Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Землю раніше продавали «вроздріб», а тепер будуть — «гуртом»…

Із початком нового року в Україні стартував другий із трьох етапів земельної реформи. На першому етапі не більш ніж 100 гектарів «в одні руки» могли купувати лише фізичні особи (конкретні люди, учасники цивільних відносин)

Фото pexels
Фото pexels

Тепер же придбати землю можуть і юридичні особи (підприємства, уста­нови, організації, які наділені відо­кремленим майном і можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та мати обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному або третейському суді). Суттєво зріс ліміт такої купівлі - до 10 тисяч га.

Земельний закон передбачає, що юридичні особи повинні бути створені та зареєстровані суто за вітчизняним законодавством, а їх учасниками ма­ють бути виключно громадяни Украї­ни, держава чи територіальні громади. Операції із землею проводитимуть че­рез електронні аукціони, що, на думку законодавців, повинно запобігти мані­пуляціям чи незаконному ручному втру­чанню у процеси земельних операцій.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що земельна реформа стане «двигуном економічного відновлення України», що на земельний ринок тепер вийдуть юридичні особи, які планують втілюва­ти великі інвестиційні проєкти. Міністр Микола Сольський каже, із відкриттям ширшого ринку землі її ціна зросте на 10−15%. Збільшення кола учасників рин­ку і обсягів продажу землі неабияк за­непокоїло дрібних і середніх фермерів, які зазнали великих збитків під час ві­йни і зі своїми скромними фінансовими можливостями не можуть конкурувати з потужними агрохолдингами. На думку фермерів, «латифундисти» масово ску­повуватимуть землю в одноосібників — і фермерство як таке буде приречене.

Через такі побоювання громад­ськість вимагала відкласти другий етап земельної реформи і проводити його не раніше, ніж через два роки після за­вершення війни. Було зібрано голоси під відповідною петицією до президен­та. Президент Володимир Зеленський скерував її в уряд. Але там на прохання дрібних аграріїв не зважили. Третій етап земельної реформи мав би дати мож­ливість купувати українську землю іно­земцям та їхнім компаніям. Але спер­шу з цього питання (дозволити чи ні) повинні будуть висловитися наші гро­мадяни на всеукраїнському референ­думі. Відбудеться він лише після війни.

Коментар для «ВЗ»

Андрій НОВАК, голова Комітету еконо­містів України

Створена можливість юридичним особам купу­вати до 10 тисяч гектарів землі - помилка. Земля — стратегічний національ­ний ресурс — не може бути звичайним товаром. Тре­ба переглянути Закон про землю. В Україні, на мою думку, має бути передба­чено лише можливість пе­редачі її в оренду. При цьо­му власники паїв повинні отримувати ринкову плату за надану в оренду землю, а не мізерні кошти чи нату­ральний обмін, як це було дотепер. Держава повинна стати ключовим гравцем на земельному ринку — і таким чином сприяти формуван­ню справедливих ринкових цін за оренду української землі. Її продаж, тим біль­ше юридичним особам, має бути заборонений.