Передплата 2024 «Добра кухня»

«Мирове» рішення

Яким чином майно й земля двох комунальних львівських ринків опинилися у приватних руках Григорія Козловського

Депутати Львівської міськради на останній сесії швидко і майже одноголосно (без жодних запитань) прийняли рішення «Про укладення мирової угоди». «Уклали мир» із ТзОВ «Дари Львівщини», яке свого часу отримало у приватну власність майно двох львівських комунальних ринків — «Винниківського» і «Підзамча». Як повідомляє сайт «Наші гроші», ТзОВ «Дари Львівщини» належить Софії Максимець — доньці відомого бізнесмена, депутата Львівської облради від «Європейської Солідарності» Григорія Козловського. Яким же чином майно (а відповідно, і земля загальною площею 56 сотих гектара) двох комунальних львівських ринків опинилися у приватних руках?

Представляла проєкт рішен­ня на сесії директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайон­кевич. Вона розповіла передісторію пи­тання. Почалося це все ще у «буремних 90-х». Тоді Львівська міськрада створи­ла державне комунальне підприємство «Екоплід», за яким було зареєстроване право власності на ці два ринки. Потім ДКП «Екоплід» реорганізували шляхом приєднання до ТзОВ «Дари Львівщини». Відповідно «Дари Львівщини» отрима­ли на праві постійного користування дві земельні ділянки під цими ринками і за­реєстрували право власності на ці два ринки. У подальшому управління кому­нальної власності ЛМР оформило право власності на ці два ринки на територіаль­ну громаду Львова. Однак, за словами пані Пайонкевич, тут «стався технічний збій»: управління комунальної власнос­ті не знало про документи з 90-х років, які лежали в архіві (про права компанії «Дари Львівщини» на майно двох рин­ків. — Авт.). Тому виникла судова суперечка. З одного боку, ТзОВ «Дари Львів­щини» оскаржує документи Львівської міськради, з іншого — прокуратура Львів­ської області оскаржує реєстрацію права власності на ці два ринки за ТзОВ «Дари Львівщини». «Станом на сьогодні має­мо два активні судові процеси, — сказала пані Пайонкевич. — Один вже завершив­ся, на жаль, не на користь ЛМР. Відповід­но, маємо звернення ТзОВ „Дари Львів­щини“ з клопотанням укласти мирову угоду».

Трохи іншу історію ринків подає сайт «Наші гроші». Згідно із їхнім розсліду­ванням, майно двох ринків, яке Львівська міськрада здавала в оренду, перестало бути комунальним 2019 року. А саме піс­ля того, як донька Григорія Козловського Софія Максимець придбала ТзОВ «Дари Львівщини», яке орендувало майно двох ринків. Державні реєстратори з винни­ківського комунального підприємства переписали комунальне майно на ТзОВ «Дари Львівщини».

А потім ця компанія передала майно в іпотеку компаніям «Галицький шлях» і «Винниківський шлях». Ці компанії контр­олюють Григорій Козловський і депутат Львівської міськради та адвокат Козлов­ського Олексій Різник. Управління ко­мунальної власності ЛМР звернулося зі скаргою до Офісу протидії рейдерству при Мін’юсті. Далі почалася тривала су­дова тяганина, яка й завершилася вище­зазначеною «мировою угодою».

Таким чином на сесії депутати погоди­ли, що за два колись комунальні об’єкти приватне підприємство пропонує місь­кій раді «відступного». Яка ціна питання? Пайонкевич повідомила, що раніше вар­тість компенсації до міського бюджету за визнання права власності на ці ринки становила 18 млн грн. Проте це колиш­ня балансова вартість, відтак в ухва­лу внесли правку, що остаточний роз­мір компенсації міському бюджету буде визначено лише після проведення оцін­ки — суб’єктом оціночної діяльності. Крім того, у проєкт внесли умову про збере­ження робочих місць на ринках і про­ведення міжнародних архітектурних конкурсів для покращення їхньої архітек­турної привабливості.

Як же розподілилися голоси депута­тів? Загалом «за» проголосували 45 об­ранців, проти — 4, утрималися 3, не го­лосували 5. Найбільше голосів дала «Європейська Солідарність» — 23 із 24 присутніх, проти — нуль. Не голосував де­путат Юрій Ломага, який перед тим зая­вив про конфлікт інтересів. Фракція «Са­мопоміч»: «за» — 9, утрималися — 3, не голосували 4. У повному складі проголо­сувала «за» фракція «Варта» — 7 голосів. Також «за» були усі чотири присутні «сво­бодівці» (усього у фракції 5 депутатів). І «за» були два позафракційні депутати — міський голова Львова Андрій Садовий і секретар міськради Маркіян Лопачак. У повному складі проголосувала «проти» лише одна фракція «Голос» — усього 4 го­лоси.

Журналіст «ВЗ» запитала голову фракції «Голос» у Львівській міськраді Ві­талія Троця, чому ця фракція єдина, хто голосував проти прийняття «мирово­го» рішення. «Не знаю, чому лише одна наша фракція проголосувала проти цьо­го рішення, — сказав Віталій Троць. — Але для громадянського суспільства ситуа­ція очевидна: майно було у власності те­риторіальної громади, багато років зда­валося в оренду, місто отримувало від цього кошти. І тут майно переходить у приватну власність. Для нас це дзвіно­чок, що, напевно, місто не до кінця добре боролося за збереження територіально­го майна. Ми проголосували проти, бо відчуження майна має відбуватися згідно із чинним законодавством, тобто на кон­курсних засадах. Можливо, ніхто б і не зголосився на цей конкурс. А можливо, місто могло б отримати і значно більшу суму за це майно. Цікаво, що місто вза­галі не запитало про ціну землі під май­ном цих ринків. Бо крім того, що майно ринків вийшло з власності територіаль­ної громади, ще й скасована реєстрація права власності міста на земельні ділян­ки».

— Пане Віталію, напередодні голо­сування до ваших депутатів ніхто не підходив із «цікавими пропозиціями» за позитивне голосування?

— До нас ніхто ніколи не підходить, бо всі знають нашу принципову пози­цію. Нашу позицію затвердила політра­да обласної організації «Голосу». Перед тим ми довго обговорювали це питан­ня, зважували всі «за» і «проти». Бо було багато інформації, аргументів — і мера, і другої сторони. Ми розбиралися і розу­міємо, що практично всі львівські ринки — у приватній власності. Наприклад, «Кра­ківський» тощо. Але якщо щось міняти із ринками «Винниківський» і «Підзамче», то це треба було робити прозоро.

Замість резюме

Громаді залишається лише очіку­вати другу частину цього ринково­го «марлезонського балету»: якою ж буде ціна компенсації місту за прива­тизацію ринків? І наскільки сума, яку визначить сертифікований оцінювач, відрізнятиметься від спочатку запро­понованих «смішних» 18 мільйонів гривень?

Схожі новини