Передплатити Підтримати

Передплатні кошти – основа нашої життєдіяльності!

Передплата на газе­ти й журнали поділя­ється на два осно­вні етапи – перше півріччя і друге півріччя (хоча мож­на передплатити і на місяць, і на квартал, і на рік).

За­звичай читач передплачує улюблене видання на мак­симальний період. Раніше наші постійні читачі робили передплату на рік. Напере­додні Нового року пішов на пошту, оформив квитанцію, заплатив гроші — і цілий рік маєш чистий спокій. Зго­дом ситуація змінилася. На жаль, не всі читачі могли од­разу проплатити річну вар­тість. Тому ділили на части­ни — в основному на перше і друге півріччя.

Але якщо передплатна кампанія на наступний рік триває довго — від початку осені і аж до передостанніх днів грудня і супроводжу­ється активною промоцією, то кампанія на друге півріч­чя коротка, швидкоплинна і менш помітна. Тому часто наші читачі, які оформили передплату газети на пер­ше півріччя, просто забу­вають поновити її на друге півріччя. Якраз починаєть­ся період відпусток, бага­то хто їде на дачі-городи, а цього року додався ще й ка­рантин…

Розуміючи це, Укрпошта запропонувала нову зруч­ну можливість передплати­ти улюблене видання — не виходячи зі своєї кварти­ри чи будинку. Отже, від­тепер, окрім традиційного способу передплати на по­шті чи через свого листо­ношу, можна оформити пе­редплату через Інтернет! Для цього достатньо зро­бити кілька кліків на вашо­му комп’ютері, смартфо­ні чи телефоні. Зайдіть на наш сайт — www.wz.lviv.ua — і там знайдете покрокову інструкцію.

Сподіваємося, нові мож­ливості стануть поштов­хом для наших постійних та нових читачів передпла­тити видання Видавничо­го Дому «Високий Замок». Варто нагадати, що перед­платні кошти є основою на­шої життєдіяльності. Попри складний період карантину, ми не пропустили ні одно­го випуску жодного нашого видання: працювали, щоб виконати свої зобов’язання перед читачами, насам­перед передплатниками. Хоча деякі редакції призу­пинили вихід своїх газет і журналів.

На жаль, життя щора­зу підкидає паперовим ЗМІ нові випробування та викли­ки. І лише разом з нашими читачами зможемо подола­ти це цунамі проблем.

До речі, у світі остан­нім часом намітилась чудо­ва тенденція — мати свій па­перовий примірник газети. Тримати у руках газету або читати ії «на каві» вважаєть­ся ознакою хорошого тону. І свідчить про ренесанс якіс­них друкованих видань!