Передплата 2024 «Добрий господар»

«Діабет від А до Я»

В Україні запрацювала унікальна освітня онлайн-платформа для інсулінозалежних пацієнтів із цукровим діабетом, їхніх родичів та лікарів, які опікуються такими хворими

На цукровий діабет в Україні хворіють, за різними підрахунками, від 1,5 до 3,5 млн людей, і часто хворі не контролюють своєї недуги, а тому у них виникають ускладнення.

«Одних інновацій недостатньо, щоб подолати цю хворо­бу. Потрібен доступ до ефективного лікування, а також про­філактика – як первинна (запобігання цукровому діабету 2-го типу), так і вторинна, тобто для людей, які вже мають цукровий діабет, але які все ще можуть запобігти усклад­ненню цього захворювання, – зазначив під час пресконфе­ренції, яка відбулася в УНІАН віцепрезидент і генераль­ний директор українського представництва данської фармацевтичної компанії, яка однією з перших у світі почала виробляти інсуліни для пацієнтів із діабетом, Владислав Мороз. – У нас триває чергова хвиля корона­вірусної хвороби. Ризик смерті від ускладнень Covid-19 у пацієнта з неконтрольованим діабетом становить майже 11%, у той час як у пацієнта, який контролює свою хворо­бу, – 1%. Тобто у тих, хто свій діабет не контролює, ризик летальних наслідків є в 11 разів вищим! Згідно з резуль­татами дослідження, яке проводилося у Великій Британії, доступ до правдивої інформації про цукровий діабет по­кращує контроль за цією хворобою і дозволяє майже на 1% знижувати глікований гемоглобін – при тих самих підходах до лікування!».

“Діабет потребує повсякденного ме­неджменту з боку пацієнта. Зрозуміло, що для цього потрібні певні знання, навички, а головне – розуміння того, як діяти у тій чи іншій ситуації. Водночас люди змушені збирати інформацію про діабет по шма­точках із різних джерел. Часто, на жаль, неперевірених”, – констатував керівник клубу для дітей та молоді з цукровим діабетом «Діаклуб» Роман Власенко. За його інформацією, показники компен­сації діабету в Україні мають лише третина дітей і чверть дорослих, які живуть із цією недугою.

«Найбільшу небезпеку становить не сам діабет, а його важкі хронічні усклад­нення, і призводить до цього недостат­ність або й узагалі відсутність знань про ді­абет, – наголосила голова Київського БФ «Діабетик» Наталія Власенко. – Ось на­віщо потрібні школи самоконтролю, які ве­дуть професійні інструктори (лікарі-ендо­кринологи). Дослідження, яке провів наш фонд, показало, що сьогодні найбільш популярними джерелами інформації для хворих на діабет є тематична література та інтернет-форуми. Школи самоконтро­лю, хоч і є найбільш ефективними, проте все ж залишаються найменш популярни­ми». Наталія Власенко не виключає, що це може бути пов’язано з малою доступністю цих шкіл, особливо для людей, які живуть у малих населених пунктах. Проблема на­була особливої актуальності саме тепер, коли через пандемію Covid-19 кількість пацієнтів із діабетом збільшується (у ба­гатьох хворих діабет маніфестує саме на тлі коронавірусної хвороби), а можливість пройти навчання у школі самоконтролю через карантинні обмеження та страх людей заразитися коронавірусом – прак­тично відсутня, як і загалом державна під­тримка цих шкіл. На допомогу, як це відбу­вається зазвичай, приходять волонтери та громадські організації.

КБФ «Діабетик» спільно із партнером ГО «Знай, що ти їси» за підтримки Центру гро­мадського здоров’я МОЗ України створили унікальну освітню онлайн-платформу для пацієнтів з інсулінозалежним діабетом – Сі­мейну академію «Діабет від А до Я». Плат­форма надає можливість усім охочим без­коштовно отримати професійну достовірну інформацію про діабет, знайти відповіді на свої запитання, отримати психологічну під­тримку, особливо якщо людина лише що­йно дізналася про свій діагноз, і застосову­вати здобуті знання на практиці, щоб жити яскравим повноцінним життям. Цільова аудиторія – діти, підлітки, молодь, люди се­реднього, старшого і похилого віку, родичі пацієнтів, сімейні лікарі, лікарі-ендокрино­логи, терапевти, дієтологи та інтерни.

Лише кожен четвертий дорослий пацієнт із діабетом належним чином контролює свою хворобу. Серед хворих дітей таких – кожен третій. Фото Meditech
Лише кожен четвертий дорослий пацієнт із діабетом належним чином контролює свою хворобу. Серед хворих дітей таких – кожен третій. Фото Meditech

«За умови адекватного контролю хворі на діабет можуть прожити довге і щасливе життя. Якщо ж цього немає, слід чекати на­слідків – важкого перебігу хвороби і перед­часної смерті, що створює навантаження не лише на систему охорони здоров’я, а й на соціальну та економічну сферу», – підкрес­лила фахівчиня з поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталя Усенко. Експертка навела дані: у 1980 році хворих на діабет у світі налічувалось близько 100 млн. Фахівці прогнозують, що через 100 років, а саме у 2080 році, ця кількість сягне… 1 млрд! Сьо­годні від діабету страждає 8,5% дорослого населення планети. Торік від ускладнень діабету померло майже 2 млн людей, з них 43% – це особи, молодші 70 років.

«Є таке поняття, як «детермінанти здоров’я», – веде далі Наталя Усенко. – Це – чинники, які впливають на наше здоров’я. Часто від людей можна почути: «Як можна бути здоровим у цій державі, коли у нас ТАКА медицина і мені не надають допомо­ги?». Але медицина, якою б вона не була, робить вклад у стан нашого здоров’я лише на 10%. По 10% вносять інші чинники: ге­нетика, соціально-економічні фактори та екологія. Натомість від нашої поведінки наше здоров’я залежить на 50%:

  • чи правильно ми харчуємося;
  • чи багато рухаємося;
  • чи є у нас шкідливі звички».

«При будь-якій хворобі, яка у вас є, ви можете скоригувати свій стан за рахунок зміни своєї поведінки. Ще 10% вносить у стан здоров’я рівень освіченості. Що лю­дина знає про свою хворобу? Діабет 2-го типу – це хвороба, якій можна запобігти у 80% випадків! Для цього достатньо зміни­ти спосіб життя. Діабет 1-го типу попере­дити ми не можемо, але можемо контро­лювати хворобу, щоб запобігти можливим негативним її наслідкам», – наголосила фахівчиня ЦГЗ.

«Я дуже часто консультую батьків, діти яких хворіють на діабет 1-го типу. На жаль, батьки часто необізнані щодо хвороби своєї дитини, а сама дитина нерідко не хоче або не має можливості її контролю­вати, тому у підлітків діагностуємо важкі хронічні ускладнення, яким можна було б запобігти», – зауважила дитяча лікарка-ендокринологиня НДСЛ «ОХМАТДИТ» Лариса Яцунь.

Вона анонсувала, що «Сімейна акаде­мія «Діабет від А до Я» складатиметься із чотирьох блоків, і у кожному буде по чоти­ри лекції. «У першому блоці ми детально розглянемо саме поняття діабету, а також зупинимося на гострих його ускладненнях: гіпо-, гіперглікемії та кетоацидозу. У дру­гому розглянемо принципи харчування, а також фізичну активність при цукровому діабеті. У третьому – принципи лікування та перспективні напрями. Четвертий блок – це буде діалог з чотирма фахівцями з різних спеціальностей, які нададуть най­більш актуальну інформацію для дітей із цукровим діабетом 1-го типу. Пройшовши навчання у нашій академії, ви отримаєте дуже міцний інструмент і зможете як само­стійно, так і разом з родиною підпорядку­вати діабет під свій спосіб життя, сміливо займатися улюбленою справою та втілю­вати свої мрії у реальність», – підсумувала свій виступ спікерка.

Як розповіла голова ГО «Знай, що ти їси» Поліна Пікус, над створенням освіт­ньої платформи команда працювала май­же рік. Як користуватися цим інструмен­том? «У графі пошуку на Google введіть назву «Сімейна академія «Діабет від А до Я». Перейдіть за відповідним посиланням, – інструктує Поліна Пікус. – Обов’язково потрібно буде зареєструватися, вказав­ши електронну пошту та придумавши па­роль. Приєднатися до платформи можна, авторизувавшись через Facebook. На са­мій платформі побачите кілька розділів. Це – головна сторінка, «Про нас», розділ «Шпаргалка». Звичайно, як і у будь-якої серйозної інстанції у нас є Правила Ака­демії та Зворотний Зв’язок (адміністратор працює 24/7). Розпочавши навчання, кож­ного тижня ви проходитимете по одному відеоуроку. Але просто прослухати відео буде недостатньо. Після завершення кож­ного модуля (один модуль передбачає чо­тири теми) вам пропонуватимуть пройти тест. Після успішного проходження всіх тестів слухачам Сімейної Академії вида­ватимуть сертифікати. Відразу перейти до тесту неможливо. Спочатку потрібно про­йти навчання по модулю. Якщо наберете менш ніж 70%, вам не нададуть доступу до наступного модуля, але й не обмежувати­муть у спробах добре засвоїти навчальний матеріал».

Читайте також: Хурма замість валокардину

Схожі новини