«Китайці казали: „Ми за мир“, а я пояснювала, що ми — за перемогу!»

У місті Тяньцзінь (КНР) відбувся Всесвітній економічний форум. Україну представляла львів’янка Соломія Паславська

Соломія каже, на Форумі все було організовано ідеально!
Соломія каже, на Форумі все було організовано ідеально!

Всесвітній економічний форум у Китаї ще називають «літнім Давосом». Тема 14-ї щорічної зустрічі New Champions 2023 — «Підприємництво: рушійна сила глобальної економіки». У Форумі брали участь понад 1500 учасників — лідери серед бізнесу, уряду, громадянського суспільства, міжнародних організацій та науковців. Львів’янка Cоломія Паславська представляла на Форумі молодіжну спільноту Global Shapers Community Lviv Hub.

Соломія працює операцій­ним менеджером Громад­ської спілки Techosystem (це об’єднання українських тех­нологічних компаній). На Всес­вітньому економічному фору­мі вона презентувала українську технологічну систему та україн­ські технологічні напрацювання.

— Швейцарському економіч­ному форуму — 70 років, а у Ки­таї відбулась лише14-та зустріч, — розповідає «ВЗ» Соломія Пас­лавська. — Це була перша зустріч після ковіду. Молодіжна спіль­нота Global Shapers Community, World Economic Forum обрала мене представником від України. Таких молодіжних хабів в Украї­ні є три: у Києві, Львові та Одесі. Щороку вони обирають учасників серед молодих людей, які зро­били серйозний вклад у розви­ток своєї країни або регіону. Мені випала унікальна можливість по­бувати торік у Давосі (Швейца­рія) та цього року — у місті Тянь­цзінь (КНР), яке розташоване за 140 км від Пекіна.

У мене справді був культур­ний шок на кожному кроці! Треба було пред’являти ковідний сер­тифікат, заповнювати спеціаль­ну декларацію здоров’я (вказу­вати, які у мене є хвороби, яких немає).

Що мене вразило? По-перше, таких великих міст у принципі не бачила. У Китаї грандіозні відста­ні! По-друге, відчувається, що на кожному кроці за тобою стежать… Наприклад, у Китаї не можна роз­раховуватися банківською карт­кою. Для того, щоб скористатись карткою за допомогою мобіль­ного телефону, треба встановити спеціальну програму. Для цього потрібно зареєструватись у від­повідній соціальній мережі та вка­зати паспортні дані.

У жоден музей Китаю не мож­на зайти без паспорта. А щоб по­трапити у найпопулярніші музеї, треба заздалегідь надіслати свої паспортні дані. У багатьох турис­тичних місцях люди давали свої паспорти, їхні обличчя фотогра­фували. Такого не бачила ніде у світі. Дивні відчуття… З іншого боку, почуваєшся у безпеці.

Такого рівня організації я теж ніде не бачила, хоча була на ба­гатьох конференціях. Все було організовано ідеально — до дріб­ниць! Не встигла вийти з аеро­порту, мене уже зустрічали. Коли учасників Форуму підводили до автобусів, то давали жовті і бла­китні картки (хто їхав в один го­тель, отримував жовту картку, хто в інший — блакитну). Поруч ці картки виглядали як український прапор. Було приємно.

Форум має свою соціальну мережу, свої цифрові візитки. Відсканувавши бейдж, можна отримати на телефон усі контак­тні дані його власника. На Давосі у Швейцарії збирається 2,5−3 ти­сячі осіб, на китайському Форумі було до 1500. Форум у Китаї був утричі меншим і не отримав та­кого розголосу у ЗМІ. На Форумі представляли лише одну тема­тику — все зводилося до техно­логій та інновацій, які розвива­ються. Політичні чи геополітичні теми не порушувались.

Говорили про штучний інте­лект, метавсесвіт, кібербезпеку та цифрові навички, було багато пи­тань стосовно енергетики — змен­шення викидів СО2 і пошуку нових специфічних способів заоща­дження енергоресурсів. Є дум­ка, що у літаках потрібно вико­ристовувати новітнє пальне, яке не шкодитиме атмосфері. Також висвітлювалося багато інновацій­них тем, пов’язаних з охороною здоров’я, зокрема ментального, коли люди переживають склад­ні етапи свого життя — не можуть виходити з дому, наприклад, піс­ля ковіду. Приділялася увага но­вітнім технологіям, які використо­вують під час складних хірургічних операцій, пошуку нових ліків…

Великий інтерес приділяли темі розумних міст — смарт-сіті. Наприклад, є транспорт у місті, який перевозить багато людей, а є маршрути, де людей їздить мало. Але кількість транспор­ту на обох маршрутах однакова, що нерозумно. Тому у транспор­ті встановлюють спеціальні дат­чики, за допомогою яких можна визначити, яким чином розван­тажити той чи інший маршрут, створити умови, аби людям у громадському транспорті було максимально комфортно. На­селення у світі стрімко зростає, тому потрібно створювати у міс­тах такі умови, щоб усе працю­вало як єдиний злагоджений механізм. У Пекіні, наприклад, складна міська інфраструктура, і забезпечувати людей усім необ­хідним складно, а модернізува­ти — ще складніше.

— Як ставилися до вас ки­тайці, коли дізнавалися, що ви з України?

— Замість запитань про інно­вації та технології мене розпи­тували, як ми живемо під час війни, як виглядає наш побут, чому не покидаю свою країну і не їду до іншої тощо.

Китайці доброзичливі та гос­тинні. Усі казали, що «вони за мир». А я їм говорила, що ми за перемогу! І чому вона так важ­лива для нас. Пояснювала це на побутовому рівні. Наприклад, у вас є квартира. У ній — дві кімна­ти, кухня, коридор, ванна. До вас вриваються злочинці і окупову­ють ваше помешкання: спочатку ванну, далі коридор… Що ви бу­дете робити? Відповідають: «Бу­демо обстоювати!». Я кажу: «От і ми обстоюємо! Перемога наста­не тоді, коли ми повністю відно­вимо наші кордони, коли людям виплатять репарації. Коли керів­ництво росії відповість за свої злочини у Міжнародному кримі­нальному суді. Лише тоді зможе­мо говорити про мир…». Китай­цям потрібно було пояснювати такі базові речі. Коли я була на Форумі у Швейцарії, учасникам це все було більш зрозуміле.

— Китайці мають доступ до інформації?

— Багато західних медіа у Ки­таї заборонені. Утім, китай­ці знаходять способи обійти ці заборони, щоб мати доступ до інформації. Пересічні китайці не налаштовані агресивно проти України, мають розуміння ситуації. Вони точно розуміють, що росія напала на Україну.

— Чи допомагають китайці Україні?

— Багато людей, з якими я спілкувалася, казали, що дона­тили на гуманітарні програми. Не можу сказати, що це масове яви­ще, бо відстань між нашими кра­їнами досить велика, і це відіграє свою роль. Загалом я відчува­ла повагу, інтерес до нашої кра­їни. Інтерес до історії України, до того, чому наша позиція є саме такою. Китайцям треба бага­то пояснювати. Тому я рада, що мала можливість поїхати туди. Я спілкувалася з близько 40 ки­тайцями і використала цей шанс, щоб пояснити їм наші перспек­тиви. Коли бомбардували Львів, я їм надіслала фотографії, відео. Розповіла, як це було. Чим біль­ше людей у світі буде про це зна­ти, тим краще буде для нас. Тоді не буде інформаційного вакууму!

— Якими були ваші аргу­менти у розмовах з китайця­ми про російську агресію?

— Для китайців важливим ар­гументом є те, що є державний суверенітет, державний кордон, і порушувати їх не можна! Вони болісно реагують на питання, які стосуються енергетики та при­роди. На прикладі Каховської ГЕС, яку підірвали рашисти, я показувала китайцям пагубний вплив цих злочинів, зокрема на екологію. Ця трагедія відкрила їм очі! Коли китайське телебачен­ня брало у мене інтерв’ю, у ку­луарах журналісти знову почали розповідати, що китайці за мир… І мені вкотре довелося поясню­вати, що злочинці мають відпові­дати у Міжнародному суді за усі звірства, які накоїли в Україні, що наші кордони мають бути віднов­лені, а усім постраждалим мають бути виплачені репарації…

— Що вас вразило у побуті китайців?

— Китай — розвинена країна, яка активно застосовує новіт­ні технології. У мене був шок від масштабу міст, один район яких розміром з Київ! Є у них пробле­ми, наприклад, з переміщенням. Таксі можна чекати годину… Я знала, що у КНР буде важко роз­рахуватися банківською карт­кою, тому взяла зі собою готівку — долари, яких у мене не взяли ні у банку, ні у пункті обміну валют, бо вони були складені вдвоє. Хоча це були новесенькі купюри, без пошкоджень. Мені сказа­ли, що гроші мають бути рівни­ми! Телефоном я також не могла оплатити — не вдалось встанови­ти програму.

Китай вразив львів’янку своїми масштабами!
Китай вразив львів’янку своїми масштабами!

— Які сувеніри везли до Ки­таю?

— Завжди маю зі собою «від­критки» з зображеннями Львова. Цього разу везла шоколад. Мені сказали, що у Китаї дуже лю­блять шоколад. На Форумі нам робили багато подарунків: ки­тайські солодощі, вино, сувенір­ні магнітики, іграшки. У Китаї до­волі смачна їжа. У них популярні різноманітні страви з локшини та цзяоцзи (китайські варени­ки) з різними начинками, зокре­ма з капустою (у нас її називають пекінською). Китайські солодо­щі мені не сподобалися — не со­лодкі.

— Які пам’ятки архітектури відвідали?

— Мене запросили подиви­тися на Велику китайську сті­ну та Літній імператорський па­лац у Пекіні. Про стіну я знала зі школи, тож великого бажан­ня її побачити не було. Але по­їхала. Була здивована, що там дуже обмежена туристична інф­раструктура. Адже коли в Україні приїжджаєш у якесь туристичне місце, там багато кав’ярень, яр­марок з сувенірами… Думаю, це зробили для того, щоб не затри­мувати тисячний потік туристів.

На стіну можна піднятись ка­натною дорогою, пройтись 5 км в один бік і 5 км — в інший. Далі прохід заборонений.

— У комуністичному Китаї справді низькі ціни на товари?

— Це правда. Я подумала про те, щоб докупити сувеніри в останній момент, і мені показали сайт, де товари були від 1 долара на всі випадки життя. Замовила чашечки та палички для їжі. Мені доставили товари впродовж 1 години в готель у неділю о 18.00! Але, звичайно, є товари і премі­ум-класу, ціна на які дуже висока.

Хотіла купити китайського чаю, він у КНР коштує від 1 і до 100 USD. Там популярні чайні це­ремонії, а чай китайці п’ють з ма­лесеньких чашечок — менших, ніж долоня. Листя засипають у чайничок, заливають водою, на­грітою до температури 90 гра­дусів, а потім готовий чай роз­ливають у горнятка — виходить не більш ніж 1,5 ковтка! У такий спосіб чай запарюють від 6 до 20 разів, і щоразу смакові якості бу­дуть іншими. Чайна церемонія — це своєрідна медитація! Я такий чай купила. Тепер залишилось навчитися його готувати.

Я була рада можливості пре­зентувати Україну, наші ціннос­ті та цілі у Китаї. Кожен з нас є своєрідним послом України, і чим більше буде таких можли­востей для молоді, тим швидше ми розвіємо міфи та сформуємо у світовій спільноті нове розумін­ня нашої країни.

Схожі новини