Передплата 2024 «Добра кухня»

Робота не вовк, до лісу не втече?

Близько 1,7 мільйона молодих італійців ніде не працюють і не вчаться

На сонячній Сицилії краще купатися в морі, ніж «паритися» на роботі... Фото freepik.com
На сонячній Сицилії краще купатися в морі, ніж «паритися» на роботі... Фото freepik.com

Як повідомило головне статистичне управління Італії, Istat, близько 1,7 мільйона, тобто майже 20% молодих італійців (віком 15−29 років) ніде не вчаться й не працюють, а також не відвідують жодних професійних курсів. Найбільше це стосується дівчат (20,5%), жителів південних регіонів Італії (27,9%) та іноземців (28,8%).

На острові Сицилії нічим не займається майже третина мо­лодих людей, а от у північно­му автономному регіоні Трен­тіно-Альто-Адідже таких серед молоді лише близько 10%. Ці­каво, що з підвищенням рівня освіти кількість нічим не зайня­тих молодих італійців зменшу­ється. Якщо серед молоді зі се­редньою освітою таких 20%, то серед випускників вишів — 14%.

Рівень офіційного безробіття серед молоді становить зараз в Італії 18%, що як для цієї кра­їни не так уже й багато. Утім, це все одно на 7% більше, ніж у се­редньому у Європі. Серед кра­їн-членів Європейського Союзу вищий рівень безробіття серед молоді тільки в Румунії.

Близько третини молодих італійців (559 тисяч), які ніде не вчаться, не працюють і не про­ходять професійної підготовки, офіційно зареєстровані як без­робітні, причому половина з них перебувають у цьому статусі не менше року. Майже 38% моло­дих італійців (629 тисяч), які ні­чим не займаються, роботи не шукають і не хочуть братися за неї, якби така знайшлася.

Чим пояснюють таку свою позицію? Хлопці найчастіше ка­жуть, що чекають на початок на­вчання (таких 47,5%), а дівча­та своє небажання працювати найчастіше аргументують необ­хідністю доглядати інших членів родини (46,2%). Решта ж своє небажання працювати поясню­ють проблемами зі здоров’ям…

Водночас, за даними Istat, тільки 3,3% молодих італійців кажуть, що взагалі не цікавлять­ся роботою або ж не потребу­ють її. Зрештою, 46,7% італійців віком 25−29 років певний досвід роботи мають.

Понад 75% молодих італій­ців, які нічим не зайняті, живуть разом зі своїми родинами. За житло платити не мусиш, піца чи паста в рідній хаті завжди зна­йдуться. На небі яскраве сонце, до теплого моря недалеко… На роботу якось не хочеться. При­наймні про неї можна буде по­думати потім…

Схожі новини