Передплата 2024 «Добрий господар»

Загублений світ Амазонії

Учені виявили в Еквадорі сліди стародавньої цивілізації, яку порівнюють із культурою майя

Територію, де колись процвітали стародавні міста Амазонії, сьогодні вкриває характерна для регіону буйна рослинність. Фото Science
Територію, де колись процвітали стародавні міста Амазонії, сьогодні вкриває характерна для регіону буйна рослинність. Фото Science

Автори публікації у виданні Science стверджують, що закинуті міста, залишки яких нещодавно виявлені в Еквадорі, були значно більшими, ніж усі стародавні поселення, знайдені в басейні Амазонки раніше.

Біля підніжжя Анд, вста­новили науковці, близько двох тисяч років тому існу­вали міські осередки з площами, з'єднаними мережею доріг, а по­близу тих міст люди вирощували на полях сільськогосподарські культури. Сьогодні усе це по­криває характерна для басейну Амазонки буйна рослинність…

За оцінкою вчених, висо­ка організація і щільність по­селень, виявлених у Еквадорі, дозволяє порівняти щойно від­криту культуру з великою циві­лізацією майя, яка існувала пів­нічніше, у Центральній Америці. Історики стверджують, що ци­вілізація, яка використовувала виявлену в Амазонії інфраструк­туру, процвітала на берегах річ­ки Упано приблизно з 500 року до н. е. до 300−600 років н. е. Це найдавніша й найбільша ріль­ничо-міська культура Амазонії з тих, про які вже дізналися істо­рики.

Після 20 років розкопувань науковці, використовуючи ліда­ри (це як радари, але з лазерни­ми променями), створили три­вимірні зображення стародавніх міст (із площами й дорогами між ними), що існували у цьому ре­гіоні Амазонії, а також сільсько­господарських угідь поблизу поселень.

Як пишуть у Science до­слідники, виявлена ними інф­раструктура загубленого сві­ту Амазонії складалася з-понад 6 тисяч прямокутних платформ і площ, рівень яких був вищим від земної поверхні. Ті штучні висо­чини з'єднувала мережа пішо­хідних стежок і доріг, які «бігли» обробленими полями. Загалом територія загубленого світу охо­плювала близько 300 квадрат­них кілометрів. Це як велике су­часне європейське місто.

Минулого року інша група науковців припустила: загадко­ва Амазонія все ще приховує у непрохідних джунглях від 10 до 24 тисяч стародавніх поселень, заснованих представниками доколумбових культур Півден­ної Америки. А відтак на істори­ків чекає ще чимало надзвичай­них відкриттів…

Схожі новини