Передплата 2024 ВЗ

«Блокують кордон, щоб ускладнити Туску реалізацію його програми щодо України»

Попри штучні перешкоди, створені політиками, Польща залишиться нашим вірним другом, вважає ексдепутат Сейму Мирослав Чех

Водіям заблокованих українських фур привезли продукти. Фото Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
Водіям заблокованих українських фур привезли продукти. Фото Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Польсько-українські відносини, які донедавна вважалися безхмарними, на радість ворогові переживають серйозну кризу, проходять нелегке випробування. Ось уже котрий тиждень наші відносини з братньою країною ускладнилися у сфері економічній — через блокування вантажних перевезень на дорогах від пунктів пропуску. Колони з кількома тисячами завмерлих українських фур розтягнулися поблизу кордону на багато кілометрів. В автомобільних чергах двоє українців померли. Уряд створив штаб допомоги водіям заблокованих автівок, їм підвозять продукти, воду, медикаменти. Руку допомоги простягнули і польські волонтери, зокрема священники.

Але водії однаково по­терпають, зокрема через відсутність елементар­них санітарно-гігієнічних умов. Польські протестувальники мо­тивують пікетування захис­том власних бізнесових інтере­сів, начебто дискримінаційною економічною політикою ЄС, не­добросовісною конкуренці­єю. Водночас обіцяли не пере­шкоджати рухові гуманітарних вантажів. Проте, як свідчать очевидці, трапляються випад­ки, коли польські перевізники і аграрії не пропускають тран­спорт з військовою допомогою для України, машини з пальним, що може спровокувати у нас де­фіцит нафтопродуктів. Напру­га сягнула апогею і може затяг­нутися ще не на один тиждень… Про глибинні причини цієї над­звичайної події у своєму комен­тарі для «Високого Замку» роз­мірковує колишній депутат польського Сейму, журналіст «Газети виборчої» Мирослав Чех.

Акція перевізників і фермерів незаконна

— У транспортної кризи на українсько-польському кордоні є дві складові. Одна з них — еко­номічна, хоча насправді протес­тувальників там дуже небагато, — каже пан Мирослав. — У поне­ділок я слухав репортера поль­ського радіо, що перебував на прикордонному переході «Яго­дин — Дорогуськ». Цей пере­хід спеціально збудували для того, щоб обслуговувати яко­мога більше вантажних переве­зень. Того дня там перебував і заступник міністра розвитку гро­мад, територій та інфраструк­тури України Сергій Деркач. За словами польського журналіста, польських протестувальників на місці було від сили п’ять-шість…

Насправді маємо справу з протестами невеликої части­ни польських перевізників, які в основному займалися переве­зеннями до білорусі і росії, а не до України. Основна вимога, яку вони висувають, — відмова Єв­ропейського Союзу від зняття дозволів для українських тран­спортників на перевезення з України до ЄС і у зворотному на­прямку. Ці претензії польські пе­ревізники адресують українській стороні, начебто від неї залежа­ло рішення Євросоюзу. Просто абсурд!

Усе це вказує на іншу, полі­тичну складову конфлікту. Про­тест польських перевізників став можливим через бездіяль­ність чинної наразі польської влади, поліції, інших служб, які мають забезпечувати порядок на кордоні. На кордоні з краї­ною, яка воює, якій ЄС і НАТО, членами яких є Польща, допо­магають. Відтак виникає запи­тання: чому став можливим та­кий протест у такий час? І чому теперішня польська влада до­пустила до блокування кордо­ну? Його важко назвати про­тестом! Це цілком безправна, незаконна дія.

За підсумками недавніх пар­ламентських виборів ниніш­нє польське керівництво втра­чає владу. Не хоче йти на жодні конфлікти з будь-якими група­ми інтересу чи професійними групами — бо для цієї влади ще триває час передвиборчої кам­панії. Ми пам’ятаємо також пев­ні антиукраїнські кроки й вислов­лювання з боку владної партії «Право і Справедливість». Так виглядає, що ці підходи у політи­ці ПіС зберігаються…

Тож друга складова блоку­вання на кордоні - і це озвучили організатори протестної акції - політична. Сказали, що чека­тимуть на уряд Дональда Тус­ка, тобто на лідера «Громадян­ської платформи», найбільшої опозиційної сили, яку підтри­мує коаліція чотирьох партій. Саме вони становлять біль­шість у польському парламен­ті, обрали президію двох палат — Сейму і Сенату. У кандида­та на посаду прем'єр-міністра Дональда Туска буде вотум до­віри, його оберуть у Сеймі. На­томість старт його діяльності на чолі уряду свідомо блокується з боку президента Анджея Дуди і ПіС, які роблять все у своєму вузькопартійному інтересі. На­скільки ця ситуація загрозли­ва для Польщі, показує хоч би те, що якась групка протесту­вальників, які блокують кордо­ни, діє проти інтересів Польщі. Це доводять цифри. Польський експорт до України впродовж останніх трьох кварталів поточ­ного року становив приблизно 38 млрд польських злотих — тоб­то порівняно з минулим роком зріс на 25 відсотків. Водночас імпорт з України зменшився десь на 20 млрд злотих. Тобто був чималий прибуток для поль­ської держави, для польсько­го бюджету. А тепер цей вигід­ний товарообмін між Польщею та Україною блокують. Це пра­цює проти польських виробни­ків, зокрема фермерів.

Нинішній протест так званих фермерів виглядає ще більшим абсурдом. Тому що їхні вимоги польський уряд виконав — є ем­барго на ввезення чотирьох ви­дів українського зерна. Але ці фермери виходять протестува­ти! Це чистий популізм!

Ще одна політична складо­ва протестів на кордоні поля­гає у тому, що організаторами блокування є представники від­верто проросійської політичної сили «Конфедерація». Не при­ховують, що не хочуть розви­тку добросусідських відносин між Польщею і Україною. Вва­жають, що Польща не повинна бути стороною під час війни ро­сії з Україною і повинна ревізу­вати політику підтримки україн­ців.

Туск прийде — порядок наведе?

— Коли до керма прийде Дональд Туск зі своїми со­юзниками у парламенті, про­блемне питання на україн­сько-польському кордоні буде розв’язано?

— Перед виборами, коли ста­ла зрозумілою політика ПіС на погіршення відносин з Украї­ною, Дональд Туск зібрав спе­ціальну нараду, де представив власну програму відроджен­ня добросусідських відносин між нашими країнами. Туск за­декларував, що відновить вій­ськову допомогу Україні, продо­вжить підтримувати українських біженців, сприятиме членству України в Євросоюзі й НАТО. Об'єктивно кажучи, нинішнє блокування кордону має полі­тичне підґрунтя, спрямоване на те, щоб ускладнити Тускові реалізацію його позитивної про­грами щодо України. Бо замість того, щоб втілювати її, Туск зму­шений буде займатися вирі­шенням конфліктної ситуації на кордоні. Він буде змушений діяти всупереч інтересам части­ни польських перевізників, фер­мерів. А це опоненти Туска, ПіС і «Конфедерація», використову­ватимуть у своїх політичних ці­лях. Вони заявлятимуть, що Туск не поліпшує ситуацію у країні, а йде всупереч інтересам Польщі. Вони вже про це кажуть. Ще не­має нового коаліційного уряду, а Туску докоряють, що він висту­пає проти польських інтересів… Цю політичну гру дуже легко прочитати, вона зрозуміла.

— І все ж можна сподіва­тися, що через кілька тижнів «розвидніється»?

— Так. Головним є те, що польські політичні сили сфор­мували більшість у парламенті й дуже хочуть підтримати Україну. Цим політичним силам інша частина польського політикуму не дає реалізувати ось цю їхню позитивну програму. От у чому проблема. Але, знаючи Дональ­да Туска, багатьох кандидатів до його майбутнього уряду, його соратників у Сеймі й Сенаті, я переконаний, що саме ця час­тина польського політикуму, зо­крема мільйони людей, які його підтримали, переможуть сьо­годнішні негаразди і негативи — і все повернеться у зрозумі­ле русло. Польща залишиться союзником України, дружньою їй країною. На початку широ­комасштабного вторгнення ро­сії поляки надали величезну до­помогу Україні, зокрема дали прихисток мільйонам біжен­ців. Приклад Польщі, коли про­сті наші громадяни прийняли у своїх помешканнях українських жінок з дітьми, старших людей, став прикладом для всієї Євро­пи. Нашу допомогу видно. Ми є країною, яку українці розуміють, які їй вдячні, до якої ставляться з величезною симпатією.

А тим часом…

Німецькі митники почали ма­сово зупиняти на кордоні ФРН вантажні фури і легкові машини з польською реєстрацією. За сло­вами очевидців, черги транспор­ту сягають 40 км. Вони такі ж вели­кі, як і біля українсько-польського кордону. Причин таких ретельних перевірок офіційно не повідомля­ють. За однією з версій, це може бути викликано великим напливом мігрантів до Німеччини. За іншою — бути «дзеркальною» відповід­дю Євросоюзу на протестні акції польських перевізників і фермерів біля кордону з Україною.

Схожі новини