Передплатити Підтримати

Михайло ХМІЛЬ: «Сила мудрих – в єдності»

«Єднаймося!» – звертається до нас кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №115 Михайло Хміль.

Михайло Хміль. Фото з відкритих джерел

«За правду, браття, єднаймось щиро», — саме так пророчо промовляла до нас Леся Українка. Українці не раз програвали, бо не змогли об’єднатися. Хоч їх про це попереджали. Скільки казок, пісень та прислів’їв створив народ про єдність, наче сам себе застерігаючи. Скільки на цю тему статей і промов, віршів і поем написали у різні часи! І все ж ми наступали на ті самі граблі.

Напередодні виборів до Верховної Ради кожен із кан­дидатів агітує голосувати за себе. Михайло Хміль — теж. Але він ще й закликає зробити дуже важливу річ — об’єднатися. Звісно, об’єднуватися мож­на з однодумцями, чиї ціннос­ті збігаються з твоїми. І з тими, хто не зрадить, не проміняє, не втече з поля бою. Хто вже про­явив себе і на кого можна роз­раховувати. Михайло Хміль не відступив від національних ін­тересів, голосуючи за закони, які утверджують ідентичність України і сприяють її руху впе­ред, які творять фундамент для подальшого розвитку і прогре­су держави. Він не зійде з цьо­го шляху, гарантуючи це своєю репутацією, добрими відгука­ми львів’ян, які виступають на його підтримку, участю в бла­годійних проєктах і відкритіс­тю перед громадою. У новому парламенті Михайло Хміль як самовисуванець буде підзвіт­ний тільки своїм виборцям.

Суспільний запит на онов­лення політикуму досить висо­кий. І таке оновлення потрібне. Однак зробимо велику помил­ку, якщо риторика змін змете на своєму шляху те цінне, що ми надбали, і тих достойних, які працювали і працюють на гідне майбутнє України та українців. Перекреслювати все огульно, не відсіюючи зерно від полови, — незрілий та інфантильний під­хід. Бо є зміни і «зміни». Є шлях змін як розвитку, яким рухають­ся країни Європи, США, Канада тощо. І є шлях «змін» як руйна­ції та випаленої землі, знайомий нам з експерименту над людь­ми під назвою «СРСР». Спершу може здатися, що це дуже до­бре — замінити всіх і вся, пере­завантажити систему. Але таке вже було. Росія, 1917 рік і кому­ністи, які ратували за побудову нового світу на руїнах старого. Ми досі відходимо від колек­тивних травм нашого радян­ського минулого. І тепер перед нами знову нависла небезпека формування образу нового типу людини радянського зразка, без національної ідентичності, без орієнтирів. Коли на посади призначаються некомпетент­ні люди, шарикові і швонде­ри. Коли говорять про діджита­лізацію і державу в смартфоні, рекламують себе як «нове об­личчя», але насправді мислять старими, ще сталінськими ка­тегоріями, обіцяючи конфіску­вати награбоване олігархами, — як більшовики обіцяли віді­брати землю в поміщиків і заво­ди у фабрикантів. Кожен із нас президент?! Владу у руки кож­ному?! Депутат — слуга наро­ду?! Що це, як не зелений біль­шовизм, покликаний промивати мізки, вербувати своїх прихиль­ників, обіцяючи нову справед­ливу країну, в якій партія веде?

Ця історична аналогія — не єдина, яка напрошується. Укра­їна сьогодні опинилася в ситуації, дуже схожій до змагань за українську державність на по­чатку XX століття. Нам, як і тоді, дуже потрібна підтримка Захо­ду. Як і тоді, треба нарощува­ти власну силу та міць. І, як тоді, необхідне об’єднання всіх одно­думців. Щоб не розпорошува­ти сили і не ризикувати майбут­нім, даючи шанс тим, хто може проміняти Україну на партійну дисципліну фракції чи купівлю привілеїв для округу в обмін на інтереси держави. «Наші дії зго­дом оцінюватимуть нащадки. Чи доведеться їм знову нарікати на українську незгуртованість? За­кликаю єднатися, щоб знати, що ми зробили для майбутнього країни все можливе і не повто­римо помилок столітньої дав­ності. Настав наш час рятувати країну. Я переконаний, що сила мудрих — в єдності», — каже Ми­хайло Хміль.

«Кожен з нас відповідальний за нашу країну. Нам усім разом треба її захищати. Кожен з нас на своєму місці є таким захис­ником. І в день виборів, ставля­чи позначку в бюлетені, — теж, — говорить кандидат у народ­ні депутати від 115-го виборчо­го округу Михайло Хміль. — Маємо об’єднатися навколо наших пріоритетів, українізації, розви­тку малого та середнього біз­несу, захисту наших заробітчан, правової безпеки і подальших реформ. Об’єднатися для бо­ротьби проти реваншу, проти корупції і стагнації, проти бід­ності та вимушеної еміграції. За майбутнє наших дітей і гід­не життя наших батьків. За наші цінності і нашу ідентичність. За­для спільної боротьби і спільної перемоги».