Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Подвійне громадянство посилить сепаратистські тенденції у національних окраїнах

Президент Зеленський за те, щоб в українців було кілька паспортів. Політики, аналітики – протии

У парламенті з’явився ініційований главою держави невідкладний законопро­єкт, покликаний спростити отримання українського громадянства. У такий спосіб на Банковій хотіли довести, що Зе! президент дотримує слова: у своїй інавгураційній промові 20 травня 2019-го він обіцяв «об'єднати 65 млн україн­ців у світі», надавши їм право мати ще й паспорт із тризубом.

«Благий намір» керівника України викликав неоднозначну реакцію у суспільстві. Частина політиків та експертів підтримують надання подвій­ного громадянства етнічним українцям, які мають намір вкладати у свою історичну батьківщину значні інвестиції. А також іно­земцям, які зі зброєю у руках захищають незалежність України на сході. І тим іно­земцям, хто у країні-агресорі зазнає полі­тичних репресій, тому змушений рятувати­ся втечею з неї. Однак є не менше тих, хто вважає, що цей законопроєкт загрожує на­ціональній безпеці України, її територіаль­ній цілісності, особливо — в умовах війни з Росією. Представники фракцій «Європей­ська Солідарність» та «Батьківщина» на по­годжувальній раді наполягали на тому, аби взагалі зняти цей президентський законо­проєкт із розгляду, мовляв, ухвалення його сумнівних норм може призвести до розпа­ду України. Категорично проти такого за­кону виступили і у Головному науково-екс­пертному управлінні Верховної Ради, де дали свій негативний висновок.

Аргументи «за» і «проти» подвійно­го громадянства — у коментарях наших співрозмовників.

Коментарі для «ВЗ»

У Зеленського негативних наслідків не прорахували

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства

Подвійне громадянство, за великим рахунком, легітимізує резидентство лю­дей у місцях компактного проживання нацменшин (Закарпаття, Одещина, Бу­ковина), які мають подвійну лояльність. Подвійне громадянство дозволятиме їм уникати відповідальності за невико­нання обов’язків перед державою Укра­їна. Маю на увазі відповідальність за не­сплату податків, при призові в армію…

Ми могли би піти далі — говорити про громадянство як про угоду. І тоді був зо­всім інший підхід до надання нашого гро­мадянства. Скажімо, ця угода мала би передбачати, що на українське громадян­ство може претендувати той, хто поділяє набір принципів держави Україна, закла­дених в її Конституції. Тоді б Україна могла не помічати громадянства інших держав.

Але ж у нас ситуація трохи інша. Май­бутній закон розрахований на мігрантів, які виїхали за кордон, але хочуть зберег­ти українське громадянство, на інозем­них «варягів"-управлінців, яким потрібні рівні права з українцями в обійманні дер­жавних посад. Цей законопроєкт покли­каний легітимізувати іноземне грома­дянство членів родин наших чиновників.

Зеленський не розуміє цих наслідків. Для нього це, як завжди, хайпова тема. Апеляція до того, що ти можеш гарно за­йти у довіру певного сегменту електора­ту. А саме — до трудових мігрантів, які пре­тендують на європейське громадянство. Тому президент вважає, що це — добре, що це — плюс. Що це дасть йому підтрим­ку ліберально налаштованої публіки.

Дозвіл на паралельне з українським російське громадянство примножить у нас «зелених чоловічків»

Геннадій Москаль, колишній голова Луганської, Закарпатської облдержадміністрацій

У цьому законопроєкті є деякі раціо­нальні зерна. Для прикладу, підтримую надання подвійного громадянства нашим заробітчанам, які працюють за кордоном і які вже осіли там. Як і тим, хто одружився з іноземцями. Якщо наша влада поки що не може забезпечити вступ України до Євро­союзу, то дайте можливість кожному гро­мадянину зробити це індивідуально!

Зовсім інше питання — паралельне з українським російське громадянство. Це цілком неприйнятно. Багато симпатиків Кремля в Україні, особливо — на підконтрольній частині Донбасу, неодмінно ско­ристаються лазівкою від Зеленського і з радістю підуть по російські паспорти. За­кон цього не заборонятиме. Так само ро­битимуть це «жирні коти», які живуть у Ки­єві, Дніпрі, Одесі, Львові, в інших містах, і які мають нерухомість в окупованому Кри­му. Вони, плюнувши на патріотизм, зара­ди того, аби зберегти свою власність, із задоволенням приймуть ще й російське громадянство. Українофобів в Україні ста­не ще більше. На підконтрольній Украї­ні території Донбасу їх уже більше, ніж у 2014 році. Знаю, бо працював там.

Нехай ваших читачів не дивує той факт, що в Україні є легалізовані «зелені чоловічки». Як вони з’являються? У ро­сійській ФСБ працює П’яте управління, наділене розвідувальними функціями. Це управління спеціалізується по Укра­їні, Молдові і Грузії. 70−80% працівників цього підрозділу складається із вихід­ців з України. Вони легалізувалися у нас, разом із російським громадянством ма­ють українське, працюють тут. Такі ж ро­сійські агенти з українськими паспорта­ми є у багатьох регіонах України. Кричу про це, але мене не слухають…

Вважаю неприйнятним і узаконен­ня іноземців на державній службі. Та­кий намір суперечить здоровому глузду і Конституції. Не може мати подвійно­го громадянства особа, яка перебуває на державній службі, адже вона володіє доступом до державної таємниці.

Люди не знатимуть, де їхня батьківщина

Олександр Палій, політолог

Позитиви від подвійного громадян­ства невеликі. Можна припустити, що хтось із діаспори, отримавши україн­ський паспорт, приїде до нас і буде роз­вивати тут свій бізнес. Такі ентузіасти якщо і знайдуться, їх буде небагато.

Так само не розумію, навіщо дозволя­ти подвійне громадянство політичним бі­женцям — нехай відмовляються від свого громадянства і стають українцями.

Точно знаю: у разі ухвалення цього законопроєкту Україну чекають великі негативи. Насамперед розмиватиметь­ся лояльність наших громадян з двома паспортами. Люди не знатимуть, де їхня батьківщина. І коли особи з подвійним громадянством потрапляють на дер­жавні посади, це тим більш загрозливо, у них може виникнути конфлікт інтересів — якій країні служити.

З російським і українським паспор­том до нас можуть потрапити ті, кому Україна поперек горла.

Схожі новини