Після «корони» курців у Європі побільшало

Через стрес, який спричинила пандемія, багато людей не змогли позбутися залежності від куріння

Фото ілюстративне з сайту pexels
Фото ілюстративне з сайту pexels

Перед ковідною пандемією кількість курців на нашому континенті поступово зменшувалася. Де швидше, де повільніше, але європейці потроху позбувалися цієї шкідливої для здоров’я звички… Але пандемія, констатують експерти, цю позитивну тенденцію зупинила.

Зокрема, після «ко­рони» стабілізувалася кількість курців у сусід­ній Польщі, де перед панде­мією любителів цигарок із кожним роком ставало мен­ше. За даними соціологів, 2022 року в Польщі щодня палили 28,8% дорослого на­селення — 30,8% чоловіків і 27,1% жінок. Порівняно з по­передніми роками, курців у Польщі дещо побільшало… Найбільше їх у сусідній кра­їні серед безробітних (34%) і домогосподарок (аж 39%).

Як нагадують польські ЗМІ, саме куріння спричи­няє найбільше смертей чо­ловіків у Польщі. За даними 2019 року, цигарки призвели до 26,6% чоловічих смертей, водночас серед польських жінок куріння було другою за поширеністю причиною смертності (13,7%).

Дослідження, проведе­ні нещодавно у Франції, під­тверджують: зменшення кількості курців, що трива­ло у 2016−2019 роках, після ковідної пандемії призупи­нилося. На думку експер­тів SPF (державної аген­ції, що опікується охороною здоров’я), пов’язаний із пандемією стрес утримав багатьох курців від спроб кинути палити…

За даними опитуван­ня SPF, нині 12% дорослих французів палять щодня, а 31% - нерегулярно, час від часу. При цьому серед фран­цузів із вищою освітою кур­ців майже удвічі менше, ніж серед тих, хто здобув лише середню освіту (відповідно 16 і 30 відсотків).

Утім, є й привід для опти­мізму: майже 60% французь­ких курців кажуть, що хочуть кинути курити. І майже поло­вина з тих, хто декларує таке прагнення, планують зро­бити це протягом наступних шести місяців.

Схожі новини