Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Твої очі все про тебе розкажуть

Наші очі можуть розповісти так багато про нас, що варто було б двічі подумати, перш ніж одягати кольорові контактні лінзи. Якого б кольору не були ваші очі - чорного, карого, сірого, синього або зеленого, — ви можете пишатися ними, знаючи, що ваш колір може розповісти дуже багато хорошого про вас і про ваш родовід!

Фото pexels
Фото pexels

Блакитні очі

Блакитний зазвичай називають найкрасивішим кольором очей, і їхні власниці, як правило, зда­ються дуже привабливими. А ще жінок, у яких блакитні очі, повинен особливо радувати той факт, що колір їхніх очей часто асоціюєть­ся з молодістю. Блакитноокі люди схильні до найтриваліших роман­тичних стосунків. Вони досить миролюбні, добрі і розумні.

Це високодуховні люди, і од­нією з найбільш важливих по­треб їхнього життя є прагнення зробити всіх людей щасливими. Люди з блакитними очима ма­ють тенденцію бути напористи­ми, але в той же час вони прості і життєрадісні. Дуже не люблять одноманітності. А ще — їм влас­тива гостра спостережливість. Блакитноокі найчастіше сенти­ментальні. Вони завжди спокійні, але іноді все ж можуть відчувати сильний гнів, після якого нерідко впадають у депресію.

Зелені очі

Люди із зеленими очима, як вважається, поєднують в собі всі найкращі якості. Вони стабільні і в той же час наділені розвиненою уявою. Дуже рішучі, але завжди тверезо оцінюють свої можливос­ті. Можуть знайти рішення в будь-якій ситуації і вміють тримати все під своїм контролем. Вони вважа­ються дуже суворими, але спра­ведливими.

Зелені очі часто здаються на­повненими якоюсь таємничістю і асоціюються з чаклунством. Люди із зеленими очима за своєю при­родою бувають цікаві і розумні. Це пристрасні натури. Вони ма­ють неймовірний смак до життя і прагнуть до насиченого подіями існування. Є у них і істотний недо­лік — вони дуже ревниві.

Карі очі

Кароокі вважаються прива­бливими і впевненими в собі. Це мужні особистості, здатні кинути виклик труднощам. Вони люблять різноманітність і не надто вага­ються, коли у них є можливість спробувати щось нове. Це вельми товариські люди; вони люблять заводити нових друзів.

Більшість карооких — веселі і спонтанні. Вони можуть розвесе­лити оточення і змусити всіх роз­сміятися.

Ще однією їхньою важливою особливістю є те, що вони дуже наполегливі. Це люди з сильним внутрішнім стержнем, із них ви­ходять хороші керівники. Люди з карими очима люблять природу.

Жінки з карими очима занадто незалежні. Але вони дуже надійні і будуть робити все можливе для тих, хто щось означає в їхньому житті. Безсумнівно, це люди, наді­лені добротою та вмінням підтри­мати і підбадьорити тих, хто поруч з ними.

Чорні очі

Чорний є рідкісним кольором очей, а чорноокі часто сприйма­ються оточенням як дуже надій­ні і відповідальні люди. Вони не люблять розповідати комусь про себе і про своє життя, тому всі вважають їх скритними. Однак вони надзвичайно пристрасні і живі, а також чуттєві. Не залиша­ють своїх друзів, коли ті потребу­ють їхньої допомоги.

Жінки з чорними очима — оптимісти. Вони не заспоко­яться, поки не продемонстру­ють свої здібності, якщо від них щось потрібно. Чорноокі вперті й наполегливі. Труднощі і кризо­ві ситуації роблять їх особливо дратівливими. Вони більш імпуль­сивні й енергійні, ніж інші люди. Якщо вони є керівниками, то мо­жуть бути безжальними до своїх співробітників навіть за незначні промахи. Володіють розвиненою інтуїцією і здатні швидко прийма­ти рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

Сірі очі

Помічено багатьма, що сіроокі зазвичай мудрі і менш агресивні, ніж інші. Вони відомі своєю чутли­вістю і гнучким підходом до різних людей і ситуацій. Зовні це зазви­чай миловидні жінки, обличчя яких виглядають особливо при­вабливими і ніжними через гар­ний колір шкіри. Зазвичай сіроокі дівчата дуже серйозно ставляться до побудови стосунків, вважаючи за краще тривале партнерство на основі глибокої любові.

Жінки, які мають сірі очі, зазви­чай уособлюють глибоку внутріш­ню силу, яка ніколи не буде зале­жати від будь-якого зовнішнього тиску. Це рішучі особистості, але в деяких ситуаціях, які не потре­бують інтелектуальної діяльності, вони можуть розгубитися і почу­ватися безпорадними.

Схожі новини