Передплата 2024 «Добре здоров’я»

На рак почали хворіти у молодшому віці: виявлено причини

Це почалося у 1990-х роках з появою певного виду продуктів та зміною способу життя. Деталі

Онкологічні захворювання супроводжують людство протягом усієї його історії. Нове дослідження показало, що з 1990 року в усьому світі суттєво зросла кількість дорослих хворих, молодших за 50 років. І навіть досягнення медичних технологій не допомагають зламати цю тенденцію. Докладніше про дослідження повідомляє 29 вересня Ynet.

«Ми дійшли висновку, що з по­коління в покоління ризик зростає, — розповідає один зі співавторів до­слідження, опублікованого в журналі Nature Reviews Clinical Oncology, Седзі Оджіно, патолог та епідеміолог лікарні Brigham & Women’s у Бостоні. — У лю­дей, які народилися у 1960-х роках, ри­зик онкологічних захворювань вищий, ніж у тих, що народилися у 1950-ті, а у наступних поколінь він зростає» .

Відомо, що захворюваність на он­кологію у суспільстві зростає. Вчені встановили: з 40−50-х років минулого століття зросла кількість захворювань у людей старшого віку, після 50 років. Нинішнє дослідження показало, чи зростає рання захворюваність на рак — у віці до 50 років.

З цією метою дослідники вивчали людей 50−60-х років народження, зо­крема з’ясовували їхню онкологічну захворюваність, починаючи з 90-х ро­ків. Вивчали 14 видів пухлин: молочної залози, товстого кишечнику, слизової матки, стравоходу, жовчних шляхів, жовчного міхура, органів голови та шиї, нирок, печінки, кісткового мозку, підшлункової залози, передміхурової залози, шлунка та щитовидної залози. Захворюваність на всі ці види пухлин у дорослих людей, молодших за 50 ро­ків, зростала у 2000−2012 роках.

Результати показали, що ситуація погіршилась порівняно з 90-ми рока­ми. «Захворюваність на рак товстого кишечнику, який раніше діагностували у людей старшого віку, що народилися наприкінці XIX — початку ХХ століття, по­чала зростати у 1950-ті роки, а поши­реність його раннього різновиду, який виникає у тих, хто народився в серед­ині ХХ століття, не зростала до 1990-х років», — стверджують дослідники.

Чому ж рак помолодшав? Секрет — харчування та спосіб життя.

Серед 14 видів раку, які вивчили, — 8 пов’язані з системою травлення.

Виникло запитання: що змінило­ся для 50-річних людей після 1990-х років, коли зросла рання захворюва­ність на онкологію? Однією з причин стало зростання кількості регулярних обстежень, що сприяло ранньому ви­явленню пухлин. Однак це не стало повним поясненням феномену, адже зростання ранньої захворюваності спостерігається і в тих країнах, де ре­гулярних обстежень здорових людей з метою ранньої діагностики та своєчас­ного лікування не проводять. Крім того, зростання захворюваності на онколо­гію припадає на середину минулого століття, коли люди, яким зараз 40−60 років, були дітьми.

Спосіб життя з того часу суттєво змінився, особливо після появи про­дуктів глибокої переробки. «З 14 видів пухлин, захворюваність на які зростає, 8 пов’язані з органами травлення, — сказав епідеміолог Томотака Огай з медичного факультету Гарвардського університету. — Харчування людини впливає на кишковий мікробіом, і ці зміни можуть підвищити ризик захво­рювання».

Інші фактори ризику — солодкі напої, діабет ІІ-го типу, ожиріння, малорухли­вий сидячий спосіб життя та зловжи­вання спиртними напоями: вплив цих факторів постійно наростає з серед­ини минулого століття.

Тривалість сну дорослих людей не зазнала істотних змін протягом остан­ніх десятиліть, але діти стали спати на­багато менше, ніж раніше. «Захворю­ваність на ранні пухлини зростає серед людей з низькими і середніми дохода­ми, набуваючи характеру справжньої епідемії», — зазначають вчені.

Дослідницька група має намір про­вести багаторічні спостереження за ді­тьми, починаючи з раннього віку. «Без таких досліджень важко зрозуміти, який спосіб життя мав онкологічно хворий у дитинстві, десятки років тому. Можливо, нам вдасться переконати людей вести здоровіший спосіб життя в ранні роки, щоб знизити ризик ранньої онкологіч­ної захворюваності. Але щоб зрозуміти нинішню ситуацію, належить провести велику роботу», — зазначає Огай.

Схожі новини