Передплата 2024 «Добра кухня»

«Частинка вірусу у вакцині Sputnik V… відтворює сама себе»

Бразилія відмовляється від російської вакцини – через виявлений у ній «серйозний дефект»

Національне агентство спостереження за здоров’ям Бразилії провело перевірку і виявило, що частинка вірусу, яка міститься у російській вакцині, здатна реплікуватися, тобто відтворювати саму себе. Росія, звісно, цю інформацію заперечує… Про це повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK.

Понад 60 країн імпортува­ли Sputnik V для вакцинації своїх громадян, попри те, що цей препарат досі не затвер­джений Всесвітньою організаці­єю охорони здоров’я. Сьогодні ж влада Бразилії відмовляється від російської вакцини — через, як ідеться у повідомленні, «сер­йозні проблеми».

«Той факт, що вірус у вакци­ні здатний створювати нові копії самого себе, може спричинити зараження людей та призвес­ти до смерті», — зазначив в офі­ційному рішенні регулятор сис­теми охорони здоров’я Бразилії Anvisa. «Це серйозний дефект», — додає менеджер з питань лі­карських засобів і біопрепаратів Anvisa Густаво Мендес, повідо­мляє Reuters.

Ситуація з поширенням ко­ронавірусу у Бразилії залиша­ється дуже серйозною, а рівень вакцинації населення — низь­ким. 14 штатів країни подали за­пит на поставки вакцини Sputnik V і звернулися до регулятора з проханням дозволити її вико­ристання. Однак Anvisa дійшла висновку, що вакцина не може використовуватися у Бразилії.

Європейське агентство з лі­карських засобів (EMA) тримає вакцину Sputnik V під «постій­ною оцінкою» і також наразі не затвердило її. Вакцину не засто­совують й у деяких країнах, які не є членами ЄС, але беруть до уваги рішення ЕМА (як-от Нор­вегія).

У своєму рішенні регулюю­че агентство, яке працює при міністерстві охорони здоров’я Бразилії, зазначає, що росія­ни не надали регулятору необ­хідної інформації. А у тій, яку їм вдалося отримати, виявлено багато розбіжностей. «Помил­ки у розробці продукту були ви­явлені на всіх етапах клінічних досліджень», — наголошують в Anvisa.

Такі вакцини, як Sputnik V, Janssen та AstraZeneca, для до­ставки генетичної інформації в організм використовують аде­новірус. Важливо, щоб він не мав жодного шансу спрчини­ти нову вірусну інфекцію, тому його модифікують так, аби не міг себе реплікувати.

Про який вірус iдеться?

Вакцина Sputnik V склада­ється з двох різних вірусів, які несуть додаткову біологічну ін­формацію. Ця інформація ви­користовується організмом для вироблення імунного захисту. Зокрема, змушує клітини орга­нізму робити копії шипів коро­навірусу.

У першій дозі використову­ється один тип вірусу, а в другій — інший. Обидва ці віруси спри­чиняють застуду. Зараз у центрі уваги перебуває вірус, який міс­титься у другій дозі. Anvisa за­являє, що так звані реплікаційні віруси були виявлені у всіх пар­тіях, які вони дослідили.

У чому проблема?

Працівниця Центру глобаль­ної науки та безпеки в галу­зі охорони здоров’я Джорджта­унського університету (США) та Міжнародного центру вакци­ни (VIDO-InterVac), американ­ський вірусолог Анжела Расмус­сен, у своєму Twitter висловила припущення, що вірус у росій­ській вакцині все ще містить так званий ген E1. Це частина гене­тичного матеріалу вірусу, який дозволяє йому робити копії са­мого себе. Ген видаляється зі спадкового коду вірусу, перш ніж буде масово вироблений у так званих біореакторах. Нау­ковий оглядач Дерек Лоу пише у своєму блозі, що вірус може відновити цей ген, якщо вироб­ник не контролює процес.

Раніше у квітні Словацьке агентство з лікарських засобів відхилило партію вакцин Sputnik V. Там заявили, що продукт не має тих самих характеристик та властивостей, які були описані у The Lancet.

Схожі новини