Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Тонни ірландської допомоги

Активісти діаспори кажуть, що збирати її стає щораз важче

Сергій Шалапай (зліва) і директор благодійної організації Project ESPWA Joe Clancy біля фури з гуманітарною допомогою для України.
Сергій Шалапай (зліва) і директор благодійної організації Project ESPWA Joe Clancy біля фури з гуманітарною допомогою для України.

Попри те, що від України до Ірландії добрі три тисячі кілометрів, представники української діаспори, яких доля закинула у цю острівну державу, підтримують з Батьківщиною тісні зв’язки. Допомагають у час війни рідній країні чим тільки можуть. Скажімо, благодійна організація Project ESPWA, з директором якої Joe Clancy тісно контактує ексльвів'янин Сергій Шалапай, передала для України 69 фур гуманітарних вантажів.

Крім того, пан Сер­гій тісно співпрацює з Асоціацією україн­ців в Ірландії. Продаючи у своїй крамничці календа­рі цієї Асоціації, агітує міс­цевих жителів донатити на придбання «швидких» для України. Кілька днів тому на прохання Сергія Шалапая відреагував його постачаль­ник з Німеччини, внісши чи­малу суму на добру справу. Загалом Асоціація україн­ців в Ірландії вже передала в Україну 42 «швидкі». По­треба у них не зменшується — один з таких медичних ав­томобілів російські окупан­ти знищили вже через кіль­ка днів після того, як його за призначенням почали вико­ристовувати у зоні бойових дій…

Сергій Шалапай за фа­хом — ветеринарний лікар. На чужині не забуває про свою «альма-матер» — Львів­ський національний універ­ситет ветеринарної меди­цини та біотехнологій ім. С. Гжицького. За клопотанням цього колишнього випускни­ка власник ірландської кліні­ки Conor O’Scanaill передав кафедрі хірургії обладнан­ня, яке суттєво поліпшить її матеріально-технічну базу, — оглядовий стіл для дрібних тварин та портативну опера­ційну лампу. Сам Сергій Ша­лапай надіслав кольоровий принтер та тонну кормів для коней (половину цих кор­мів передано «Домівці Вря­тованих Тварин»). За спри­яння благодійного фонду «Старе місто Львів» усі ці ван­тажі дійшли за призначен-ням.

Пан Сергій розповів ко­респонденту «Високого Зам­ку» і про волонтерські про­блеми:

— Збирати гуманітарну до­помогу для України стає що­раз складніше. Весь світ пе­реключив увагу на Ізраїль, усі новини по ТБ — лише про Із­раїль. Україна відійшла на другий план…

За словами нашого спів­розмовника, багатьох іно­земців лякає і проєкт зако­ну про гуманітарну допомогу, який розробили у Верховній Раді. Якщо відповідний за­кон у теперішній редакції таки ухвалять, допомога сві­ту Україні ще більше вкоро­титься…

Схожі новини