Передплата 2024 «Добра кухня»

Червоноград може залишитися без води

Шахти ДП «Львіввугілля» заборгували 13 мільйонів гривень «Червоноградводоканалу». Той боргує енергетикам, які можуть відключити воду…

Фото pexels
Фото pexels

Шахти ДП «Львіввугілля» можуть залишитися без води — через борг у 13 мільйонів гривень перед комунальним підприємством «Червоноградводоканал», яке, своєю чергою, боргує електропостачальній компанії. Без води можуть опинитися жителі усього Червонограда. Це питання тягнеться уже кілька місяців, востаннє його розглядали на сесії Червоноградської міської ради 23 травня.

Як заявив на сесії місь­кий голова Червоногра­да Андрій Залівський, «минулого тижня КП „Чер­воноградводоканал“ уже припиняло водопостачан­ня до ДП „Львіввугілля“. Проте на спільній нараді домовилися ще тиждень подавати воду на шах­ти. Але якщо борги бу­дуть наростати, „Черво­ноградводоканал“ не зможе розраховуватися за електроенергію. Як на­слідок, комунальне під­приємство переведуть на „постачальника останньої надії“, а це потягне за со­бою вищий тариф — 16 гри­вень за куб. Такого ніхто не потягне. А з наростанням несплати зростає ризик знеструмлення об'єктів водопостачання міста».

«Львіввугілля» ще з бе­резня попереджали про відключення від водопос­тачання за борги, але дали шанс. У травні, за слова­ми пана Залівського, на два дні відключили лише дві шахти, які мають власні свердловини.

На сесії виступив за­ступник гендиректора ДП «Львіввугілля» Андрій Куц. «Зараз Трипільська ТЕС на стадії відновлення, тож видобуте вугілля йде на склади, — розповів поса­довець держпідприємства. — Без надходжень за ре­алізацію вугілля, без рин­ку збуту колектив опинився у вкрай складному стано­вищі. Але в адміністрації впевнені - восени ситуа­ція зміниться. І тоді будуть і вчасні зарплати, і розра­хунки з комунальними під­приємствами». Андрій Куц зауважив, що відсутність води — це й проблеми для шахтаря, який після важкої зміни не може помитись, і для підприємства зага­лом, адже вугілля без охо­лодження водою може за­горітися.

Нагадаємо, через руй­нування ворогом Трипіль­ської ТЕС ДП «Львіввугілля» втратило єдиного спожи­вача вугілля і перебуває у вкрай складній ситуації.

У Львівській ОВА вважа­ють заяви міського голови Червонограда «маніпулю­ванням».

"Червоноград може за­лишитися без води че­рез борги, які має їхнє ко­мунальне підприємство, — прокоментував ситуацію для «ВЗ» перший заступ­ник голови ЛОВА Андрій Годик. — А те, що відсутні в достатній кількості надхо­дження від шахтарів до міс­цевих бюджетів, — це інша історія, похідна. Ми не ба­чимо конструктивного ді­алогу і дієвих кроків з боку місцевої влади. Бо у них бачення, що хтось за них щось має зробити.

Не було проведено роз­мови ні з компанією, яка наклала арешти на рахун­ки комунального підпри­ємства, не проговорено питання профільним мініс­терством, яке забезпечує питання щодо енергетич­ної складової (арешти на рахунки комунального під­приємства накладені че­рез взаємозаборгованість за постачання природного газу). Тому, оскільки пла­нова дата відключення, яка була озвучена в повідо­мленні електропостачаль­ної компанії, — це початок червня, то орган місцевого самоврядування спільно з енергетиками має «до­машнє завдання» — про­працювати всі можливі ва­ріанти".

Схожі новини