Передплатити

«Знайти місце на цвинтарі важче, ніж земельну ділянку під сміттєзвалище…»

Померлих нелегально ховають на закритих цвинтарях. За такі послуги платять від 15 тисяч грн до 5 тисяч доларів

На закритому цвинтарі, що на вул.Чижевського, нових поховань немає. Але багато могил фактично зрівнялися з землею. Аби пам’ять про людину не пропала, хрест повісили на... дерево.

На сайті ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» розміщено інформацію про те, що місць на Голосківському цвинтарі залишилося… на три роки! Про це журналісту «ВЗ» розповіла депутат ЛМР Юлія Гвоздович. Щоправда, невідомо, коли саме це повідомлення було розміщене — дати там немає. Саме на Голосківському цвинтарі ховають чи не найбільшу кількість людей. Наскільки критичною є ситуація з похованнями у Львові? Чому люди змушені ховати рідних на закритих цвинтарях? Ціни на такі нелегальні послуги зашкалюють: від 15 тисяч грн до 5 тисяч доларів…

Не секрет, що ритуальні по­слуги є однією з найпри­бутковіших справ. Не усі послуги родичі померлих опла­чують за рахунками. Часто-гус­то — це «чорний нал», який рікою ллється у чиїсь кишені…

Згідно зі статистикою, у Льво­ві щомісяця помирає близько 800 осіб. З них 300 — ховають саме на Голосківському цвинтарі. Дію­чим є і Сихівський цвинтар, однак місць там теж обмаль… Заступ­ник директора департамен­ту житлового господарства та інфраструктури, начальник управління інженерного госпо­дарства ЛМР Олександр Оди­нець каже: «Ми працюємо над питанням щодо розширення Го­лосківського цвинтаря та інших цвинтарів. Шукаємо нові площі для поховань. Думаю, ця пробле­ма буде вирішена».

«Ви збираєтеся усі ліси виру­бати, що навколо Голосківсько­го цвинтаря?» — питаю у чиновни­ка. «Ніхто нічого не буде рубати. Там є площі, де немає лісу, не­має жодної забудови, а є чагар­ники, яри. На них можна сфор­мувати поля для поховань. Проте стоїть питання про власність цих площ. Зараз вивчаємо це питан­ня. Якщо ці площі поза межами Львова, треба буде вести пере­говори з навколишніми територі­альними громадами щодо мож­ливості використання цих площ».

Окрім двох діючих цвинтарів, у Львові дозволяється й підпо­ховання — на цвинтарі у Рясно­му та на Янівському. Але у міс­ті є закриті цвинтарі, де ховають людей нелегально… «Ці цвинта­рі, згідно з рішенням виконавчих органів, були закриті у попере­дні роки, — веде далі Олександр Одинець. — ЛКП „Виробничо-реставраційний комбінат обря­дових послуг“ жодних поховань там не проводить. Але нам відо­мі такі факти. Всі ці поховання — незаконні. Люди, які це здій­снюють, грубо порушують чин­не законодавство. Коли вияв­ляємо такі факти, звертаємося до поліції. Але, на жаль, поліція не має достатньо важелів і ме­ханізмів, щоб це питання взяти під контроль і вирішити у закон­ний спосіб. А це кримінальний злочин, який підпадає під ква­ліфікацію — самозахоплення зе­мельної ділянки».

Місцеві кажуть, що не дозволять, аби на цьому цвинтарі ховали людей. На вул.Чижевського старий цвинтар розташований впритул до приватних будинків.

Робоча група Львівської міськради провела інвентаризацію за­критих цвинтарів (черга не ді­йшла лише до цвинтаря, що на вул. Чижевського). Тобто усі по­ховання переписали і внесли у базу даних, зокрема, і нелегаль­ні. Також робоча група вивчати­ме питання: чи доцільно будувати у місті крематорій? Нагадаємо, ще у радянські роки крематорій планували звести на Голосків­ському кладовищі. Виділили міс­це і навіть почали будувати сті­ну. Але будівництво заморозили. Ці руїни досі стоять… «Ситуація з похованнями не є критичною, — підсумовує Олександр Одинець. — ЛКП „Обрядових послуг“ по­вністю задовольняє потреби гро­мади у цих послугах».

А ось депутат Львівської міськради Юлія Гвоздович має іншу думку. «Питання з по­хованнями у Львові є таким са­мим гострим і нагальним, як і з пошуком земельної ділянки під сміттєзвалище, — каже депу­тат. — Зважаючи на статистику смертності, Львів потребує до­даткових площ для поховань. Але за три роки на сесії міської ради не стояло питання про ви­ділення коштів на облаштування додаткових місць на кладови­щах. Не обговорювався жоден проект».

Дощ і сніг змили з таблички ім’я померлої людини...

У Львові є дев’ять закри­тих цвинтарів. Наприклад, ста­ре кладовище у парку «Знесін­ня» було закрите у 60-х рр. Інші — у 90-х рр. «До мене звернули­ся мешканці району Знесіння та Білогорщі з проханням впоряд­кувати закриті цвинтарі, — каже Юлія Гвоздович. — На таких кла­довищах щороку здійснюють сотні поховань. А це — тіньовий обіг коштів. Наприклад, заступ­ник директора «Знесіння» роз­повів, що з вересня минуло­го року на «Знесінні» відбулося двадцять поховань. Два роки тому поліція перегородила до­рогу похоронній процесії… Це кричущий випадок! Мешканці, з якими я розмовляла, розпові­ли, що за поховання на закритих цвинтарях платять від 15 тисяч грн до 5 тисяч доларів.

Фото авторки

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram