Передплата 2024 «Добрий господар»

Якщо просять завдаток ще до огляду квартири, це сигнал про шахрайство!

Як не потрапити на гачок аферистів?

Фото умовне з сайту pexels
Фото умовне з сайту pexels

Мене завжди дивувало, чому дорослі розумні люди ведуться на різні афери. Невже не очевидно, що це все брехня, і легкого вирішення складної ситуації не буває? Дивувало доти, поки мої власні здоровий глузд і цинізм не взяли колективну відпустку і я потрапила на гачок афериста.

«Сир у мишоловці»

Я повелась на спокусливу пропозицію під час пошуку жит­ла для оренди. Втратила тисячу гривень, які добровільно відда­ла аферисту, сподіваючись на те, що нарешті знайшла квар­тиру своєї мрії за доступною ці­ною.

Йшлося про об'єкт у новобу­дові, за смішні для Львова гро­ші - 6100 грн. Спершу мені зда­лось, що справжня ціна $ 600, і власник помилився в опи­сі. Та приємний чоловік Сте­пан переконав, що вони з дру­жиною просто хочуть зберегти своє майно і шукають пристой­ну людину для проживання. Самі ж вони зараз мешкають у Луцьку. Шахраї часто прики­даються людьми сімейними, з дітьми і домашніми улюблен­цями, щоб створити позитив­ний образ та втертись у дові­ру. Це спрацювало і зі мною, я попросилась на огляд кварти­ри. Почула, що претендентів на неї уже багато, а огляд буде че­рез кілька днів. Та він може при­їхати з іншої області завтра і по­казати мені житло поза чергою, але за умови, що я внесу гаран­тійну суму, яка покриє доро­гу. Це, мовляв, лише для того, щоб впевнитися у серйознос­ті моїх намірів, а потім він від­німе ці кошти від орендної пла­ти. У ту мить я сказала Степану в слухавку, що це пахне шах­райством. Одна половина мого мозку була у цьому перекона­на і просто кричала, що таких пропозицій не буває! Але гли­боко в душі мені так хотілось ві­рити в удачу… І це бажання пе­реважило здоровий глузд! На банківську карту на ім'я Борчук Степан Філімонович (4149 4378 7047 4945 — Запорізьке РУ АТ КБ «Приватбанк») полетіла моя тисяча гривень. Наступного дня Степан підняв слухавку, пе­реконав мене, що буде у Львові по обіді і покаже квартиру. Ска­зав, що хоче здавати її офіцій­но і навіть за послуги нотаріу­са заплатить сам, також з суми оренди.

Огляд квартири призначили на вечір — попередньо ми мали зідзвонитись. Я заручилась під­тримкою подруги, яка погоди­лась піти зі мною, про всяк ви­падок кинула у сумку газовий балончик.

Коли домовлялись про кон­кретний час та місце зустрічі, він сказав, що якраз перебуває у нотаріуса і оформляє усі доку­менти. Зустрітись мали через годину. Нотаріус мав прибути на місце зустрічі разом зі Сте­паном. Але щоб оформити його послуги, потрібно заплатити. Я нагадала, що «домовласник» обіцяв оплатити ці послуги з оренди, яку від мене отримає. Та нотаріус чомусь відмовляв­ся виходити з офісу, поки Сте­пан не заплатить наперед 915 грн. У власника чотирьох люк­сових квартир в різних містах країни не виявилось цієї суми. Тобто я мала надіслати йому кошти, щоб вивести нотаріуса з офісу. Я відповіла, що сама го­това оплатити усі послуги но­таріуса, але тільки під час зу­стрічі. Коли побачу «власника», нотаріуса та саму квартиру — ві­зьму усі юридичні витрати на себе. Степану моя пропозиція не сподобалась. Його тон ста­вав наполеглевішим. Ще біль­ше йому не сподобалось, коли я назвала його шахраєм. Ска­зав, що згодом зателефонує і візьме номер моєї карти, щоб повернути тисячу авансу. А на квартиру у нього вже є двоє ін­ших претендентів. На цьому ми попрощались. Наступного дня він збивав мої виклики, а ще че­рез день у слухавці я почула, що такий номер не існує.

Це оголошення про орен­ду я знайшла на сайті нерухо­мості Rieltor від ЛУН. Там же в афериста виявилось ще три квартири люкс-класу в різних обласних центрах (Дніпро, Жи­томир, Вінниця), які він здавав за такі ж смішні гроші. Текст оголошення всюди однаковий, контактний номер також. Я по­чала робити скріни з його ого­лошень, відчуваючи, що вони можуть зникнути. Так і ста­лось. Фото квартир, які Бор­чук Степан Філімонович зда­вав у різних містах, я знайшла на інших сайтах з орендою. Усі вони були в Києві, пропонува­ли їх інші люди, і коштували ці об'єкти втричі дорожче.

Скрутна ситуація — шанс для шахрая

Жертвою афериста може стати кожен. Від цього не стра­хують ні життєвий досвід, ні рі­вень освіти чи психологічна стійкість. Якщо людина хоче, щоб її обдурили, — вона дозво­лить це з собою зробити.

Багато шахраїв зараз розки­дають сіті і чекають, коли хтось попадеться у них. Часто туди потрапляє людина у скрут­ній ситуації. Зневірена жертва переконує сама себе, що цей шанс — відповідь всесвіту на її молитви. Вона не хоче бачити очевидних шахрайських схем, які лежать на поверхні і вияви­ти їх насправді легко.

Наприклад, важко хвора лю­дина, якій не допомагає офіцій­на медицина, звертається до сумнівних знахарів і цілителів в останній надії на порятунок. Сумлінний робітник, гаруючи з ранку до вечора, ледь зводить кінці з кінцями, і тоді починає грати в азартні ігри або вкла­дає останнє у фінансову піра­міду, сподіваючись покращити свій стан…

З початком великої війни ми самі почали пускати у свої до­мівки незнайомців, почали до­натити і віддавати власні гро­ші та особисті речі на потреби тим, кого не знаємо. Вектор до­віри в українського народу різ­ко змінився з негативного на позитивний, а сам рівень дові­ри неймовірно зріс. Це теж грає на руку аферистам.

Підводні камені у пошуку житла

Зараз ріелторський ринок штовхає клієнта у руки аферис­тів, адже в багатьох аспектах побудований на маніпуляціях, обмані та тиску на клієнта. Але про все по порядку.

1. Ціна. З початком ши­рокомасштабної війни по­пит на оренду житла у захід­них областях країни значно зріс. Разом з попитом зрос­ли ціни і впала якість пропози­цій. Знайти комфортне житло за доступні кошти зараз вкрай важко.

За інформацією Forbes Ukraine, ціни на оренду жит­ла у Львівській області від по­чатку великої війни протягом 2022 року виросли на 37% - це найбільший показник у кра­їні. У столиці за цей період вони знизились на 39%. Вже протя­гом 2023 року в Києві ціни зна­чно зросли, а у Львові збере­глись на рівні минулого року. Зауважу від себе — з тяжінням до зростання. Тому зараз орен­дувати квартиру у місті Лева не тільки дорожче, ніж у столиці, а й важче! Треба бути готови­ми віддати щонайменше $ 300 за комфортну квартиру-студію у безпечному будинку, в районі без критичної інфраструктури. Плюс комунальні послуги. Або ж налаштуватись на облупле­ні стіни серед совєцької мелан­холії з душовою посеред кухні чи жити на цокольному повер­сі. Нагадаю, розмір місячної мінімальної заробітної плати в країні поки що 6 700 грн (тоб­то в районі 180 доларів). І ба­гато людей за такі гроші пра-цюють.

2. Умови. Звісно, у мене є певні вимоги до квартири, які стосуються поверховості, ме­блювання, району, безпеки і ціни. Але є ще одна вимога, яку я ставлю до нового житла, — можливість завести там котика. Цей пункт чи не найголовніший. Коли знаходжу затишну квар­тиру у бажаному районі, влас­ники завжди проти кота. Пункт «без тварин» в умовах оренди вражає менше, аніж пункт «без дітей». Схоже, людям з домаш­ньою тваринкою чи сім'ям з ді­тьми залишається мало шансів на пристойне житло. Більшість варіантів житла, де дозволяють тварин і дітей, або у жахливому стані, або коштують непомірно дорого.

3. Специфіка ринку. Якщо шукаєте житло у Львові, дове­деться викласти за раз потрійну суму: плату за перший і остан­ній місяці та послуги ріелтора, які коштують 100% від вартос­ті орендованого житла. Не важ­ливо — чи це працівник агенції, чи маклер-одинак — комісій­ні однакові. Понад два тижні я моніторила сайти з оголошен­нями, різноманітні групи і кана­ли з приміткою «без маклерів». Інколи вдавалось наткнутись на допис «без посередника», тоб­то житло від власника. Набрав­ши номер, чула відповідь ріел­тора!

4. Схеми маніпуляцій. Рі­елтори пропонували мені не зі­знаватись про тваринку, осо­бливо, коли її ще немає. А потім нишком її завести. Я проти об­ману. Тим паче, якщо мене ви­селять за таку маніпуляцію, рі­елтор отримає нового клієнта.

Коли я шукаю однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, мені ак­тивно пропонують двокімнатні за 15 тис. і геть не там, де мені потрібно. Якщо ціну можна тро­хи сторгувати, то що робити з другою кімнатою, яка мені зо­всім не потрібна, а ділити житло з кимось наміру не маю? Вже мовчу про нав’язування посе­редниками своєї думки і своїх вподобань, які суперечать тим, які я чітко висловила, коли опи­сувала параметри житла. Зро­зуміло, ріелтори хочуть якнай­швидше прилаштувати об'єкт, який мають, та отримати ко­місійні. А людина у скруті при­стане на будь-яку пропозицію, щоб мати дах над головою.

«Качиний тест»

Перед орендою квартири обов’язково потрібно переві­рити паспорт та право влас­ності на житло того, хто її здає. Щоб той не виявився аферис­том, а через тиждень справжні власники вас не виселили. До­говір про оренду укладають за­вжди, але юридичної сили, якщо він не завірений у нота­ріуса, такий документ не має - це просто обмін паспортни­ми даними. Потрібно попроси­ти останні квитанції про оплату комунальних послуг, щоб після заселення не довелось сплачу­вати чужі борги, і зафіксувати наявні показники лічильників на початок проживання.

Та найкраще застосувати «качиний тест»: якщо щось ви­глядає як качка, крякає як качка і плаває як качка, то це і є кач­ка! Те саме стосується шахрай­ства. Якщо номер не відпові­дає, якщо від «власника» кілька пропозицій оренди, якщо про­сять завдаток ще до огляду, якщо пропозиція набагато де­шевша за ринкові ціни з такими ж критеріями, якщо гарна квар­тира тривалий час не може зна­йти орендаря, якщо на вас тис­нуть — кожен окремий пункт є дзвіночком про шахрайство. А всі вони разом — червоний пра­пор, який сигналізує про об­ман. І все ж я повелась. Ма­буть, для того, щоб написати цю статтю. Бо власний досвід — найкращий вчитель. Та ліп­ше вчіться на чужих помил-ках.

Схожі новини