Передплата 2024 ВЗ

Підпис митрополита Шептицького — на стародруці

Виявили у музеї Миколи Угрина-Безгрішного

У музеї Миколи Угрина-Безгрішного, що в Рогатині на Прикарпатті, у стародруці від 1739 року виявили власний підпис Андрея Шептицького. Про знахідку розповіла завідувачка Рогатинської філії Музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів.

За словами пані Тетяни, коли працівники музею Миколи Угрина-Безгрішного впорядковували ста­родруки, на одному з них, що був надрукований у Львові 1739 року в друкарні Ставропігійського Успен­ського братства, на одній з перших сторінок знайшли оригінал підпису митрополита Андрея Шептицько­го: «Предложено в часі візитації канонічної Серник Серед [ніх] дня 19 мая 1902» та підпис під ним «+ Андрей».

Тетяна Петрів каже, що цей підпис — свідчення того, що його власноруч зробив Андрей Шеп­тицький у статусі вже митрополита Галицького, архієпископа Львів­ського. Вона припускає, що Шеп­тицький міг зробити цей підпис під час одного зі своїх візитів на Рога­тинщину 1902 року.

Населений пункт Серники Се­редні 1946 року перейменовано на село Діброва. Але згаданий «Окто­їх» (богослужбова книга право­славної церкви) читали у храмі ще до перейменування села. Про це свідчать кілька цікавих написів на сторінках цього видання.

Отож, за словами пані Тетяни, «саме у стінах храму Святого Архи­стратига Михаїла села Серник Се­редніх при воскових свічках читав­ся колись отой „Октоїх“ 1739 року за особистим підписом митропо­лита Андрея Шептицького».

Схожі новини