Передплата 2024 ВЗ

«Усі вантажні авто митники мають фотографувати. Але „фокусники“ знаходять вихід…»

Журналістка «ВЗ» дізнавалася у керівника Львівської митниці Андрія Кузніка, чи реально побороти порушення митних правил і корупцію на постах?

Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

Понад два місяці Львівську митницю очолює киянин, підполковник СБУ у відставці Андрій Кузнік. Чи вдається йому боротися з контрабандою і хабарництвом на митниці? У розмові Андрій Кузнік був доволі відвертим.

Андрій Кузнік
Андрій Кузнік

У травні цього року де­тективи Бюро еконо­мічної безпеки викрили групу осіб, які ввезли на те­риторію України смартфони, комп’ютерне обладнання, по­бутову техніку та ухилилися від сплати митних платежів та ПДВ. Орієнтовна вартість заве­зеної техніки — близько 40 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється правоохоронни­ми органами за ст. 212 ч. 1 та ч. 3 (ухилення від сплати подат­ків, зборів (обов'язкових пла­тежів), ч.1 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (скла­дання службовими особами завідомо неправдивих офіцій­них документів) КК України.

— Щодо цієї завезеної побу­тової техніки, працівники БЕБ прийшли з ухвалою на прове­дення обшуку на Львівську мит­ницю, і ми їм роздрукували ін­формацію з нашої бази даних. На цьому слідча дія була за­вершена, — каже Андрій Куз­нік. — Так само слідчі на митно­му посту «Мостиська» отримали документи, що свідчили про пе­реміщення тих чи інших тран­спортних засобів (це стосуєть­ся справи від грудня минулого року). Досудове розслідування триває, підозру митникам, на­скільки мені відомо, не оголо­сили.

Загалом, аби зрозуміти, скільки митних платежів не було сплачено, треба надіслати від­повідний запит до митних ор­ганів Республіки Польща. У кожному випадку виявлених ви­падків контрабанди або служ­бових зловживань митницею та правоохоронними органами скеровуються такі запити. Якщо вантажівка з товаром справді перетнула державний кордон, і митні платежі не були сплаче­ні, то митників притягатимуть до кримінальної відповідальності. На сьогодні кримінальних справ і оголошених підозр співробіт­никам митниці - понад 40. Де­які справи, які розглядаються у судах, є за 2015−2016 р.р., є за 2020 рік.

— Якщо митник фігурує у кримінальній справі, ви його звільняєте?

— В ідеалі таку людину тре­ба звільняти. Нещодавно було затримано працівника митниці після отримання неправомірної вигоди. Так, його вина у суді ще не доведена, але ми проводимо перевірку й службове розслі­дування, за результатами яко­го буде прийнято рішення про звільнення цієї особи з митних органів. На жаль, трапляються випадки, коли така особа зго­дом іде до суду й поновлюєть­ся. Нещодавно інспектор, яко­го планую звільнити, підходить до мене і каже: «Ви ж розумієте, що я поновлюся!».

— А вам хабарі пропону­ють?

— Мені ніхто неправомірну ви­году не пропонував, — каже Ан­дрій Кузнік. — Думаю, і не ризик­нуть. Можуть спробувати, але є механізм, який застосовується у таких випадках. Напишу заяву до правоохоронних органів.

(Зарплата у головного мит­ника Львівщини — 37 тисяч грн., зарплата інспектора — 10−12 ти­сяч грн. Митники часто скар­жаться, що така заробітна плата є недостатньою. Утім, порівня­но невисокі зарплати у рядових митників не виправдовують ко­рупцію на митниці. Чесні й відпо­відальні люди тут украй потрібні. Сьогодні на митниці є близько 80 вакантних посад. — Авт.).

— У поляків на митниці є потужна сканувальна систе­ма компанії «Рапіскан», що як рентґен просвічує транспорт­ні засоби. Виявляє, зокрема, сховані в автомобілях нарко­тики. На наших митних по­стах є таке обладнання?

У нас на митних постах теж є стаціонарні скан-системи, але іншого виробника. Працівники митниці на інших ділянках ро­боти (аеропорт, смуги руху ав­тобусів на кордоні тощо) та­кож застосовують скан-системи компанії «Рапіскан», які дозво­ляють оперативно виявляти ви­падки незаконного переміщен­ня товарів громадянами. Це обладнання Державна митна служба встановила 2018 року. Ми в першу чергу контролює­мо те, що заїжджає до України. Польська сторона контролює те, що заїжджає до Польщі (не дублюємо одне одного). Звіс­но, чимало сканувальних сис­тем треба замінити — через їх невідповідність вимогам сього­дення. Нам необхідно придба­ти також мобільні скан-системи — для швидкого і якісного огля­ду вантажних машин. Маємо доручення від голови Митної служби — сканувати усі порожні цистерни (бочки). Почастішали випадки, коли у цистернах, на­приклад, для палива, незакон­но вивозять сигарети. Якби був мобільний сканер, ми б одразу на місці оглянули машину і все. Але такий прилад коштує міль­йон євро! Величезні кошти.

Крім того, маємо сканери, які потребують серйозного ремон­ту. Такий ремонт дороговартіс­ний — від 200 до 500 тисяч євро. Але немає гарантії, що ми одні деталі у сканері відремонтуємо, а інші не вийдуть з ладу… Авто­мобільні ваги розраховані на 10 років роботи, а працюють по 15−20 років! Потребують ремонту і митні пости — пункт пропуску «Шегині», наприклад, збудова­ний 1978 року… Про спецоблад­нання вже мовчу.

Щодо відеокамер, то вони є, але встановити більшу кількість камер на митних постах не мо­жемо — через обмежені технічні можливості (сервіс «не витягне» більшої кількості відеокамер). На облаштування нових відео­камер потрібні чималі кошти, а їх наразі немає. Єдине, що ми зробили, — переналаштували існуючі відеокамери, аби було якісніше зображення.

(У справі щодо інспектора, який два роки тому брав ко­шти прямо на робочому міс­ці, і це зафіксувала камера ві­деоспостереження, не все так просто. Аби довести зло­чин, потрібні свідчення та зая­ва, зокрема, від водія, який ці кошти і надавав митнику. Са­мого водія камера не зафіксу­вала, а мала би… Тож інспек­тор сказав, що нічого, мовляв, не брав («картинка» з гроши­ма, які він клав до кишені, була розмита). А тому отримав до­гану, і продовжує працювати на митниці, хоча митницею в лип­ні 2021року було скеровано всі матеріали до Національної по­ліції. — Авт.).

За час моєї роботи на інших митницях був випадок, коли я звільнив посадову особу, яка розподіляла отримані грошо­ві кошти разом з колегами (це зафіксувала камера відеоспос­тереження), але вона не притя­гувалась до кримінальної від­повідальності. За деякий час ця людина поновилась на посаді - за рішенням суду.

— Також я звільнив чотирьох інспекторів Львівської митни­ці за згодою сторін, — каже Ан­дрій Кузнік, відповідаючи на мої запитання про корупційні схеми на митниці. — Сфотографували вантажівку як порожню. Хоча, за моїми припущеннями, та заїха­ла з товаром, розвантажилась, і лише після цього її сфотогра­фували. Сьогодні ці інспектори подали до суду, мовляв, їх неза­конно звільнили з посад. Я по­просив юридичний відділ, аби підготували клопотання до суду — про те, щоб мене як свідка ви­кликали на судове засідання. У суді хочу пояснити, чому ці люди були звільнені.

— Це далеко не поодино­кий випадок, коли митники завантажують до картки мит­ного оформлення фотографії порожніх мікроавтобусів. Як боротися із такими ганебни­ми схемами на митниці?

— Є наказ голови Держав­ної митної служби: усі вантажні транспортні засоби фотографу­вати. Але ці «фокусники» можуть навіть завчасно підготувати фо­тографії порожніх вантажівок… Намагаємося контролюва­ти цей процес, але це складно зробити. На кордоні працюють близько 700 митних інспекто­рів (Львівська митниця обслу­говує сім пунктів пропуску). Але певні плани щодо ретельнішо­го контролю за митниками все ж маємо… Коли почалася ві­йна, камери відеоспостережен­ня вимкнули, за розпоряджен­ням прем'єр-міністра України. До нас їде допомога від партне­рів, яку не можемо показувати.

— Часто через кордон ве­зуть брендовий товар під ви­глядом секонд-хенду?

— Крайній випадок — везли 18 тонн секонд-хенду, у яко­му було сховано 1 тонну 300 ти­сяч нових речей (з бирками). За таке порушення митних правил складається протокол (штраф залежить від вартості речей, які не є «секонд-хендом»), і такий товар конфісковується.

Бути впевненим у тому, що контрабанди на кордоні немає, я не можу… З’являються все нові й нові схеми. Нещодавно у пункті пропуску «Шегині» водій з Тернопільської області, який повертався з приватної поїзд­ки з Великої Британії, під вигля­дом вживаного одягу намагався провезти електронні сигарети (понад 500 таких засобів було знайдено). Такі дії - це пору­шення митних правил. Контра­банда — це перевезення, згідно з Кримінальним кодексом Укра­їни, зброї, боєприпасів, нар­котичних речовин, культурних цінностей (трапляються випад­ки, коли, наприклад, старовинні ікони не декларують, а ховають під підшивкою автомобіля).

Ми передали Національному історико-архітектурному музею «Київська фортеця» та Львів­ському історичному музею ста­ровинну зброю, яку вилучили на митних постах. Зокрема, йдеть­ся про двадцять одиниць хо­лодної зброї: багнети, кинджа­ли, шпаги, шаблю-катану та офіцерський кортик. Вилуче­на зброя, що походить з Ірану, Японії, Німеччини, Австрії, Чилі, датована кінцем XIX та початком XX століть. Загальна вартість ко­лекції - майже 80 тисяч гривень. Також наші митники вилучили під час перевірки пасажирів по­їзда монети. Їх цінність має під­твердити експертиза.

Схожі новини