Передплатити Підтримати

«Підробляють навіть медичний спирт!»

Українці запустили мобільний додаток, який допоможе виявити фальсифіковані ліки

Випили таблетку від головного болю, а він ніяк не вщухає? Може, замість знеболювального вам продали звичайну крейду? На жаль, такі випадки не рідкість. Але тепер покупцям легше розібратись, де ліки, а де фальсифікат. Українські розробники запустити спеціальний додаток, за допомогою якого можна перевірити, чи придбані медикаменти офіційно зареєстровані в Україні та чи взагалі є ліками те, що призначив лікар. Додаток «Ліки контроль» можна безкоштовно встановити на телефон або перевірити ліки безпосередньо на сайті likicontrol.com.ua. Сервіс також підкаже, чи можна отримати потрібний препарат безкоштовно за державною програмою «Доступні ліки», а також нагадає, якщо закінчився термін придатності медикаментів з вашої домашньої аптечки.

 — Після Майдану нам з друзя­ми хотілось реалізувати соціаль­но значущий ІТ-проєкт. А після придбання неякісних ліків вини­кла ідея проєкту, який би допо­міг відрізнити справжні ліки від підробок, а також допомогти з пошуком аналогів, — каже голо­ва ГО «Ліки Контроль» Наталія Гуран. — Сам проєкт ми створи­ли у вересні 2015 року, а вже у 2016-му додаток «Ліки Контр­оль» опублікували в Google Play Market та App Store. З минуло­го року ми інформуємо корис­тувачів, які препарати можна отримати безоплатно при амбу­латорному лікуванні за програ­мою «Доступні ліки» та в стаціо­нарі за програмою «Нацперелік основних лікарських засобів». Зараз аудиторія додатку на обох платформах понад 110 ти­сяч чоловік. Аудиторія сайту 40−50 тисяч користувачів на місяць. Ми відстежуємо аналітику ко­ристування сервісом, намагає­мося відповісти на всі звернен­ня, їх також багато.

— З якими питаннями най­частіше звертаються корис­тувачі?

— В основному користува­чі пишуть про те, що купили за­боронену серію препарату, або ліки не подіяли, або упаковка дивно виглядає, але при цьо­му відмовляються писати звер­нення до контролюючих орга­нів. Останнім часом нам пишуть люди, які повірили рекламі і на­магаються перевірити дієтич­ні добавки, які продають під ви­глядом ліків. За останню добу багато користувачів намага­лись знайти в «Ліки Контроль» препарат Normalize (від гіпер­тонії) і звертались до нас за роз’ясненнями. На упаковці лі­карського засобу має бути но­мер реєстраційного посвідчен­ня у форматі UA/0000/00/00. Якщо на упаковці такого номе­ра немає, перед вами не лікар­ський засіб. Це може бути діє­тична добавка (часто виробники вказують «не є лікарським засо­бом») або фальсифікат.

— Які ліки найчастіше фаль­сифікують?

— За даними ВООЗ, рані­ше найчастіше фальсифіку­вали засоби для схуднення та підвищення потенції, зараз фальсифікують все — від зне­болювальних до антибіотиків. Дуже часто це ліки, ефект від прийому яких не помітний від­разу, скажімо, гормональні пре­парати. Підробляють і дорогі препарати, і популярні ліки, які є в кожній домашній аптечці. На­приклад, Держлікслужба забо­ронила чергову партію фальси­фікованого спирту. Відрізнити фальсифікований зразок мож­на було за кількома ознаками: занижений об’єм вмісту кон­тейнера, замість кришки, що закручується, була лише проб­ка, помилки у маркуванні. Уя­віть, що буде, якщо продезінфі­кувати таким «спиртом» поріз. Звичайна уважність до зовніш­нього вигляду упаковки і читан­ня маркування може врятувати життя. Всі підписники «Домаш­ньої аптечки» Ліки Контроль, які вказали цей препарат, сьогод­ні отримали попередження про заборону.

— Додаток підказує, якщо є заборонена серія препа­рату? «Заборонена серія» — це фальсифікат чи справжні ліки, але неналежної якості?

— Може бути і те, й інше. Ми наводимо в додатку копію розпорядження, де написано, чому серія заборонена. Тому так важливо, аби користувачі інформували, якщо їм трапля­ється підозріла упаковка, зна­йомий препарат має, напри­клад, незвичний запах чи смак тощо.

Цифра

10,5% — за даними ВООЗ, стільки на світовому ринку неконди­ційних та фальсифікованих лікарських засобів. При­чому кількість фальсифікату приблизно однакова як у країнах з низьким, так і в країнах з середнім рівнем доходів. Загалом люди витрачають на підробки та неякісні ліки приблизно 30 мільярдів доларів на рік.