Передплата 2024 ВЗ

«Начальниця з райвідділу освіти сказала: «Погодьте між собою, яку школу понижувати у ступені – в Ульвівку чи Теляжі. Ми з батьками згоди не дійшли»

Учителі й батьки розцінюють таку ініціативу влади як знищення навчальних закладів у селах Сокальщини

Влада не відступає від запланованої «оптимізації шкіл на Львівщині». Та чи детально вивчає, який саме навчальний заклад треба реформувати у регіоні? Чи побував хоч один міністерський чиновник у будь-якому районі, в якому планують так звану оптимізацію навчальних закладів? Під час спілкування з педагогами у мене склалося враження, що заплановані реформи — ніщо інше, як диверсія проти освіти. І сприяють їй деякі місцеві чиновники. Так бояться за свої «нагріті» роками посади…

До редакції «ВЗ» звернувся вчи­тель хімії, біології та інформа­тики двох шкіл у Сокальсько­му районі — Ульвівського НВК та Варязької З Ш, Іван Залівський (по­вної ставки в одній школі немає). Пе­дагог з 11-річним стажем обурюється, що відділ освіти Сокальської міської ОТГ планує понизити у ступенях чоти­ри школи у районі: Ульвівський НВК, Телязьку З Ш, Матівську З Ш, Тудорко­вицьку ЗШ. А це, по суті, означає зни­щення цих навчальних закладів.

Ульвівській школі – 50 років.
Ульвівській школі – 50 років.

«У нас немає окремого закону України про оптимізацію освіти. Не­має ні наказу, ні розпорядження Мініс­терства освіти чи Кабінету Міністрів, — каже Іван Залівський. — Є лише ін­формаційний лист з Міносвіти від 26 травня 2021 року — про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 рік. І коштів на усі школи в районі начебто бракує. Однак точної цифри дефіциту освітньої субвенції освітянам ніхто не повідомляє».

Що означає оптимізація в Ульвів­ському НВК? Зараз школа має 9 кла­сів, у ній навчається 40 учнів. До са­дочка ходить 20 діток. Після так званої реформи майже половина школярів старшої школи буде змушена доби­ратися до сусідньої, Телязької школи. Однак і ця школа потрапила під ско­рочення. Звідти дітей планують вози­ти до Забузької З Ш або до Сокаля…

«Після такої оптимізації в Ульвів­ській школі залишаться директор та вчителі початкової школи, — веде далі Іван Залівський. — Усі решта вчителі-предметники, по суті, втратять робо­ту. Адже сусідні школи педагогічни­ми кадрами забезпечені практично усі. Можливо, хтось піде на пенсію, то у районі бракуватиме лише вчите­лів інформатики та фізики. На офіцій­ному сайті Міністерства освіти і науки України є інформація щодо розрахун­ку обсягу освітньої субвенції на 2021 р. Сокальської територіальної гро­мади. Коли я почав вивчати цю ін­формаційну довідку, у мене склало­ся враження, що її готувала далеко не професійна людина. Чесно кажу­чи, на тверезу голову такого не на­пишеш… Там є інформація про напо­внюваність класів. Добре. Далі, річна заробітна плата вчителя — 190 тисяч грн. Але не вказано, що це серед­ня річна заробітна плата. Тобто ви­ходить, що всі вчителі мають однако­ву зарплату. А це не так. У цій довідці не врахований педагогічний стаж, не врахована категорія вчителя. Ця циф­ра — „зі стелі“, яка не відповідає дій­сності. 190 тисяч грн, можливо, хтось має таку зарплату з директорів шкіл, або начальник відділу освіти… (На руки Іван Залівський отримує на мі­сяць 7 тисяч грн з копійками. — Авт.). За якою формулою розраховуєть­ся освітня субвенція — невідомо. Цієї формули на сайті немає. Тому опти­мізація — це красива назва. Насправ­ді це закриття шкіл».

Педагог зазначає, підстав для ре­організації шкіл у Сокальському ра­йоні немає. Мовляв, такі дії — пряме порушення багатьох статей Закону України «Про освіту». Наша газета не­щодавно писала про плани чиновни­ків реформувати низку навчальних закладів у районах Львівщини. Чинов­ники пояснювали, мовляв, на невеликі школи (де мала кількість учнів) потріб­но виділяти значно більше бюджет­них коштів… Але де у ситуації з Ульвів­ською школою економія бюджетних коштів? Якщо все одно треба пла­тити зарплату педагогам початкової школи, оплачувати опалення тощо. Плюс додадуться витрати на довіз ді­тей у сусідні школи та обслуговування «Школяриків». Як на мене, оптиміза­ція шкіл у Сокальському районі незро­зуміла, нелогічна, а у діях чиновників немає послідовності.

«А ще на сайті Міносвіти є графік, де вказано, що з 2016-го по 2020 р. у нашому районі навчалося… нуль учнів, — додає Іван Залівський. — То кого ми вчили? Згідно з цим графі­ком, ми не отримували освітньої суб­венції за цей період. Тобто вчителі безплатно вчили верблюдів?.. Лише 2021 року на школи Сокальської ОТГ було виділено 118 тисяч грн. Тобто на рік на одного учня виділили 21 тисячу 737 грн. А у попередні роки кошти не виділялися?».

Іван Залівський каже, що дирек­торку Телязької школи ввели в ома­ну. Мовляв, сказали, що у нас зама­ло дітей і треба з двох шкіл зробити одну… «Батьки такої ініціативи не під­тримали, — каже педагог. — Будемо продовжувати боротися за навчаль­ний заклад. Що цікаво, до бюджетно­го комітету відділ освіти з питанням про недостатнє фінансування галузі не звертався. Хоча, наприклад, відділ культури та відділ охорони здоров’я з таким питанням зверталися. Батьки, коли дізналися про це на попередній сесії, були шоковані… Коштів Сокаль­ській ОТГ не додали, бо їх неправиль­но порахували, або, можливо, вчини­ли так свідомо?! А тепер хтось хоче ці гроші зекономити…».

Мама учениці 7-го класу Ульвів­ської школи Ольга Корнацька роз­повіла журналістці «ВЗ» таке: «Ми з батьками їздили до районного відді­лу освіти, нам сказали, щоб ми між собою погодили, яку школу понижу­вати у ступені. Або нашу, або Телязь­ку. Але наша школа — не переробле­на з колишньої колгоспної контори, де була бухгалтерія. А побудована за проєктом як школа! (Ульвівській шко­лі — 50 років. — Авт.). Згоди ми так і не дійшли. До Ульвівської школи ходять діти лише з нашого села, а до Телязь­кої — з чотирьох сусідніх сіл. Але у нас майже та сама кількість дітей, у Те­лязькій, може, на два чи три учні біль­ше. У нас гарна школа. Є газ, душо­ві кабіни, туалети, їдальня, великий спортзал. Облаштоване подвір’я. Плюс садочок. У Теляжі дорога кра­ща, ніж у нас. Але між селами — яма на ямі… (Добиратися „Школяриком“ з Ульвівка до Теляжа хвилин двад­цять. — Авт.). Люди машинами туди навіть не їздять, бо можна залишити­ся без дна… Ми з батьками просили: „Нехай приїде комісія і подивиться, яка школа краща“. Бо батьки гото­ві горою стояти за школу в Ульвівку! (Село налічує 120 хат. Авт.). У нас з одного села діти вчаться, але маємо місце прийняти ще дітей. Є достат­ня кількість класів. У школі коридо­ри просторі. У Телязькій школі взагалі немає коридорів».

«Якщо закриють нашу школу, мо­лодь взагалі виїде зі села. А саме село просто вимре», — додає мама учениці.

Схожі новини