Кості болять не тільки у старих…

Якщо цей симптом виник у дитини і турбує впродовж кількох днів, може сигналізувати про пухлину

Майже у кожної десятої дитини, яка хворіє на рак, новоутворення локалізується у кістках. «Подолати злоякісне захворювання опорно-рухової системи — надзвичайно складно. Лише своєчасне звернення, правильно встановлений діагноз і застосування комплексного підходу у лікуванні дає надію на одужання», — каже дитячий ортопед-травматолог Західно-українського спеціалізованого дитячого медичного центру, к. м. н. Олександр Щуровський.

— Пухлини кісток також діляться на доброякісні і злоякісні?

— Так, але ще бувають доброякіс­ні з так званим злоякісним ростом. Це — вкрай агресивні пухлини, які продо­вжують активно рости, навіть якщо їх прооперувати.

— Як діагностують такі новоутво­рення?

— Часто достатньо УЗД і рентгену. Іноді (при окремих показаннях) додат­ково призначається КТ або МРТ.

— Які види пухлин зустрічаються у дітей найчастіше?

— Доброякісні. Серед злоякісних — саркома Юінга, хондреосаркома та ос­теосаркома. Вони є найбільш агресив­ними і швидко ростуть.

«Улюблені місця» злоякісних утво­рень — зона довкола колінного суглоба, верхня частина гомілки, нижня частина стегна і верхня частина плечової кіст­ки. Найважче оперувати пухлини таза.

Найчастіше злоякісні захворюван­ня опорно-рухової системи виявляє­мо у підлітків. Причин багато: це і гор­мональні порушення, і погана екологія, але, як правило, — травми.

— Які симптоми характерні для пухлин? Що повинно насторожити батьків?

— Будь-яка припухлість у верхній чи нижній кінцівках, почервоніння, яке може свідчити як про запальний про­цес, так і про наявність пухлини. Без­причинні болі (особливо вночі). Зазви­чай злоякісні пухлини проявляються болем. Припухлості може й не бути — лише біль у нічний час, який не дає ди­тині спати. Біль у дітей може виника­ти також у період інтенсивного росту, і це нормально. Проте якщо біль трива­лий, болить декілька днів поспіль і не­має явної причини, слід негайно звер­нутись до лікаря.

— Як лікують доброякісні та злоя­кісні пухлини?

— Деякі доброякісні, неагресивні, лише спостерігаємо. Наприклад, є та­кий пухлиноподібний стан — фіброзний кортикальний дефект. Його виявляють випадково раз на 100 років, а він міг бути у пацієнта з дитинства, тобто не всі доброякісні пухлини потрібно опе­рувати. Але, на жаль, таких безпечних утворень є дуже малий відсоток. Біль­шість доброякісних пухлин у кращому випадку активно ростуть, у гіршому — перероджуються у злоякісні.

— Мабуть, немає людини, яка б не боялася операції, — що вже гово­рити про дітей. Наскільки складні і травматичні операції із видалення пухлин кісток?

— Усі оперативні методи, які вико­ристовують у світі, використовуємо і ми. Нещодавно до нас у черговий раз приїздив професор зі Швейцарії Уль­ріх Екснер, і ми разом із ним прове­ли, зокрема, спеціальну операцію у пацієнта із деформацією гомілки. Ме­тодику розробив сам професор. Таке оперативне втручання переноситься легше, ніж традиційне, і є менш трав­матичним для дитини. Проводиться з допомогою спеціального рентгенапарата, який професор подарував нашому відділенню минулого року. Цього року привіз нам нові дрелі та пилки, необхідні для проведення ор­топедичних операцій.

У нашому відділенні оперуємо не тільки дітей, а й дорослих. Проводимо операції без заміщення та із заміщен­ням дефекту (своєю або чужою кіст­кою).

Перше в Україні протезування ди­тині з саркомою Юінга провели у 1996 році спеціалісти нашої лікарні. Зго­дом почали використовувати техноло­гії протезування відомих європейських клінік. Встановлюємо протези, які по­довжуються у міру зростання дитини. Це — нове покоління ендопротезів, які позбавляють необхідності робити кіль­ка операцій.

— Операції — органозберігаючі?

— Більшість. Чим швидше виявлено пухлину, тим більші шанси, що вдасть­ся зберегти кінцівку і дитина після лі­кування повернеться до повноцінного життя.

У наше відділення поступив пацієнт з метастазами у легенях. Призначили курси передопераційної хіміотерапії, провели операцію, і дитина видужала. Проте позитивний фінал у запущених випадках — менш вірогідний. Через те за найменшої підозри закликаю не від­кладати візиту до лікаря.