Підприємства-«біженці»

За програмою релокації на Львівщину зі сходу України переїхало 61 підприємство. 26 із них уже запустили виробництво

Одним із найбільш пріоритетних завдань в Україні є перезапуск економіки. Бізнес має працювати, люди – мати роботу й зарплату. За понад місяць, відколи триває війна з рф, із зони бойових дій загалом по Україні евакуювали 216 промислових підприємств, 97 із яких уже відновили роботу на новому місці. Про те, як ідуть справи із релокацією східноукраїнських підприємств на Львівщину, «ВЗ» розповів керівник відділу інвестиційної політики Львівської ОВА Орест Фільц.

3а словами чиновника, в області вже опрацьовано 319 заявок підприємств на релокацію, 61 компанія завершила пе­реїзд, а 47 компаній очікують на логісти­ку від Мінінфраструктури (тобто мають намір переїхати). Із 61 підприємства, які переїхали, 26 вже запустили вироб­ництво і таким чином створили 763 ро­бочих місця у межах Львівської області. Деякі з них уже почали продавати свою продукцію. Наприклад, компанія з ви­робництва матраців уже підписала угоду з «Епіцентром» на постачання товарів.

«Працюємо з середнім та великим бізнесом, – розповів Орест Фільц. – Це важка промисловість, машинобудів­ні заводи, легка промисловість, харчо­ва промисловість. Основні проблеми, з якими насамперед стикаються підпри­ємства, – пошук приміщень для пере­несення своїх виробничих потужностей. Після того, як об’єкт на новому місці зве­дено, допомагаємо на всіх етапах, що від нас залежать. Це поселення праців­ників, сертифікація, критичний імпорт, якщо їм необхідно. А також налагоджен­ня комунікацій із місцевим бізнесом. Ми домовилися про співпрацю з Львівською торгово-промисловою палатою, Євро­пейською бізнес-асоціацією, і з одним із найбільших бізнесових клубів – West Ukrainiаn Business Club. Передаємо ін­формацію про підприємства, які еваку­ювалися до нас, шукаємо відповідник такого ж бізнесу в межах області і даємо можливість “акліматизуватися” тут. Тоб­то зрозуміти, як тут у нас все функціонує, обмінятися досвідом, контактами, щоб покращити ведення справ. Одна з осно­вних проблем – поселення працівників. Допомагаємо з поселенням у гуртожит­ки, а хтось із приїжджих шукає поселен­ня самостійно, хтось бере помешкання в оренду чи оселяється в готелі.

Щодо оренди складів працюємо та­ким чином: отримуємо заявку на рело­кацію, опрацьовуємо її, визначаємо по­треби підприємства і шукаємо в межах області пропозиції. Їх шукаємо з кому­нального й державного майна, залучає­мо територіальні громади. Ми запусти­ли телеграм-канал «Релокація Львівська область», в якому вже понад 1700 підпис­ників. Там виставляємо актуальні запити, і люди мають можливість самостійно на­давати свою пропозицію – у коментарях. Це працює – на кожен запит маємо що­найменше 10-15 пропозицій. Передаємо їх одразу з прямим номером до власника бізесового об’єкта, який хоче переїхати, і комунікація йде напряму. Ми, своєю чер­гою, допомагаємо переїжджати з Мініс­терством інфраструктури, спільно забез­печуємо транспорт «Укрзалізницею» або «Укрпоштою» і перевозимо сюди.

А тим часом…

В Україні запустили безоплат­ну платформу для допомоги з рело­кацією бізнесу. Про це повідомили у Львівській ОВА. Платформу запусти­ло ДП «Прозорро. Продажі» – за іні­ціативи Мінекономіки та за підтрим­ки Мінцифри і Дія.Бізнес. Платформа relocate.prozorro.sale створена для бізнесу, який подав заявки на рело­кацію, компаній, які хочуть допомог­ти підприємствам із релокацією, для представників Мінекономіки, військо­вих адміністрацій, компаній, які допо­магають із опрацюванням заявок, ло­гістикою, переїздом, пошуком нових виробничих приміщень, розселенням працівників тощо. Подати онлайн-за­явку на платформі можуть як підпри­ємства, які потребують переміщен­ня, так і компанії, які готові надати для цього приміщення та інші активи.

Читайте також: Україні потрібна сіль, яку видобуватимуть на Львівщині!

Схожі новини