Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Найщасливіша на планеті молодь — у Литві

А «сеньйори», за даними World Happiness Report, найщасливіші у Данії

За даними World Happiness Report, найщасливіша у світі молодь живе у небагатій за європейськими мірками Литві, яка активно допомагає Україні. Фото lithuania.lt
За даними World Happiness Report, найщасливіша у світі молодь живе у небагатій за європейськими мірками Литві, яка активно допомагає Україні. Фото lithuania.lt

Із нагоди недавнього Міжнародного дня щастя соціологи американського Інституту Ґеллапа презентували свій традиційний World Happiness Report («Звіт про щастя у світі»). Як з’ясувалося, найщасливіша на планеті молодь живе у Литві.

Представлений звіт створе­но за результатами опитуван­ня, яке Інститут Ґеллапа прово­див протягом трьох років серед жителів 140 країн світу. Щасли­ві й нещасливі країни визначали за багатьма критеріями, серед яких ВВП (валовий внутрішній продукт) на душу населення, соціальна підтримка, очікува­на тривалість життя у доброму здоров'ї, безпека й освіта.

Цього року автори звіту вирі­шили скласти не лише загаль­ний рейтинг, а й заміряти «рівень щастя» у різних вікових групах. Як з’ясувалося, у категорії «осо­би віком до 30 років» на першо­му місці опинилася Литва. За даними World Happiness Report, саме в цій балтійській державі, яка так багато допомагає Укра­їні, живе найщасливіша на пла­неті молодь. До топ-5 рейтин­гу в цій віковій категорії увійшли також Ізраїль, Сербія, Ісландія і Данія.

Своєю чергою, «сеньйори» (особи віком понад 60 років) найбільш щасливі у Данії, Фін­ляндії, Норвегії, Швеції та Іслан­дії. А хто лідирує у загальному рейтингу щастя, складеному за результатами опитування гро­мадян усіх вікових категорій?

Литва, яка перемогла серед молоді, у загальному рейтин­гу світового щастя посіла 19-те місце. (Досить непогано, адже, для порівняння, сусідня Поль­ща, де рівень життя є вищим, ніж у Литві, у загальному рей­тингу 35-та). А перемогла тут Фінляндія (серед молоді посі­ла 7-ме місце), яку, починаючи з 2018-го, щороку визнають най­щасливішою країною планети.

«Повернення загубленого на вулиці гаманця. Громадяни, що підтримують одне одного й до­помагають одне одному. Ши­рокий доступ до медичного об­слуговування й освіти високого рівня. Фінляндія відповідає усім цим критеріям, — розповів CNN професор Ванкуверської шко­ли економіки Університету Бри­танської Колумбії (Канада), ре­дактор World Happiness Report Джон Геллівелл. — Фінляндія та­кож забезпечує високий рівень життя іммігрантам».

До топ-10 загального рей­тингу щастя, крім Фінляндії, уві­йшли Данія, Ісландія, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія і Ав­стралія. А на дні рейтингу опи­нилися центральноазійський Афганістан (перший знизу), близькосхідний Ліван і півден­ноафриканське Лесото. Це сьо­годні найбільш нещасливі краї­ни на планеті Земля…

Схожі новини