Передплата 2024 ВЗ

«Набрала 800 балів без жодного репетитора!»

В Україні семеро учасників мультипредметного тесту здобули найвищі результати

Олена Кшик отримала грамоту за участь у конкурсі на логіку «Thinkers».
Олена Кшик отримала грамоту за участь у конкурсі на логіку «Thinkers».

Цього року на Львівщині зареєструвалося 23 687 учасників Національного (НМТ). Про це журналістці «ВЗ» повідомила директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

— Маємо на Львівщині двох осіб «восьмисотбальників», — каже Лариса Середяк. — Вони набрали по 200 балів із чоти­рьох предметів. Це випускники Львівського фізико-математич­ного ліцею та Дрогобицького наукового ліцею ім. Б.Лепкого.

Загалом в Україні семеро учнів набрали по 800 балів з усіх предметів.

Найкращий показник з ан­глійської мови, по 200 балів на­брали 199 осіб. З математики — 156 осіб, з української мови — 104, з історії України — 90.

Є 200 балів з фізики, з хімії, з біології, з німецької мови та з української літератури (цьо­го року українську літературу вперше була введено як окре­мий предмет).

200 балів ніхто не набрав з географії і з французької мови.

600 балів має дев’ять осіб. І 400 балів — 65 осіб.

Що важливе, чого не було минулого року?

На персональних сторін­ках учасників є картка резуль­татів НМТ, де вказано номери завдань, відповіді, збережені онлайн-платформою і нарахо­вані бали з кожного предмета.

Ще триватиме додатко­ва сесія НМТ з 11 до 19 лип­ня. Можуть бути також гарні результати. На додаткову се­сію цього року зареєструвало­ся 3028 осіб. Торік на додаткову сесію зареєструвалося значно менше людей, 400.

— Яким є цьогорічний про­хідний бал у виші?

— Медінститут поставив 150 балів. Лише окремі заклади вищої освіти поставили такий прохідний бар'єр. Загалом, ко­жен заклад вищої освіти ста­вить свій прохідний бал. Є такі заклади, які взагалі не став­лять прохідного бала (біль­шість вузів не ставлять прохід­ного бала). Український центр у кінці серпня підготує звіт, і там ми побачимо, скільки дітей не набрали навіть ста балів…

Основна маса учасників на­брала 140−160 балів. Має­мо невелику кількість дітей, які набрали високі бали. Хоча і кількість «двістібальників» є меншою, ніж торік. Причини зрозумілі: дистанційна форма навчання, відсутність електри­ки, повітряні тривоги. Це те, що не дає можливості ходити до школи і працювати на уро­ках. Минулого року було 606 осіб, які мали 200 балів, цього року — 498 осіб.

— Чи були цього року під час тестів проблеми з комп’ютерами?

— Так, траплялося, що вони «зависали». Але цього року си­туація була кращою, ніж торік. Хоча тоді так гостро не стоя­ло питання з електроенергією. Хочу подякувати «Львівобленерго», з яким ми тісно співпрацювали. Були випадки, що і півгодини не було світла, тра­плялися якісь аварії. Але ми все вирішили.

— Чи не зникали записані результати?

— Не було такого. Навіть якщо вимикалася електрика, усі результати зберігалися. На персональних сторінках учас­ників НМТ є картка результатів, тому можна зайти і подивитись на свої результати з кожного предмета. Якщо немає резуль­тату, то є прочерк. Діти обира­ли відповіді. І ми бачимо, пра­вильні відповіді чи ні. Все, що вони обирали і що зберігали, збереглося.

Випускниця Львівського фі­зико-математичного ліцею Олена Кшик набрала 800 балів з усіх предметів (історія, мате­матика, українська мова і ан­глійська мова). Я розпитала, у чому секрет її успіху?

— Я не розраховувала отри­мати 800 балів. Просто хотіла отримати високий результат, і все, — каже Олена. — Не скажу, що я сильно готувалася як інші вступники… Просто пройшла курс з історії, трохи підтягнула українську мову. І все.

— Підтягувала з репетито­ром ці предмети?

— Я не брала жодного репе­титора. Лише пройшла курс з історії в онлайн-школі Znohub (у таких онлайн-школах занят­тя два чи три рази на тиждень, а далі треба пройти тести). З інших предметів готувалася сама.

— 800 балів стали для тебе сюрпризом?

— Такий результат був сюрп­ризом лише для мене (усміха­ється. — Авт.). Тому що усі мої рідні, друзі, знайомі - усі були впевнені, що я напишу якнай­краще!

Я була майже відмінницею в школі. Улюблені предме­ти — математика і українська мова. Обиратиму факультет, пов’язаний з IT. Місце май­бутнього навчання? Львів або Київ, ще не визначилась з на­вчальним закладом.

— Математику реально можна вивчити, чи все-таки треба мати природну тягу до цього предмета?

— Я думаю, що можна вивчи­ти. Але на високий бал не вар­то розраховувати, якщо немає любові до цього предмета. Є все-таки «технарі» і «гуманіта­рії».

— Твої друзі, знайомі скільки балів набрали?

— Більшість отримали з од­ного предмета по 170−180 ба­лів. Моя подруга, з якою ми здавали тест в один день, роз­раховувала, що набере 800 ба­лів. Її середній бал — 195 (у неї дві «двохсотки», 190 і 195 ба­лів). Я ж не розраховувала на такий високий результат. Але ось вийшло навпаки…

Схожі новини