Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Податок на нерухомість можна зменшити

Кінець року — час платити податок на нерухомість за минулий, 2021 рік

Фото ілюстративне з мережі
Фото ілюстративне з мережі

До редакції «ВЗ» звернулася літня львів'янка пані Гали­на, яка отримала податкове повідомлення-рішення від ГУ Держав­ної податкової служби у Львівській області - про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартиру).

За квартиру площею 77 кв. ме­трів жінка має заплатити 510 гри­вень. Така сама платіжка на 510 гривень прийшла також її мамі, з якою вони живуть в одній кварти­рі, й обидві є її власницями. «Ви­ходить, ми маємо двічі платити за ту саму площу?» — збентежена пані Галина.

«Оскільки ви отримали два од­накові рішення за один і той са­мий об'єкт нерухомості, то ця квартира — це ваша спільна суміс­на власність, — пояснив «ВЗ» на­чальник управління оподатку­вання фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області Володимир Коваль. — Спільна сумісна влас­ність означає, що частка (тобто відсоток) цієї нерухомості ніко­му з її власників не визначена. У такому випадку люди, які живуть у цій квартирі, повинні визначи­ти когось одного, хто платитиме цей податок, і звернутися до По­даткової служби за місцем своєї податкової адреси з заявою. У ній треба вказати, що квартира за та­кою адресою є у спільній сумісній власності двох (у цьому випадку) осіб, але платником ми визначає­мо когось одного. Тоді Податкова служба одне податкове рішення анулює, а на інше рішення робить перерахунок, звіряє і надсилає цій особі-платнику. Тоді до спла­ти у вас залишиться одна сума, а не дві.

Згідно із Податковим кодек­сом, якщо особа отримала по­даткове рішення і не згідна із ним, то має право звернутися до По­даткової служби — для того, щоб їй зробили звірку й перерахунок. У податковому повідомленні-рі­шенні вказано: «У разі незгоди з сумою податкового зобов’язання, визначеного у цьому повідомлен­ні-рішенні, зазначене повідо­млення може бути оскаржено в адміністративному порядку з до­триманням вимог статті 56 Подат­кового кодексу України протягом 30 календарних днів, що наста­ють за днем отримання платни­ком податків податкового повідо­млення-рішення, або у судовому порядку». Щодо майнових подат­ків треба звертатися не до вищої інстанції (Державної податкової служби України), а до тієї інспек­ції, яка надіслала вам податко­ве зобов’язання-рішення, тоб­то у цьому випадку — до ГУ ДПС у Львівській області (вул. Стрий­ська, 35)".

Схожі новини