Передплата 2024 «Добре здоров’я»

«Швидше на голову впаде брила льоду, ніж виникне анафілактична реакція»

Лікарка-терапевтка Наталія Шоробура розвінчала міфи про вакцинацію від коронавірусу

Наталія Шоробура уже рік «воює» з Covid-19 на первинній ланці. Тож питання, чи потрібно вакцинуватися, у неї навіть не виникало. Звісно, що треба! Щоб не чекати своєї черги (на той момент списки на вакцинацію медиків з клінік, які не мають «ковідного» відділення, ще навіть не складалися), записалася у список на вакцинацію залишковою дозою — як медична блогерка. «Багатьох людей лякають несприятливі реакції, але найгірше (і дуже рідкісне), що може трапитися, — це алергічна реакція на вакцину. Таке можливо лише в одному випадку на сотні тисяч, — заспокоює лікарка. — Ймовірність, що навесні на голову впаде брила льоду з даху, у рази більша!». У самої ж пані Наталії після вакцинації температура тіла вночі піднялася до +38°С. «Це — прогнозовано та нормально», — запевнила журналістку «ВЗ» медик.

Фото з архіву Наталії Шоробури
Фото з архіву Наталії Шоробури

— Це правда, що вакцина Covishield (AstraZeneca) міс­тить ГМО?

— Вакцина містить аденовірус шимпанзе, в який вбудована час­тинка (глікопротеїн) коронавіру­су, — пояснює лікарка. — Можна говорити про те, що вакцина міс­тить ГМО, бо два віруси з’єднані генетичним методом, тобто є ге­нетично модифікованими. Нічо­го страшного у цьому немає! За такими принципом створюють­ся всі векторні вакцини. Аденові­рус шимпанзе — це вектор, який дозволяє нам безпечно внести шматочок коронавірусу всереди­ну організму, щоб до нього виро­бився імунітет (антитіла).

— Ризику захворіти на Covid-19 після вакцинації не­має?

— Яку б із вакцин не ввели, тако­го ризику немає. Жодна з вакцин, які застосовують сьогодні у світі, не містить цілого вірусу. До орга­нізму людини вводять лише його частинку — спайковий білок, який розташовується на поверхні вірусу і своїм виглядом нагадує корону. Вірус може нормально функціону­вати і розмножуватися всереди­ні нашого тіла, тільки якщо є цілим. Відповідно, його частинка не може спричинити хворобу.

— Після вакцинації можуть виникати реакції, схожі на симптоми коронавірусної хво­роби?

— Усі реакції, які виникають піс­ля вакцинації, — очікувані на вве­дення вакцини. Якщо схожі на Covid-19, це лише збіг. Через один-два дні ці реакції минуть, а коронавірусна хвороба залиша­ється з нами як мінімум на два-три тижні і може мати важкі для організму наслідки.

— Головний санітарний лі­кар України Віктор Ляшко вак­цинувався від коронавірусу і через 13 днів — захворів на Covid-19…

— Бо імунітет ще не встиг ви­робитися. Вакцина починає пра­цювати з 22-го дня після вве­дення першої дози (вакцини). Вкололи вакцину, минуло три тижні — ймовірність захворіти або хворіти з важким перебігом зни­жується на 75%. Після введення другої дози з інтервалом у 8−12 тижнів — на 81%.

— Якщо людині ввели першу дозу вакцини, а другої їй не ви­стачило, або якщо з якихось причин не змогла вакцинува­тися вдруге, що тоді?

— Нічого страшного. Людину за­хищатиме й одна доза, хоч і не так ефективно, як дві. Найімовірніше, через якийсь час нам усім знадо­биться ревакцинація — як від грипу. Так виглядає, імунітет, який отри­маємо завдяки вакцинації, трива­тиме 3−6 (максимум — 9) місяців.

— Які побічні дії може викли­кати Covishield?

— Необхідно розділити побічні дії на загрозливі для життя реак­ції, які настали відразу після вак­цинації, та очікувані реакції піс­ля щеплення. Найважчою подією після вакцинації є серйозна алер­гія на елемент вакцини (т. зв. ана­філактичний шок). Очікувана ре­акція — це те, що зазначається в інструкції. Можна (і треба) ви­магати, щоб вам показали її пе­ред тим, як зробити щеплення. Вас мають попередити про такі реакції перед підписанням зго­ди на вакцинацію. Рекомендую її сфотографувати, а також сфото­графувати серію та номер вакци­ни. Важливо, щоб вакцина збері­галася у холодильнику Бажано, щоб її вийняли з холодильника у вашій присутності.

— Які очікувані реакції вини­кають найчастіше?

— Підвищення температури тіла. Через 7−8 годин після вакци­нації у мене підвищилася темпе­ратура до +38°С. Збила її двома таблетками ібупрофену, які при­йняла протягом ночі. Був озноб, але на тлі гарячки — це нормаль­но. Зранку було +37,5°С. Боліла голова, але до вечора стан нор­малізувався. Думаю, реакція у мене була настільки яскраво ви­раженою через те, що не хворіла на коронавірус.

Болю у місці ін’єкції не було, але якби був, то можна було би прикласти холодний компрес або випити той же ібупрофен чи пара­цетамол і злегка розім’яти руку.

Після вакцинації одна люди­на з десяти може скаржитися на нудоту. У мене такого не було. Блювання після вакцинації зрід­ка трапляється. Аналогічно орга­нізм може реагувати на введен­ня будь-яких інших вакцин. Якщо порівнювати мою вакцинацію від грипу восени і вакцинацію від ко­ронавірусу зараз, то різницю від­чула. Але я цього очікувала. Пе­ред тим як лягти спати, поміряла температуру. Подбала, щоб була таблетка ібупрофену. Тепер я за­хищена. Краще одну ніч потерпі­ти, але мати захист майже на рік.

— Ви згадували про анафі­лактичний шок. Через скіль­ки часу він може виникнути після вакцинації?

— У 99% випадків — до півгоди­ни-години. Але команди, які про­водять вакцинацію від Covid-19, пройшли професійну підготов­ку. Я бачила спеціальну коробку з ліками, підготовлену на випадок анафілактичної реакції — сучас­ні медикаменти, включно з адре­наліном, необхідним для надання швидкої допомоги. Перед про­цедурою мене спитали, чи мала коли-небудь алергію на вакци­ни. Це — важливо. Якщо людина перед тим мала важку алергіч­ну реакцію після введення вакци­ни, потрібно проконсультуватися зі сімейним лікарем і разом поду­мати, наскільки доцільно прово­дити вакцинацію. Усі інші хроніч­ні хвороби не є протипоказанням до вакцинації.

— Навіть якщо людина ліку­ється від раку?

— Це не є протипоказанням, якщо людина завершила імуно­супресивну терапію три міся­ці тому і більше. Це пов’язано не з небезпекою від вакцинації, а з тим, що ліки та інші методи ліку­вання раку можуть знизити ефек­тивність вакцини. Доцільність вакцинації повинен визначити лі­куючий лікар.

Після вакцинації мені п’ять хвилин вдивлялися в обличчя, чи, бува, не починає набрякати шия та язик, чи нормально роз­мовляю, чи не втрачаю свідомос­ті. Після цього мене запросили у кімнату очікування, де я пробу­ла ще 20 хвилин. Періодично до мене підходили, питали, як почу­ваюся. Потім я пішла додому.

— Якщо раптом не був до­триманий холодовий ланцюг, введена вакцина не зашко­дить?

— Вона не подіє. Це — не зі­псоване молоко чи м’ясо, яке спричинить отруєння. Вакцину Covishield закупили Велика Бри­танія і Канада. Пора вже проща­тися зі середньовічними стра­хами, що вакцина — це «отрута» і «введення чужорідних елементів у тіло».

— Але ж навіть деякі ваші ко­леги не бажають вакцинувати­ся…

— Якщо лікар живе забобона­ми, не вакцинується сам і не ре­комендує вакцинуватися своїм пацієнтам, він — немудрий і не­професійний. Можливо, варто змінити професію.

— Чимало українців чека­ють на американську вакцину Pfizer…

— За даними деяких дослі­джень, в разі застосування вакци­ни Pfizer частота виникнення очі­куваних реакцій не є нижчою, а іноді — й вищою, особливо після введення другої дози. Проте чо­мусь українці вважають, що вакци­на від Pfizer працює краще і викли­кає менше вакцинальних реакцій.

Люди не до кінця розуміють, на що чекають і що принципово зміниться від зміни назви фірми. AstraZeneca і Covishield — іден­тичні вакцини. Я агітую за вакци­націю будь-якою вакциною. Звіс­но, якщо хочуть, нехай чекають на Pfizer. Але можна й не дочека­тися. Дефіцит вакцин є у цілому світі. Не факт, що швидко можна буде зробити щеплення у при­ватній клініці вакциною на вибір. Можна відкладати — і, врешті-решт, захворіти. Не виключе­но, що з важкими наслідками. Чи варто випробовувати долю?

— Дітей і вагітних наразі не щеплять?

— Є країни, де дітей уже почи­нають вакцинувати від Covid-19 (наприклад, в Ізраїлі), в Украї­ні таких рекомендацій ще немає. Вагітним Міністерство охорони здоров’я рекомендує відкласти вакцинацію до пологів. Якщо жін­ка завагітніла після першої дози, другу слід відкласти до наро­дження дитини. Але оскільки ва­гітні є у групі підвищеного ризи­ку важкого перебігу коронавірусу (важкої пневмонії), і така жінка, наприклад, може бути медиком або належати до іншої категорії населення з високим ризиком ін­фікування, можливо, у такому ви­падку й доцільно вакцинуватися. Якщо зважувати ризик і користь, користь є більшою.

Вакцинуватися матерям, що годують, — безпечно. Припиняти грудне вигодування не потрібно. Якщо й виникне очікувана реак­ція у вигляді підвищення темпе­ратури, нічого страшного у цьому немає. Дитину можна й далі при­кладати до грудей.

— Якщо на момент вакцина­ції вірус уже є в організмі?

— У такому разі людина захво­ріє так само, як захворіла би до вакцинації, і потім, коли одужає та коли мине трохи часу, їй вве­дуть другу дозу вакцини. Вакцина не погіршить перебігу хвороби, якщо ви вакцинувалися в інкуба­ційному періоді.

— Чи доцільно визначати рівень антитіл перед вакци­нацією?

— Таке дослідження дозво­ляє виявити загальні нейтралізу­ючі антитіла, які допомогли бо­ротися з вірусом, якщо людина вже хворіла. Коли вакцинуємося, утворюємо антитіла до конкрет­ної частинки вірусу. Такі антитіла тест-системами не визначають­ся, тобто не можемо їх побачити і порахувати. Відтак немає сенсу йти і щомісяця здавати аналіз на антитіла. Це не дає жодної інфор­мації і не впливає на те, чи треба нам вакцинуватися. Вакцинува­тися рекомендується — і тим, хто хворів, і тим, хто не хворів!

А тим часом…

Pfizer розробила таблетки від коронавірусу

Компанія вже почала тестувати на людях нові ліки, і якщо випробування будуть успішними, таблет­ки можна буде використо­вувати від перших ознак ін­фекції до госпіталізації.

«Зважаючи на те, як му­тує коронавірус, мати до­ступ до терапевтичних засобів вкрай важливо», — заявив президент компанії з міжнародних досліджень, розробок і медицини Міка­ел Долстен.

Новий препарат від Prizer зв’язується з ферментом, який називається протеазою, щоб запобігти розмноженню вірусу. Препарати, які пригні­чують протеазу, успішно за­стосовують під час лікування ВІЛ і гепатиту С.

Схожі новини