Немає хворих, то й ліжок стільки не потрібно?

Медзаклади Львівщини, які були змушені повністю перепрофілюватися під «ковідних» хворих, повернуться до звичної роботи

Проте їх обіцяють залишити у резерві — на випадок зростання захворюваності на Covid-19

Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує знижуватися. А якщо зменшується кількість хворих, то зменшується й кількість важких випадків. Для порівняння, якщо на початку квітня завантаженість ліжкової мережі у Львівській області становила 73,8%, то на початку червня цей показник зменшився до менш ніж 15%. Чи означає це, що вже незабаром ліжковий «ковідний» фонд зазнає суттєвих скорочень?

«Не знаємо, що чекає нас восени. Тож готуємося…»

Раніше у Міністерстві охо­рони здоров’я повідомляли, що максимальна кількість лі­жок, яка може бути виділе­на для лікування хворих на Covid-19, становить 83 тисячі. Це — 50% від усього ліжкового фонду країни.

На Львівщині під час тре­тьої хвилі захворюваності, пік якого припав на березень, ліжковий «ковідний» фонд збільшили з 4515 до 4775 лі­жок, проте й це — не межа. За потреби ліжкову мережу мо­гли б розширити ще на 700 ліжок. Зокрема три закла­ди (дві центральні районні лі­карні — у Сколе та Золочеві і Львівський обласний кардіологічний центр) розпочали підготовку до укладення до­говорів з Національною служ­бою здоров’я України на окре­мі пакети з надання медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою коронаві­русною хворобою. Планувало­ся, що кожна з районних ліка­рень зможе одночасно надати допомогу 80 хворим, а облас­ний кардіоцентр — 100 паці­єнтам. Проте через зниження захворюваності потреба у не­гайному включенні цих закла­дів у перелік «ковідних» відпа­ла.

Як розповів «ВЗ» дирек­тор кардіоцентру Степан Павлик, «лікарня продовжує готуватися до контрактування з НСЗУ, адже невідомо, що че­кає нас восени, щоб потім так не вийшло, що скажуть від­кривати, а ми у відповідь: „Дя­куємо за довіру, але ми не го­тові“. Порох треба тримати сухим. От, придбали нещодав­но дихальний апарат»…

Однією з перших, в Украї­ні закриття свого «ковідного» відділення анонсувала Ужго­родська міська клінічна лікар­ня. За станом на 27 травня, зі 190 ліжок, відведених для лі­кування пацієнтів з Covid-19, було зайнято лише 10. Як по­відомляє пресслужба Ужго­родської міської ради, реа­німатологи, які працювали у «ковідному» відділенні, про­довжать роботу у відділенні невідкладної допомоги, а пе­репрофільовані відділення по­вернуться до звичної роботи. Водночас місцева влада за­певняє: за необхідності відді­лення відкриють знову.

Чи так само оптимізовува­тимуть «ковідні» відділення у Львові та області? Ще тиждень перед цим лікарі не на дикто­фон зізнавалися, що такі роз­мови ведуться, проте наразі відділення продовжують пра­цювати у штатному режимі.

Лікарні, які не є опорними, залишаться у резерві"

У коментарі «ВЗ» заступ­ниця директора департа­менту охорони здоров’я Львівської облдержадмі­ністрації Ірина Шурпяк під­твердила, що це — не чутки: «Справді, у зв’язку зі спадом захворюваності МОЗ спільно з НСЗУ ініціює оптимізацію „ко­відної“ мережі. Є певні проєкти перемаршрутизації пацієнтів, щоб вони все-таки потрапля­ли у високоспеціалізовані ме­дичні заклади (опорні лікар­ні), такі, як Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня чи Центр легеневого здоров’я, і менше — у допоміжні закла­ди. Ми над цими маршрутами працюємо, проводимо нара­ди з МОЗ і НСЗУ. Мережа буде переформатована, і це — нор­мально, тому що кошти НСЗУ мають йти за пацієнтом, якому ми зобов’язані надати найкра­щу допомогу». Ірина Шурпяк запевнила, що «ковідні» па­кети, звичайно, залишать «на випадок збільшення кількос­ті хворих»: «Про скорочення Covid-мережі не йдеться. При­гадуєте, коли почалася епіде­мія, у нас була перша, друга, третя черга включення закла­дів? Так само будемо йти у зворотному напрямі. Перши­ми виключимо ті треті, дріб­ніші установи, які, відповідно, пізніше були включені. Піс­ля них — другі, але і ті, і ті за­лишимо у резерві. Однознач­но, основні медичні заклади, які становлять „кістяк“ надан­ня медичної допомоги паці­єнтам з Covid-19, продовжать свою роботу».

Заступниця директо­ра департаменту охорони здоров’я не виключає, що в області згорнуть 50% «ко­відних» відділень, а допомо­гу пацієнтам з Covid-19 нада­ватимуть 9 ключових опорних лікарень. Очевидно, йдеться про ті, які першими були за­лучені у боротьбу з пандемі­єю. Наразі, за інформацією НСЗУ, хворих з коронавіру­сом на Львівщині приймають 22 медичні заклади.

Чи відбуватиметься ско­рочення ліжкомісць в опо­рних лікарнях? Як пояснив у коментарі «ВЗ» генераль­ний директор Львівського регіонального фтизіопуль­монологічного клінічного лікувально-діагностично­го центру Любомир Рак, лі­карні на власний розсуд цьо­го не вирішують. Офіційне рішення про збільшення чи зменшення ліжкового «ковід­ного» фонду може прийняти лише Державна комісія ТЕБ і НС або ж це може зробити Кабінет Міністрів, видавши відповідну постанову. «У нас є 370 ліжок для надання до­помоги пацієнтам з „ковідни­ми“ пневмоніями. За станом на вечір, 1 червня, зайнято 70 з них. У реанімаційному відділенні розгорнуто 20 ліжок. Зайнято — 12. Що будемо ро­бити з вільними? Буде наказ про їх скорочення — будемо скорочувати», — каже очіль­ник медзакладу.

Схожі новини