Передплата 2024 ВЗ

«Геть окупантів з підручників!»

Міносвіти перегляне програму з зарубіжної літератури. А російську мову замінить на інший предмет…

«З нового навчального року у тих школах, в яких досі викладається така дисципліна, як “російська мова”, потрібно розглянути можливість заміни її іншими предметами або шляхом збільшення частки вивчення наявних дисциплін». Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

“Поділяю застереження мі­ністра освіти й науки, а та­кож освітнього омбудсмена, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали ні­чого іншого, можна відправи­ти на простій. А з 1 вересня цю дисципліну замінити інши­ми, збільшивши частку вивчен­ня інших важливих предметів, а саме: “історія України”, “укра­їнська мова”, “українська літе­ратура”, “математика” та “ан­глійська мова”, – каже Тарас Кремінь. – Необхідно перегля­нути навчальну програму з за­рубіжної літератури, адже у ній досі велика увага приділяється вивченню російських письмен­ників.

Все це, звісно, у компетен­ції Міністерства освіти і науки, яке формує державну політи­ку у своїй сфері. Але і вчителі, і батьки можуть виступати з та­кими ініціативами. У нинішній трагічній реальності вилучення з ужитку всіх російських нара­тивів – важлива річ. Саме зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбут­нього ренесансу. Ми – велика європейська нація, яка демонструє всьому світові, як треба боротись та перемагати”.

Раніше про те, що російських авторів у підручниках може ста­ти менше, говорив і міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Зі слів міністра, пра­цює робоча група, яка оцінить необхідність у підручниках ро­сійських авторів.

Під час нещодавнього онлайн-навчання у 5-му класі я стала свідком того, як викладач зарубіжної літератури запропо­нувала дітям твори росіянки Ма­рини Цвєтаєвої… Діти вибухну­ли гнівними коментарями: «Геть окупантів з підручників…». Вчи­телька делікатно зауважила, що не проти того, аби доцільність російських авторів у підруч­никах переглянули. Але само­стійно змінювати шкільну про­граму вчителі не мають права.

Є у тому ж підручнику для 5-го класу з зарубіжної літера­тури (2018 р.) і російський ав­тор Олександр Пушкін. А його поема «Руслан і Людмила» ду­блюється двома мовами – укра­їнською та російською.

В. о. завідувача кафе­дри суспільствознавчої осві­ти Львівського обласного інституту післядипломної пе­дагогічної освіти Галина Со­хань каже: «Про доцільність Пушкіна і Лєрмонтова у підручни­ках зарубіжної літератури треба запитувати безпосередньо тих, хто викладає предмет. Особис­то для мене уся російська класи­ка вмерла з того моменту, коли була пролита кров в Україні через російських окупантів. І не тоді, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна, а ще у 2014 році, коли були окуповані Крим і частина Донбасу.

Щодо російської мови, то є низка курсів на вибір. Чому б не вивчати польську мову – мову народу, який допомагає Украї­ні? Школи мають великий вибір предметів. Можна ту годину ви­користати для поглибленого ви­вчення предмета, який учні уже вивчають. Є запити громади, на це треба зважати».

Читайте також: «Відкрийте двері навчальних закладів! Хай вступають усі, хто мріє вчитися»

Схожі новини