ескіз великого Державно­го Герба України. Конкурс має провес­ти Кабінет Міністрів. До 1 жовтня пови­нно бути створено оргкомітет, який має розробити положення конкурсу, вирі­шити питання його фінансового і ма­теріально-технічного забезпечення. До 1 листопада уряд повинен провести суспільне обговорення запропонова­них ескізів, а до 1 грудня — визначити серед них переможця. Результати кон­курсу має затвердити парламент.

Однак в українському суспільстві все більше утверджується думка, що яко­гось «додаткового» герба нашій країні не треба. Єдиним таким гербом має бути Тризуб. Про це кажуть народні депутати, історики, геральдисти. Зокрема, пред­ставник партії «Батьківщина» Іван Крулько пропонує збирати підписи про внесення змін до Конституції — для того, щоб затвердити Тризуб єдиним Дер­жавним Гербом України. «Не малим, не великим, а Державним Гербом Украї­ни, який об’єднує всю України, а не роз­колює», — наголосив народний депутат. Таку ж думку з парламентської трибу­ни висловив і Володимир В’ятрович («Європейська Солідарність»). Вважає, що цю ідею піднімають на щит нащад­ки комуністів, які прагнуть втулити у наш герб-тризуб свої серп і молот. «…Хіба теперішній Тризуб не є великим гер­бом? — каже В’ятрович. — Це той герб, який ми запозичили з часів Русі, це той герб, який став державним у часи Укра­їнської революції 1917−1921 років, під яким боролися вояки армії Української Народної Республіки, Української По­встанської Армії, під яким борються су­часні вояки Збройних сил України…». На думку В’ятровича, вкиданням теми Ве­ликого Герба у суспільстві намагають­ся розпалити реваншистські настрої. «Хтось вважає, що можна перетворити День Незалежності на різного роду по­псові танцюльки, — зазначив депутат. — Хтось вважає, що можна топтати пра­пор у День Незалежності, хтось хоче перевернути прапор по фен-шуй, хтось хоче поміняти слова гімну, комусь хо­четься змінити герб. Ми не маємо пра­ва і не сміємо цього робити. Це симво­ли, які ми отримали від наших предків. І наша місія — зберегти їх і передати на­щадкам».

Солідарний із законодавцями і ди­ректор Українського інституту наці­ональної пам’яті Антон Дробович:

«Ми не підтримуємо цю ідею (про створення Великого Герба України). Взагалі не підтримуємо… Малого Герба України цілком достатньо. Він сприй­мається суспільством, він зрозумі­лий. Традиція створення великих гер­бів пов’язана з країнами — колишніми імперіями, до складу яких входили те­риторії з різними геральдичними тра­диціями, символами, які потрібно було об’єднати в один великий герб. В Укра­їні немає такої необхідності. Тризуб аб­солютно добре сприймається як на Донбасі, як у Криму, так і на заході кра­їни, і в її центрі».

Схожі новини