Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Covid-19: харчування, сатурація, аналізи...

Постільний режим хворих на ковід є обов’язковим. Крім того, потрібно багато пити, правильно харчуватися, щодня вимірювати сатурацію та артеріальний тиск, стежити за пульсом...

Вітаміни. Вітамін С активує систему, що відповідає за стрес. Починають виробляти­ся гормони, необхідні для того, щоб при­душити запалення та знизити проникність судин, що значно підвищується за корона­вірусної інфекції. Та багато хто відразу при­ймає ударну дозу (1-2 г), що може призвес­ти до підвищення згортання крові.

За коронавірусної інфекції одноразовий прийом великої дози вітаміну С (1 г) допус­тимий, але з умовою, що людина приймає антикоагулянти. Краще таблетку розділити на 4 частини і випити за кілька прийомів.

Якщо вітамін С у шипучих таблетках, за­здалегідь робити розчин та пити його впро­довж дня недоцільно. Вітамін С у розчи­неному стані на світлі з часом руйнується. Тому таку таблетку слід розділити на части­ни і приймати дозовано.

Вітамін С в осіб із цукровим діабетом може підвищувати рівень глюкози, тому його треба контролювати. Крім того, трива­лий прийом у великих дозах збільшує ризик утворення каменів у нирках.

Для поповнення вітаміну С можна вико­ристовувати природні джерела: в одному червоному перці є добова норма вітаміну С. Крім того, у всіх червоних овочах та фрук­тах є речовини, які зміцнюють стінки судин. У темних – ресвератроли, які необхідні для нормальної регуляції судинного тонусу.

Добре поповнюють організм вітаміном С свіжа або заморожена смородина, ківі (2 штуки на день), цибуля. У кого немає алер­гії, можна з’їдати по два апельсини.

Користь вітаміну D для організму неза­перечна. Та його надлишок завдасть більше шкоди, ніж користі. У молодому віці вітамін D добре синтезується в організмі, і перебу­вання на сонці дозволяє ним запастися на тривалий час. У літньому та старечому віці шкіра не засвоює вітаміну D, тому доціль­ними є призначення відповідних засобів у профілактичних дозах.

Безпечною є доза вітаміну D 50 тис. оди­ниць щомісяця. Якщо людина старша за 70 років, то допустимий додатковий прийом через два тижні. Бажано контролювати рі­вень цього вітаміну в організмі (його можна визначити, здавши кров із вени).

З їжею в організмі засвоюється лише 5-7% сонячного вітаміну. У раціоні мають бути продукти, які його містять: морські продукти (жирні сорти риби: сьомга, осе­ледець, сардини, скумбрія), яловичина та свинина, яловича печінка, різні олії, верш­кове масло, яйця, горіхи та насіння, злакові рослини, печінка тріски, сир, молочні про­дукти.

Білок. Зазвичай за коронавірусної ін­фекції зникає апетит. Проте білковий обмін та харчування відіграють ключову роль для хворих, особливо літніх людей.

У разі відмови від повноцінного хар­чування швидко наростають катаболічні процеси. Йде розпад білка внаслідок ви­раженого інтоксикаційного синдрому, який розвивається за тривалої високої темпера­тури. Якщо людина п’є рідину, але в орга­нізмі мало білка, вона додатково надходить у тканини, створюючи умови для стискання та поганого дихання у легенях. Тому білко­ве харчування дуже важливе.

За тяжкого перебігу інфекції, коли важко дихати та жувати або довго не збиваєть­ся температура, а також для пацієнтів, які перебувають у стаціонарі, можна викорис­товувати спортивні білкові суміші. За лег­кого перебігу коронавірусу достатньо зви­чайного харчування, багатого на білкову їжу. У літньому віці у разі розвитку інфекції Сovid-19 норма білка на добу збільшується до 80–100 г.

Питний режим. Рясне пиття під час ін­фекції сприяє вимиванню токсинів та від­ходів, запобігає згущенню крові. Багато пити – головне правило для хворого. Для умовно здорових людей, особливо за ви­сокої температури, під час хвороби норма рідини становить 2,5-3 літри води. Якщо сеча темна та концентрована (в нормі вона світло-солом’яного кольору), це свідчить про нестачу рідини.

Постільний режим. За наявності тем­ператури, навіть невисокої, слід дотриму­ватися постільного режиму не менш ніж 7 діб. Бувають ситуації, коли температура триває три дні, потім настає поліпшення, хворий відчуває приплив сил і починає ба­гато рухатися. Однак будь-яке фізичне на­вантаження провокуватиме активацію ві­русу та його посилене розмноження. Літнім людям дотримуватися постільного режиму слід 10-12 днів. Старшим – до двох тижнів.

Сатурація, тиск і пульс. Вранці та вве­чері обов’язково слід вимірювати рівень сатурації, артеріальний тиск та пульс. Саме тому у домашній аптечці має з’явитися ще один життєво необхідний прилад – пуль­соксиметр.

Сатурацію вимірюють у положенні си­дячи. У людей поважного віку на пальцях можуть бути вузлики Гебердена, які за­важають приладу щільно прилягати, тому пульсоксиметр можна повернути на бік.

Пульсоксиметр може видавати нижчу сатурацію через потожирові сліди, на чут­ливому боці формується плівка, що зава­жає виміру. Тому його треба протерти зсе­редини марлевою серветкою.

Коли хворий лежить на спині, сатурація падатиме. Високий або низький артеріаль­ний тиск може супроводжуватись зміною сатурації. Холодні руки внаслідок вазос­пазму судин також впливають на покази приладу. Для отримання об’єктивних по­казників бажано вимірювати сатурацію без температури та частого пульсу.

Симптоми, які потребують підвищеної уваги: нестача повітря, задишка, запамо­рочення, часте дихання на етапі 6-7-го дня хвороби з підвищенням температури. Це можуть бути непрямі ознаки падіння сату­рації.

У деяких хворих на коронавірусну інфек­цію виражена дестабілізація тиску, він по­гано піддається корекції. Буває, що й у тих, хто до хвороби не мав проблем, позначки підскакують до 200 мм рт. ст. Саме тому варто вимірювати артеріальний тиск у ран­ковий та вечірній час щодня.

Високий пульс, наприклад, 110-120 уда­рів за хвилину, може бути як симптомом міокардиту, так і проявом дисрегуляції ве­гетативної нервової системи.

Якщо людина лежала, пульс був у нор­мі, а після зміни положення серце почало «молотити», це пов’язано з дисрегуляцією вегетативної нервової системи. Такий стан характерний для коронавірусної інфекції. Якщо пульс високий (100-110 уд/хв) у будь-якому положенні, з’являється задишка і минуло більш ніж 7-10 днів хвороби, ймо­вірно, що це прояв міокардиту за умови нормального тиску та температури.

У пацієнтів літнього віку ознаками ко­ронавірусної інфекції можуть бути часті напади стенокардії, зриви ритму та деста­білізація тиску. У старших людей одним із симптомів Сovid-19 є швидке прогресуван­ня деменції. Людина стає імпульсивною, роздратованою, прогресує енцефалопатія (ураження головного мозку), з’являються неадекватна реакція та загальмованість. Температура може підвищуватися. Тому дуже важливо моніторити тиск та сатура­цію, вживати всіх профілактичних заходів.

Аналізи. Якщо в загальному аналізі кро­ві підвищений показ гематокриту, то йде згущення крові, що свідчить про недостат­ній питний режим.

У біохімічному аналізі крові звертають увагу на С-реактивний білок. Якщо його рі­вень дуже високий, є сенс лягти у лікарню.

Маркерами поганого перебігу інфекції є феритин та лактатдегідрогеназа. Якщо феритин високий (1000-1500 мкг/л), під­вищений рівень лактатдегідрогенази (500 і вище), це вказує на можливість несприят­ливого перебігу захворювання. Доцільно госпіталізуватися і бути під постійним на­глядом лікарів.

Якщо покази сечовини підвищені в ана­лізах у здорової людини, це свідчить про те, що відбувається розпад білка, йде інтокси­каційний синдром. У людей, які мають хво­роби нирок чи серця, підвищені показники сечовини та креатиніну можуть бути відо­браженням проблем або їх загостренням.

Чи порушено функцію печінки, підкажуть такі показники, як АЛТ та АСТ.

У коагулограмі значні покази – фібри­ноген та Д-димери. Д-димери свідчать про схильність до тромбоутворення. Якщо їхній рівень високий (1000 нг/мл і більше), то дози антикоагулянтів недостатньо. Пере­вищення норми фібриногену (7-8 г/л) та­кож має насторожувати.

Читайте також: Чого чекати від «Омікрону»?

Схожі новини