Вирощують хліб і допомагають армії

Нині фермерство – не професія, а радше спосіб життя людей, які не мислять себе без роботи на землі

Один із таких – житель села Заводського Золочівського (донедавна Буського) району Микола Бровко, котрий разом зі старшими синами Юрієм та Віктором 2017 року заснував господарство «Успіх Агро».

Ідея назви належить панові Миколі, адже хотів, аби його дитя могло похвалитися чима­лими здобутками. І воно справді стало успішним, постійно демонструє по­зитивну динаміку врожаїв та активно розвивається.

Тож нещодавно з на­годи Дня фермера чо­ловік отримав подяку від обласної влади за вагомі трудові досягнення, ви­сокий професіоналізм, особистий внесок у роз­будову агропромислово­го комплексу.

Раніше Микола Вікто­рович займався дере­вообробним бізнесом, згодом додалися ще транспортні перевезення у невеликих обсягах. А те­пер вирішив працювати у сільському господарстві, за яким бачить майбутнє.

2016 року Бровки мали зареєстровані догово­ри на 30 га землі. Коли створювали фермерське хазяйство, взяли 84 га земель запасу. Зараз об­робляють близько 600 га.

Родина відчуває під­тримку від держави. Торік скористалися кредитами. Цієї весни ґазди отрима­ли безвідсоткові кошти. Хоча, як зізнається госпо­дар, не думав, що непро­стого воєнного часу буде така можливість.

Бровки вирощують картоплю, яку вважають основною культурою, а також зернові (пшеницю, ячмінь), сою. Працюють на земельних паях, що не використовувалися май­же 10 років і позаростали чагарниками, травою. Ці площі доводиться роз­корчовувати, аби стали придатними для сівби.

Цьогоріч, зважаючи на те, що в країні триває війна і буде неабияк по­трібне зерно, збільшили площі під пшеницю до 180 га. Водночас мають близько 80 га соняшнику, 250 га сої. Також висади­ли 50 га картоплі, яку вже почали копати.

До речі, навесні ґаз­ди відправляли бульбу у Харків, Миколаїв. Ніколи не відмовляли волонте­рам у продукції.

Окрім фермерства, Микола Бровко, якому громада довірила депу­татський мандат Бусь­кої міської ради, займає активну громадянську позицію у вирішенні со­ціально-економічних пи­тань регіону. Неоднора­зово підсобляв у ремонті доріг, співфінансував різноманітні проєкти. З початком війни він – ак­тивний учасник волон­терського руху, допо­магає Збройним силам України та внутрішньо пе­реміщеним особам.

Схожі новини