Червоному м’ясу – «зелене світло»?

Міфи і факти про найбільш неоднозначний продукт у нашому раціоні

Піст закінчився, і українці з чистою совістю можуть їсти м’ясо й м’ясні продукти. Ті, хто дбає про своє здоров’я, не їстимуть м’ясо щодня — особливо червоне, особливо з додаванням різноманітних консервантів для кращого вигляду, запаху та смаку. Проте є люди, які їм заперечать: у їхній родині — усі м’ясоїди, і на діабет, гіпертонічну хворобу та рак хворіють з тією ж частотою, що й інші. Фахівець із нутріциології Університету Тафтса (США) Даріуш Мозаффарян у публікації у The Conversation зібрав найпопулярніші міфи і факти про червоне м’ясо. Деякі з них вас здивують.

Міф: «М'ясо корисне для здоров’я — у ньому багато білка»

Факт: «Від м’яса — ні шко­ди, ні користі (якщо ним не зловживати)»

Довгострокові обсерваційні дослідження пацієнтів зі серце­во-судинними захворюваннями і раком та контрольовані дослі­дження таких факторів ризику, як гіперхолестеринемія (стійке підвищення рівня холестерину у крові), гіперглікемія (підвищен­ня рівня глюкози) і запальні про­цеси в організмі, свідчать про те, що помірне вживання нео­бробленого червоного м’яса виявляє відносно нейтральний вплив на здоров’я. Проте жод­ні масштабні дослідження не вказують на те, що його спожи­вання приносить користь. Тож щоб урізноманітнити меню, час від часу можна дозволити собі і свинячу відбивну, і гуляш з яло­вичини, і плов з бараниною. Проте знайте міру.

Характерного червоного ко­льору м’ясу надає велика кіль­кість гемового заліза, надмірне споживання якого пов’язують з вищим ризиком розвитку діабе­ту 2-ого типу. А крім того, зло­вживання червоним м’ясом і навіть нечасте вживання обро­бленого (сосисок, ковбас, беко­ну, салямі тощо) підвищує ризик захворіти на рак прямої кишки.

Міф: «Краще віддавати перевагу нежирним шмат­кам»

Факт: «Краще віддава­ти перевагу необробленому м’ясу»

Десятиліттями дієтичні ре­комендації радили обирати не­жирні види м’яса. Мовляв, у них міститься менше «поганих» насичених жирів і більше «хо­роших» ненасичених. Однак згодом стало зрозуміло: ці дис­пропорції у жирах не відіграють вирішальної ролі у виникнен­ні серцевого нападу, появи зло­якісної пухлини чи інших сер­йозних проблем зі здоров’ям. «Першу скрипку» грають кон­серванти, які входять до скла­ду обробленого м’яса, зокрема натрій, який підвищує кров’яний тиск і, відповідно, ризик інсуль­ту. Крім того, організм пере­творює нітрити у нітрозаміни — речовини, як володіють кан­церогенними властивостями, тобто здатні викликати рак. На­віть якщо на упаковці написано «без нітратів», знайте: до складу продукту входить сіль із селери, тобто хлористий натрій.

М’ясні продукти містять й інші канцерогени, які виробля­ються у процесі обвуглення, копчення або високотемпера­турного смаження чи грилюван­ня. Ці сполуки можуть завдати шкоди не лише людині, яка вжи­ває їх у їжу, а й дитині в утробі, оскільки здатні долати плацен­ту.

Тож навіть якщо купуєте ков­басу з низьким вмістом жиру, не сумнівайтеся: цей продукт так само шкодить здоров’ю, як усі інші види м’ясних продуктів.

Міф: «Рослинна їжа — більш здоровий вибір»

Факт: «Для нормального функціонування організму потрібна і рослинна, і тва­ринна їжа»

Якщо ви відмовляєтеся від м’яса, це не означає, що ваше харчування автоматично стає здоровим. По-перше, не всі продукти тваринного похо­дження шкідливі. Наприклад, птиця та яйця приносять ко­ристь організму, забезпечу­ючи його білком та іншими поживними речовинами. Мо­лочні продукти мають свої пе­реваги, у тому числі покращу­ють метаболізм, захищаючи від розвитку діабету 2-го типу. Зрештою, здоровий раціон не­можливо уявити без риби і мо­репродуктів. І навпаки, є ба­гато продуктів рослинного походження, які жодної користі здоров’ю не приносять: білий рис, білий хліб, картопля фрі, готові сніданки, печиво тощо. У них міститься багато крохмалю та рафінованого цукру. Якщо взяти статистику США (в Укра­їні такі дослідження не прово­дилися), то 42% калорій із що­денного меню людина отримує саме з цих продуктів і лише 5% - з червоного м’яса та 3% - з обробленого.

Дієта, що базується на рос­линній основі, не є здоровою за замовчуванням. Усе зале­жить від того, що саме ви їсте і якими є ваші порції.

Більшість захворювань, пов’я-заних із харчуванням, спричи­нені нестачею у раціоні корис­них для здоров’я продуктів, таких, як фрукти, горіхи, насін­ня, бобові, овочі, цілі зерна, рос­линні олії, кисломолочні і море­продукти. Додаткові проблеми зі здоров’ям викликає вживання солодкої газованої води і уль­трапереробленої їжі з високим вмістом солі, крохмалю та рафі­нованого цукру. А от періодичне вживання в їжу червоного м’яса (1−2 рази на тиждень) до таких плачевних наслідків не призво­дить.

Міф: «Корисним для здоров’я є лише м’ясо тва­рин вільного випасу»

Факт: «Без різниці, чи це м’ясо «звичайної» худо­би, чи тієї, яка «годувалася лише травою»

Що б там не було написано на упаковці з м’ясом, знайте: худобу, як правило, вигодову­ють комбінованими кормами (травою, іншою зеленню, бо­бовими) та сіном з додаванням кукурудзи, сої і ячменю. Тому «вільний випас» означає пере­важно «прописку» тварини, а не те, що вона їсть.

Можливо, фраза «корова, вигодувана травою» й звучить краще, але дослідження з по­рівняння наслідків вживання в їжу м’яса худоби «вільного ви­пасу» порівняно зі «звичай­ною» не проводилися, щоб го­ворити про таку перевагу, як про доконаний факт. Та й ана­ліз поживних речовин у ялови­чині з поголів’я, що харчувало­ся «лише травою», і звичайною худобою особливих відміннос­тей не показав.

Звісно, ви можете їсти м’ясо корів «вільного випасу» з особистих, екологічних чи фі­лософських міркувань, але на особливу користь для здоров’я не розраховуйте.

Міф: «Для тих, хто хоче залишатися і здоровим, і си­тим, є альтернатива — м’ясо на рослинній основі»

Факт: «Рослинні аль­тернативи м’ясу бере­жуть здоров’я планети, а не ваше»

Без сумніву, такі продукти є кращими для навколишнього середовища, ніж, наприклад, звичайна яловичина. Що сто­сується землекористування, використання води, забруд­нення води і викиду парнико­вих газів, виробництво черво­ного м’яса виявляє на довкілля приблизно у п’ять разів гірший вплив, ніж виробництво риби, молочних продуктів та птиці, приблизно у 20 разів гірший, ніж виробництво яєць, горіхів і бобових та у 45−75 разів гір­ший, ніж виробництво фруктів, овочів та цілого зерна. У звіті ООН за 2013 рік зазначалося, що виробництво худоби ство­рює близько 15% усіх глобаль­них викидів парникових газів, причому майже половина з них припадає на яловичину.

Порівняно з виробництвом яловичини, на виробництво рослинних альтернатив м’яса витрачається удвічі менше енергії та у десять разів мен­ше землі й води. А крім того, на 90% менше відбувається вики­дів парникових газів. Проте ко­ристь для здоров’я цих про­дуктів досі залишається під знаком питання.

Якщо ознайомитися з вміс­том поживних речовин у рос­линних альтернативах, то вия­виться, що вони справді схожі на м’ясо. Проте гемового залі­за і солі у них зазвичай є біль­ше. Регулярно вживаючи їх у їжу (так само, як й інші ультра­оброблені харчові продукти), людина автоматично спожи­ває більше калорій і, відповід­но, набирає вагу.

Схожі новини