Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Новий коронавірус підвищує ризик розвитку пухлини мозку

Вчені з Університету імені Безмалема Вакіфа в Туреччині висунули припущення, що новий коронавірус підвищує ризик розвитку пухлини мозку і сприяє розмноженню ракових клітин. Ця гіпотеза ще вимагає додаткових досліджень

Фото pexels
Фото pexels

Турецькі вчені заявили, що s-білок молекули SARS-Cov-2 зв’язується з клітинами тканини, що оточує нейрони, забезпечу­ючи передачу нервових імпуль­сів. При цьому вплив COVID-19 на процес утворення злоякісних пухлин слабо вивчено. S-протеїн допомагає новому коронавірусу приєднатися до рецептора клі­тини і ферменту АПФ2, наявного в більшості тканин організму.

Головний мозок не є ви­нятком в цьому плані. Перед­бачається, COVID-19 сприяє розвитку гліоми. Робиться це за рахунок s-білка. Таку можли­вість вчені довели за допомогою комп’ютерного моделювання. Медики заявили, що про наслід­ки нового коронавірусу людям ще належить дізнатися багато нового, і розповіли про зміну клі­тин тіла під впливом COVID-19.

Потенційно, така ситуація є пусковим механізмом для розвитку ракових хвороб. Од­нак однозначно нічого сказати не можна до проведення до­даткових досліджень. Наукові експерти вважають гіпотезу турецьких вчених необґрунто­ваною. На їхню думку, покла­датися виключно на результати комп’ютерного моделювання в такій справі не можна.

Підсумків практичних дослі­джень про підвищення ризику розвитку онкологічних хвороб через наслідки нового корона­вірусу не навели. Тому питання залишається відкритим і вима­гає доказів.

Микола Воля.

Схожі новини