Гіпертонічний криз: перша допомога, коли тонометр зашкалює

Побачивши на тонометрі підвищені цифри артеріального тиску, дехто беззастережно ставить собі діагноз «гіпертонічний криз» і в паніці п'є ліки. Насправді не завжди цифри «140 на 90» артеріального тиску — ознака гіпертонічного кризу

Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Причини. Гіпертонічний криз — це різке підвищення артеріального тиску, який су­проводжується появою або посиленням клінічних симп­томів, що потребує швидкого та контрольованого знижен­ня. Серед причин, які можуть спровокувати підвищення ар­теріального тиску, — надмірне вживання солі, прийом гормо­нальних препаратів, а також нерегулярне лікування гіпер­тензії або самостійна відміна засобів, призначених лікарем.

Симптоми. Недуга зале­жить від цифр артеріального тиску. Це стан, що характе­ризується як підвищенням артеріального тиску, так і вираженою клінічною симп­томатикою. Насамперед по­трібно зважати на той факт, що гіпертонічні кризи бувають ускладнені та неускладнені. І у кожного свої симптоми та осо­бливості перебігу.

Неускладнений гіпертоніч­ний криз супроводжується різ­ким підвищенням артеріаль­ного тиску, який зазвичай не характерний для людини. Мо­жуть з’явитися тахікардія (при­скорене серцебиття), рясне потовиділення, часті сечови­пускання. У деяких з’являється відчуття тремтіння рук, нестачі повітря, неприємні відчуття у серці.

На що слід звернути ува­гу? На різке підвищення тиску, що супроводжується головним болем, запамороченням. Іноді відчуваються перебої у роботі серця, які раніше не турбува­ли. Зазвичай такі люди відчу­вають тривогу, у них може ви­никнути почуття страху смерті.

Ускладнений криз. У цьому випадку до різкого під­вищення тиску, серцебиття, головного болю і запаморо­чення приєднуються нудота і блювання, відчуття парестезії (ніби повзання мурашок по тілу і голові), оніміння в руці, на кілька секунд можливе по­гіршення зору.

Такі гіпертонічні кризи мо­жуть закінчитися інфарктом міокарда, порушенням мозко­вого кровообігу, набряком ле­гень, гострою енцефалопатією (відмирання клітин головного мозку — нейронів). Такі пацієн­ти потребують негайного ви­клику «швидкої медичної до­помоги» та госпіталізації.

Перша допомога за гі­пертонічного кризу. Най­головніше — у разі перших симптомів необхідно прийняти лікарський засіб, який впро­довж короткого часу знизить артеріальний тиск. Порадьте­ся зі своїм лікарем, які саме ліки та в якому дозуванні необ­хідно тримати при собі на цей випадок.

Не зайвим буде і прийом заспокійливих ліків (напри­клад, «Трикардину»). Треба забезпечити приплив свіжого повітря — відкрити кватирку чи вікно. Якщо напад супрово­джувався почуттям парестезії, нудотою та блюванням, по­рушенням зору чи мови, по­трібно обов’язково викликати «швидку допомогу».

Часта помилка, яку можна зробити за гіпертонічного кри­зу, — прийняти засіб, що зни­жує тиск, який використову­єте регулярно. Це ті лікарські засоби, які приймають щодня за артеріальної гіпертензії для стабілізації стану. Їх викорис­тання під час проблеми прак­тично безрезультатне. Такі ліки мають тривалий і накопи­чувальний вплив, а в цій ситуа­ції потрібні саме ті, які почнуть свою роботу швидко.

Не варто панікувати та пити таблетку за таблеткою. Чима­ло з них починає діяти мінімум через 20 хвилин після прийо­му. Дуже часто у людини, у якої трапився гіпертонічний криз, що прийняла велику дозу лі­карських засобів, тиск знижу­ється до низьких значень. Це може спричинити порушення ритму серця.

Рекомендації кардіоло­га. Якщо гіпертонічний криз супроводжується тахікардією (серцебиттям), тремтінням і збудженням, потрібно при­йняти ліки, які знімуть ці симп­томи. Наприклад, «Анаприлін» (40 мг), або «Моксонідин» (0,2−0,4 мг), який слід розжу­вати. Можна використовувати «Карведилол» (12,5−25 мг). Такі препарати допоможуть за частоти серцебиття понад 80 ударів за хвилину.

У разі, якщо підвищились систолічний та діастолічний (верхній та нижній) тиски, слід прийняти «Каптоприл» (або «Капотен») — 12,5−25 мг. Його дія починається вже за 15−20 хвилин.

Ще один лікарський засіб, який може допомогти у та­ких ситуаціях, — «Фуросемід» (40 мг), препарат із сечогінним ефектом. Діяти починає впро­довж 30−60 хвилин. Препарат частіше використовують за набрякового варіанта недуги, коли спостерігається пастоз­ність ніг (невеликий ступінь набряку шкіри та клітковини), набряки під очима. У багатьох пацієнтів такий стан може ви­никнути після надмірного вжи­вання солі.

Є один нюанс у викорис­танні «Каптоприлу» («Капоте­ну») та «Фуросеміду». Їхня дія закінчується через 4 години, оскільки діюча речовина виво­диться з організму. Тож, якщо за цей проміжок часу тиск зно­ву підвищився, ці лікарські за­соби можна прийняти ще раз.

Зазвичай за неускладнених гіпертонічних кризів тиск зни­жується вже через 30−60 хви­лин. Але спостерігати за своїм станом та контролювати тиск необхідно впродовж найближ­чих 6-ти годин.

Зміна мови, ходи, поява вогнищ парестезії, темних або світлих мушок перед очима, втрата зору на секунду, ви­ражена нудота та блювання, сильне запаморочення — всі ці симптоми вимагають негайно­го виклику бригади «швидкої».

Профілактика. Якщо ви приймаєте препарати, які зни­жують тиск, їх потрібно постій­но пити. Не скасовувати само­стійно навіть за досягнення нормального рівня артеріаль­ного тиску.

У разі, якщо такі засоби не допомагають повною мірою, слід звернутися до лікаря та скоригувати лікування. Не пус­кайте ситуацію на самоплив, особливо, якщо почастішали кризи!

Слід дотримуватись основ здорового способу життя: від­мовитися від шкідливих зви­чок, переглянути своє меню на користь раціонального харчу­вання, регулярно виконувати фізичні вправи.

Як правильно вимірювати артеріальний тиск. Дуже часто людина починає вимірювати тиск три або чотири рази на день. Цього робити не варто. Тиск впродовж доби може змі­нюватись. Наприклад, найви­щі цифри на тонометрі можна побачити з 5-ї до 11-ї ранку та з 18-ї до 20-ї вечора. Це так звані критичні години, під час яких артеріальний тиск може коливатися.

Крім цього, точність показ­ників тонометра найчастіше залежить від поточних обста­вин, під час яких людина ви­мірює тиск. Робити це бажано у спокійній обстановці, попе­редньо відпочивши впродовж 5 хвилин. Людина має бути розслаблена, не можна схре­щувати ноги. Приблизно за 30 хвилин до вимірювання не варто пити каву, займатися фізичними навантаженнями та краще заспокоїтися, якщо по­нервували.

У виборі приладу особливу увагу слід приділити манже­ті. Якщо вона велика і спадає, тонометр може показувати за­нижені цифри. У разі надто ту­гої манжети артеріальний тиск буде завищений.

Підготувала Дар’я Міхєєва