Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Ще раз пропоную вам написати заяву на звільнення… Вам треба змінити місце праці»

Заявив під час візиту до школи у селі Верхня Яблунька директор департаменту освіти ЛОВА Олег Паска

Фото автора
Фото автора

Наша газета писала про конфлікт, який виник у селі Верхня Яблунька, що на Львівщині, між директором школи Іваном Січаком і місцевим підприємцем Василем Семківим («Війна за село» від 20.09.2023 р.). Внаслідок цієї резонансної ситуації громада села розкололася, а діти не ходять до школи. Загалом там навчається 290 дітей, але зараз навчальний заклад відвідує не більше ніж 45. Їх до школи не пускають батьки, які проти того, аби навчальним закладом керував Іван Січак…

Минуло два тижні. До редак­ції зателефонував Іван Січак і повідомив, що жодних змін у селі не сталося. Ніхто з чинов­ників Боринської громади конфлікт не врегулював.

У понеділок, 2 жовтня, у школу у Верхній Яблуньці при­їхав директор департаменту освіти і науки ЛОВА Олег Пас­ка. Хоча у попередньому комен­тарі для «ВЗ» він розповів, що саме Боринська громада мала б зібрати сесію, заслухати керів­ника, оцінити його роботу і розі­рвати з ним контракт. Ці повно­важення передано громаді.

Сесія Боринської селищної ради відбулася 29 вересня, але цю скандальну ситуацію на об­говорення не винесли…

27 вересня у цих краях побу­вав голова ЛОВА Максим Ко­зицький. У Борині відкрили су­часний навчально-практичний центр інноваційної кулінарії «Ку­хар. Бармен» (на базі Борин­ського професійного ліцею на­родних промислів та ремесел). До Верхньої Яблуньки від Бори­ні кілометрів з десять, тож очіль­ник області міг би навідатися і туди…

Тим часом ось що розповів про візит головного освітянина області директор школи Іван Січак.

— Я був на уроці, — каже пан Січак. — У клас заглянув якийсь чоловік і запитав: «Скільки до дзвінка залишилося?». Я ба­чив, що біля школи збирають­ся люди, тому викликав поліцію. (Під час попереднього візиту іні­ціативної групи села до школи Івана Січака побили розлючені батьки. Порвали на ньому одяг. — Авт.).

Коли урок закінчився, я вий­шов з класу, ці люди поча­ли скандувати: «Ганьба!». Вла­штували мені «коридор ганьби» (Іван Січак надіслав відео, на якому видно, як люди сканду­ють, вигукують образливі сло­ва, а поліцейські спостерігають за тим, що відбувається у шко­лі. — Авт.).

Я зайшов у кабінет. За мною зайшли Олег Паска, його поміч­ник, журналісти, ще кілька лю­дей з ініціативної групи села, а також завідувачка сектору осві­ти Боринської селищної ради Наталія Дуда.

Пан Паска почав розповідати про свій минулорічний візит до школи та свої зауваження… Я, відповідно, розповів про роботу навчального закладу та все, що зі мною відбувалося торік.

— У мене є повноваження від­відати школу, це погоджено з ва­шим засновником, — каже Олег Паска. — Те, що громада зайшла у школу, — питання вашого спіл­кування з місцевими людьми. Ви, не знаючи мене, одразу ка­жете, що це директор департа­менту привів усіх цих людей, а це значить, що ви упереджено ста­витеся до будь-якої події.

— Ні! — відповідає директор, але розмову продовжує Олег Паска.

— Якщо ви так ставитеся до мого візиту, то невідомо, як ви спілкуєтеся з батьками. Але можна припустити… На мою думку, саме ваша діяльність призвела до тієї ситуації, яка тут склалася. Ще раз пропоную вам написати заяву на звільнення… Вам треба змінити місце праці.

— Розмова у моєму кабіне­ті тривала близько 5−6 хвилин, — каже Іван Січак. — Я хотів роз­повісти, що конфлікт не всере­дині школи, а зовні. Після того, як Паска запропонував мені на­писати заяву на звільнення, а я відмовився, він вийшов з кабі­нету. У коридорі сказав: «За два тижні я приїду і його звільню. Я його попередив». Тобто він за­охотив ініціативну групу села, щоб діти ще два тижні не ходи­ли у школу… Після цього усі ро­зійшлися.

Після поїздки до Верхньої Яблуньки Олег Паска написав на своїй сторінці у Фейсбуці:

— Помилки законодавців роз­грібають батьки і учні.

Школа у Верхній Яблуньці є саме тим показником, який роз­криває слабкі місця освітнього законодавства та руйнує міфи.

Адже одним із міфів була ідея, що створена держав­на служба якості освіти мати­ме повноваження, які не до­пускатимуть до таких ситуацій. На прикладі Боринської грома­ди бачимо, що ця структура не має жодного реального впливу на якість освіти. Сподіваюся, хтось із законодавців читатиме цей допис та ініціюватиме змі­ни до законодавства, які хоча б дадуть право департамен­там ініціювати звільнення чи відсторонення таких директо­рів шкіл.

Коротко про справу. Учні не ходили в школу минулого року і не ходять тепер через не­вміння директора працювати з батьками. Батьки учнів є та­кими ж учасниками освітньо­го процесу, як учні й педагоги. Обов’язком директора є нала­годити з ними співпрацю для ефективного освітнього проце­су. Конфлікт у цій школі демон­струє нездатність її керівника очолювати школу. Але ця не­здатність виявляється не лише в освітньому процесі, а й у став­ленні до побуту і умов навчан­ня учнів. До цього тексту до­даю кілька фото окремих частин приміщення школи з минулого і цього року, щоб було зрозуміло, що для елементарного порядку у шкільній їдальні і туалетах ко­штів особливих не потрібно. По­трібно мати совість і почуття від­повідальності.

Що ми вирішили? Домови­лись з батьківським комітетом і місцевою владою про те, що представників батьківського ко­мітету включать у комісію за­сновника (Боринську ТГ) щодо розслідування усіх обставин конфлікту. Також найближчим часом у школу приїде моніто­рингова група з вивчення якості віддаленого навчання. Сподіва­юся на швидкі рішення засновника з врегулювання ситуації. Діти мають вчитися у школі.

P. S. Шкода, що директору забракло відваги і мудрості на­писати заяву на звільнення за власним бажанням, як ми йому пропонували…

Коментар для «ВЗ»

"Потрібно звертатися до освітнього омбудсмена"

Народна депутатка Наталія Піпа, яка опіку­ється питаннями освіти, так прокоментувала за­тяжний конфлікт у Верхній Яблуньці:

— Мені про цю ситуацію у школі відомо давно. Мій законопроєкт № 63 93 — Д і 94 00 розробле­ний, і дуже важливо, щоб його нарешті поста­вили у порядок денний і проголосували. У до­кументі передбачаємо відсторонення людей від роботи за булінг. З липня депутати не можуть за нього проголосувати, хоча він часто стоїть у по­рядку денному. Депутати його відсувають як не­важливий.

Те, що знаю, у школі у Верхній Яблуньці був булінг від директора. Якщо Територіальна гро­мада і департамент освіти не можуть щось зро­бити згідно зі своїми повноваженнями, вони точно можуть з ним комунікувати. Треба шука­ти рішення, це в їхніх повноваженнях. Потрібно звертатися до освітнього омбудсмена.

— Частина громади проти директора, але частина його підтримує. Громада села роз­кололася через конфлікт між директором школи і місцевим підприємцем.

— Якщо б проблема була лише у підприєм­цеві, а у директорі не було би проблеми, то під­приємець не зміг би підбурювати людей… Люди так просто не повелися б на розмови підприєм­ця. Батьки хочуть, щоб їхні діти ходили до шко­ли. Значить, там справді є серйозні питання до директора.

Схожі новини