Троє з чотирьох діабетиків – молодші від 65 років

Кому загрожує діабет і до яких наслідків може призвести це захворювання?

Згідно з даними Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, за станом на 2020 рік в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 300 тисяч хворих на цукровий діабет. Однак ця кількість — лише верхівка «айсберга». Багато пацієнтів не здогадується про свій діагноз, а звертаються до лікарів, коли у них виникають ускладнення. До того, як захворіти, могли роками і навіть десятками років страждати від предіабету — стану, який медики називають «за крок до діабету». За предіабету рівень цукру у крові перевищує показники норми, однак не настільки, щоб можна було говорити про захворювання.

За підрахунками експертів з роз­винутих країн, де більш ефектив­но проводиться рання діагностика цього захворювання, з чотирьох хворих один не здогадується про свій діагноз. Троє хворих з чотирьох — люди, молодші від 65 років. У 90−95% випадків діабету у дорослих, це — діабет 2-го типу.

Що це за хвороба така — діабет?

Як пояснюють фахівці Національно­го інституту діабету, захворювань трав­ної системи і нирок (США), діабет — це захворювання, яке виникає тоді, коли рі­вень глюкози у крові перевищує норму.

Глюкоза є головним джерелом енер­гії для нашого організму. Вона потрапляє у наш організм із їжею. Інсулін (гормон, який продукує підшлункова залоза) до­помагає глюкозі потрапити у клітини, які й використовують її як «паливо». Проте під впливом певних факторів в організ­мі може трапитися збій, внаслідок якого підшлункова залоза продукуватиме не­достатньо інсуліну, взагалі його не про­дукуватиме або ж використання інсулі­ну буде неефективним. У таких випадках глюкоза залишається у крові і не потра­пляє у клітини. З часом її надлишок у кро­ві призводить до розвитку цукрового діабету.

Незважаючи на те, що діабет є неви­ліковним захворюванням, сучасна ме­дицина пропонує дієві засоби та заходи, щоб тримати його під контролем і зали­шатися здоровим протягом багатьох ро­ків.

Які є типи діабету?

Найбільш поширеними є діабет 1-го і 2-го типу, а також гестаційний діабет.

Діабет 1-го типу

Підшлункова залоза людини, яка страждає від цього типу діабету, не здат­на продукувати інсулін. Це відбувається через те, що імунна система знищує клі­тини підшлункової залози, які відповіда­ють за виробництво інсуліну.

Діабет 1-го типу може виникати у будь-якому віці, але зазвичай його діа­гностують у дитячому й підлітковому. Такі пацієнти змушені до кінця життя засто­совувати інсулін у вигляді медичних пре­паратів.

Діабет 2-го типу

При діабеті 2-го типу організм не про­дукує або належно не використовує інсу­лін. Цей тип діабету може розвинутися у будь-якому віці (навіть у дитинстві), про­те найчастіше виникає у людей серед­нього й старшого віку. Діабет 2-го типу є найбільш поширеним видом діабету.

Гестаційний діабет

Цей тип діабету виникає в окремих жінок під час вагітності та у більшос­ті випадків — зникає відразу після на­родження дитини. Однак якщо у жінки у період вагітності виник гестаційний діабет, протягом життя у неї підвищу­ється ризик розвитку діабету 2-го типу. Трапляється, що діабет, діагностова­ний під час вагітності, виявляється на­справді не гестаційним, а, власне, діа­бетом 2-го типу.

Інші типи діабету

До менш поширених типів діабе­ту належить моногенний діабет, який є спадковою формою діабету, і діабет, пов’язаний із муковісцидозом.

У кого найчастіше розвивається діабет 2-го типу?

Більше шансів захворіти на діабет 2-го типу мають люди, старші 45 років, із зайвою вагою та в яких це захворювання є у сімейному анамнезі. Мала фізична ак­тивність та деякі захворювання (у першу чергу гіпертонічна хвороба) також підви­щують ризик розвитку діабету 2-го типу. Висока ймовірність виникнення цієї не­дуги — у людей з переддіабетом і жінок, в яких під час вагітності діагностували гес­таційний діабет.

Які проблеми зі здоров’ям можуть виникнути у людей, які страждають від діабету?

З часом постійно високий рівень глю­кози у крові може призвести до:

  • захворювань серця;
  • інсульту;
  • хвороб нирок;
  • захворювань очей;
  • захворювань зубів та ясен;
  • ушкоджень нервів;
  • синдрому діабетичної стопи (ура­жень стоп).

Нагадаємо, саме хворі на діабет пере­бувають у групі ризику важкого перебігу Covid-19!

Своєчасна діагностика і лікування діа­бету, а також здоровий спосіб життя сут­тєво знижують ці ризики.