Передплата 2024 «Добра кухня»

«Прогнозуємо зменшення рівня вуличної злочинності мінімум на 50%»

Чи існує небезпека, якщо пересічні українці матимуть право купувати зброю для самозахисту?

Після трагічних подій в Україні, де від рук рашистів загинули уже тисячі українців, знову заговорили про зброю, яка має бути у всіх охочих. У мобільному додатку “Дія” навіть запустили опитування громадян щодо їхнього ставлення до обігу вогнепальної зброї в Україні серед цивільних. Зрозуміло, аби отримати зброю, треба буде пройти спеціалізоване навчання, психологічну експертизу тощо.

Чи дозріло українське суспільство до того, аби мати на руках зброю? Хто контролюватиме, чи належ­но зброя зберігається? Чи не повбивають сусіди одне одно­го, якщо хтось голосно увімкнув вдома музику? Як не потрапи­ти під кулю, якщо хтось вирішив у лісі постріляти по банках? Яке покарання чекає на правопо­рушників? Про це журналістка “ВЗ” розпитувала голову Укра­їнської асоціації власників зброї Георгія Учайкіна.

– Міністерство внутрішніх справ запустило опитуван­ня у застосунку “Дія” про обіг вогнепальної зброї серед ци­вільного населення. Що має показати це опитування?

– Мова у першу чергу про ухвалення закону, який врегу­лює ті “шпарини”, які існують у нинішньому законодавстві, зо­крема і щодо захисту наших громадян, – каже Георгій Учай­кін. – Утім, я знаю наперед, яки­ми будуть результати цього опитування, – близько 60-65% людей підтримають цю ініціати­ву. Ми свою соціологію прово­димо багато років і знаємо ре­альну картину. 2021 року ми вже проводили подібне соціологіч­не опитування, в якому підтрим­ка була 65%. На початку люто­го 2022 року також проводили опитування, була така сама під­тримка. А 72% громадян вза­галі сказали, що усі українці обов’язково мають знати пра­вила поводження зі зброєю!

Як на мене, нинішнє опиту­вання – це вивчення громад­ської думки в “Дії”. Міністерство внутрішніх справ проводить його за дорученням президен­та. І ось цей логічний ланцюжок має закінчитися ухваленням від­повідного закону. Це означає, що люди матимуть право після проходження доволі складної процедури – навчання, опану­вання певних навичок, складан­ня заліків – придбати зброю для самозахисту. До того асорти­менту, який є у наших магази­нах, додадуться пістолети. За жодних обставин вони не будуть продаватися у супермаркетах, а лише у спеціалізованих магази­нах. Процедура придбання буде непростою. Отже, нічого “аж та­кого” не відбудеться. Так Мол­дова живе з 1994 року. А країни Балтії – з 1992-го.

– Нещодавно поліцейські затримали 43-річного жителя Львова – організатора банди, яка займалася контрабан­дою та збутом зброї. Злочин­на група торгувала незаре­єстрованою вогнепальною зброєю, зокрема за кордо­ном. Учасники угруповання – перевізники – доставляли зброю за межі України у ро­зібраному стані... Чи змен­шиться кількість таких випад­ків?

– Чому торгують зброєю на “чорному ринку”? Тому що є по­пит. Громадяни висловлюють свою позицію щодо зброї у соцопитуваннях. Але немає закон­ної пропозиції. Тому люди йдуть на “чорний ринок”, стимулю­ють його розвиток і купують там зброю. Щойно з’явиться мож­ливість робити це офіційно, “чорний ринок” згасне. Навіщо ризикувати, спілкуватися з пра­воохоронними органами або якимись сумнівними персона­жами, якщо можна просто про­йти процедуру і офіційно отри­мати зброю? Прогнозовано – кількість необлікованої “чор­ної” зброї буде зменшуватися. Звісно, за один день ми з цим не впораємося. Але динаміка буде однозначно позитивною.

– На жаль, щороку трапля­ється чимало сімейних тра­гедій, пов’язаних зі збро­єю. У 2020 році, наприклад, Львівщину сколихнула тра­гедія: 36-річна мати розстрі­ляла своїх двох малолітніх доньок. А потім сама застре­лилась. Все сталося у готель­ному комплексі, який нале­жав цій родині...

– Є люди, які, наприклад, у нетверезому стані сідають за кермо автомобіля. Різні є ви­падки. Загалом, зброя №1, яка фігурує у всіх злочинах у світо­вому масштабі, – це звичайний кухонний ніж! Україна не є ви­нятком. Зловмисник може і гра­нату підірвати. Про такі випад­ки ми теж знаємо. Що завгодно може статися. Але ми не може­мо через такі випадки заборо­нити законослухняним грома­дянам себе захищати!

– Знайомий придбав пом­пову рушницю і сказав, що сейфа для неї не потрібно. Принаймні це не прописано у правилах, інструкціях. Є чо­хол – і все. Я з ним аж посва­рилася, доводячи протилеж­не...

– Для всіх видів зброї, яка продається цивільним, потрібен сейф або металева шафа. Без винятку. Наголосіть, будь лас­ка, на цьому. Треба убезпечи­ти несанкціонований доступ до зброї людей, які не мають пра­ва її торкатися. Недбале збері­гання зброї часто-густо призво­дить до певних трагедій. Коли підлітки поцупили рушницю, бо знали, що тато ховає її під ліж­ком. Або знали, де ключі від сей­фа. У моїй родині, наприклад, ніхто не знає, де ключі від мого сейфа. Тільки я.

– Знайомий також сказав, що пройшов психологічну експертизу. А у мене закра­лася думка: чи не проводять­ся такі експертизи для галоч­ки?

– Ця медична довідка (форма №127/о) – комісійна. Тобто ко­місія має визначати, чи є у лю­дини протипоказання для отри­мання дозволу на зброю, який у неї психічний стан тощо. Є, безумовно, випадки, коли про­дають такі довідки за кумедні гроші. Але у новому законі буде введена сувора відповідаль­ність за такі правопорушення.

А процедура навчання буде надретельною! Люди повинні будуть вивчити велику кількість дисциплін, скласти заліки. Туди входить надання першої медич­ної допомоги. Щоб було зро­зуміло: базовий курс надання першої медичної допомоги по­страждалому, який зараз та­кож проходять наші бійці, три­ватиме 16 годин. Це зупинення кровотечі, серцево-легенева реанімація тощо. А таких дис­циплін буде багато. Треба буде навчатись щонайменше місяць. Ми докладемо усіх зусиль, щоб система була прозорою, макси­мально не корумпованою. Щоб ми на виході отримали підго­товленого власника зброї, який відповідально ставиться до сус­пільства, додаткових обов’язків, які на нього покладатимуться. Це не привілей, це додаткова відповідальність.

– Коли йдеться про зброю для пересічних громадян, од­разу згадується Америка, де траплялося чимало трагедій. Зокрема у навчальних закла­дах, коли зброя потрапляла до рук підлітків...

– Ми з вами щойно про це говорили. Недбале зберігання зброї є першопричиною таких випадків. Жоден підліток в Аме­риці – а я в Америці був дуже ба­гато разів, вивчав це питання на фаховому рівні, – не може при­дбати зброю в магазині. Є тіль­ки два джерела, де він може цю зброю взяти: недбале збе­рігання батьками зброї, другий варіант – придбати на “чорно­му ринку”. Такий ринок був, є і буде. Але його співвідношення щодо кількості зареєстрованої зброї має бути притомним. А не так, як у нас, – незареєстрова­ної, “чорної” зброї, у кілька разів більше, ніж зареєстрованої.

До речі, більшість цих випад­ків в Америці, у школах чи у кі­нотеатрах, відбувається у тих штатах, де зброя заборонена. У більшості штатів зброя дозволе­на для носіння зі собою. І у таких штатах такого недоумка швидко зупиняють пересічні громадяни, які мають зі собою зброю... Наше суспільство стане більш гото­вим до того, щоб надати допо­могу тим, хто її потребує. Будь-який злочин буде розглядатися як обов’язок втрутитися і зупи­нити злочинця. І не обов’язково треба стріляти. Тобто сам факт того, що люди мають зброю, буде зупиняти багатьох негідни­ків і злочинців. Ми прогнозуємо зменшення рівня вуличної зло­чинності протягом першого року щонайменше на 50%. Це тисячі врятованих життів.

Схожі новини