Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Справу віддали тим, хто все це „заварив“. Аби довели її до логічного завершення»

Розкрадання гуманітарної допомоги в селі Убині знову розслідує… Бюро економічної безпеки

Засідання ТСК у Києві. Його проведення широко не анонсувалося. Тож деякі депутати на засідання не потрапили.
Засідання ТСК у Києві. Його проведення широко не анонсувалося. Тож деякі депутати на засідання не потрапили.

У Верховній Раді відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері гуманітарної допомоги. Про це у Фейсбуці повідомив львівський волонтер Олександр Лабецький. Як дізналася журналістка «ВЗ», резонансну справу щодо розкрадання гуманітарної допомоги у селі Убині, що біля Львова, знову розслідує… Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, коли БЕБ, по суті, провалило розслідування цієї справи, її передали до Нацполі­ції. Потім справу вивчали в Офісі генерального прокурора. І зно­ву передали у БЕБ…

«У цьому підсумковому за­сіданні ТСК взяли участь також керівники Комітету ВР із пра­воохоронної діяльності й пред­ставники всіх правоохоронних органів держави, — повідомив, зокрема, Олександр Лабець­кий. — Волонтерське середови­ще вимагає негайного розсліду­вання корупційних скандалів, які мають широкий суспільний ре­зонанс… Наші міжнародні парт­нери постійно запитують нас, волонтерів, як іде розслідуван­ня? А ми не маємо відповіді на це запитання, адже розсліду­вання затягується».

Народний депутат Сергій Вельможний, який також пра­цює у складі ТСК ВРУ з розсліду­вання питань незаконного вико­ристання благодійної допомоги, написав: «На засіданні ТСК за­слухали доповіді представників правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень із фактів можли­вого розкрадання гуманітарної допомоги, котра призначалася для переселенців і осіб, які по­страждали внаслідок злочинної агресії рф. На думку членів ТСК, розслідування вказаних злочи­нів ведеться неефективно. Та­кож правоохоронці ігнорують наші звернення про ймовірні факти розкрадання гуманітар­ної допомоги».

Журналістка «ВЗ» зателефо­нувала до голови ТСК Верхо­вної Ради Сергія Козиря, аби розпитати про результати засі­дання. До речі, Львівська облас­на військова адміністрація так і не визнала свого відношення до складів в Убині…

— Основна теза — вважаємо роботу правоохоронних орга­нів незадовільною, — каже Сер­гій Козир. — Багато фактів ми виявили, показали, але на сьо­годні результатів розслідуван­ня немає. Спочатку цим пи­танням займалося БЕБ. Коли з’ясувалося, що це не про по­датки, а про гуманітарну до­помогу, справу передали до поліції, а саму гуманітарну до­помогу, за рішенням суду, пере­дали ЗСУ. Щоб цю справу роз­слідувати, потрібно проводити експертизу. Її ніхто не прово­див. У Нацполіції ця справа була один день, і її забрав Офіс ге­нерального прокурора. А зараз знову справу передали в Бюро економічної безпеки… Заплута­на незрозуміла історія.

— А який аргумент, чому справу знову передали у БЕБ?

— Цих речей не можу зрозумі­ти. Думають, що кашу заварили у БЕБ, тому скидати її на когось іншого, — несправедливо. Спра­ву віддали тим, хто її «заварив», щоб вони довели її до логічного завершення. Але мало віриться, що там буде якесь логічне за­вершення.

— Я телефонувала на днях Ярославу Максимовичу, це офіційний орендар цих скла­дів в Убині. Він відмовився від будь-яких коментарів. Яка його роль у цій справі?

— Я не знаю, яка його роль… Але відомо точно, що цією спра­вою займався і тепер знову за­ймається той правоохоронний орган, якому це не властиво. Несплата податків це одне, а розбиратися у питанні розкра­дання гуманітарної допомоги, — інше. Я не розумію, чому поліції не дають можливість розсліду­вати цю справу?

— І впливу на це немає?

— Ми встановили термін. На­прикінці вересня заслухаємо звіт щодо цієї справи в залі Вер­ховної Ради. На сьогодні, на нашу думку, правоохоронці пра­цюють не дуже добре. Але у них є щонайменше два тижні, щоб показати якийсь результат.

— Тема з розкраданням гуманітарної допомоги на Львівщині висвітлюється лише на регіональному рівні. На всеукраїнському — тиша…

— Ви, мабуть, чули про резо­нансні справи з оголошення підозр топчиновникам — заступ­никам міністрів. Це ланки одного ланцюга… Це пов’язано з гума­нітарною допомогою. (24 серпня НАБУ й САП викрили зловживан­ня на суму 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб дер­жави у період воєнного стану. До схем причетні колишній заступ­ник міністра економіки та пер­ший заступник міністра аграр­ної політики. Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що вказані продукти харчування признача­лися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Хер­сонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва. До реалі­зації оборудки причетні і колиш­ні чинні топпосадовці. За інфор­мацією журналістів, йдеться про першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висо­цького та ексзаступника міні­стра економіки Олександра Гри­бана. — Авт.). Тож НАБУ працює, правоохоронці працюють.

Волонтер Лабецький повідо­мив журналістці «ВЗ», що ство­рена також ТСК, яку очолює народний депутат Ярослав Же­лезняк — щодо можливих зло­вживань працівниками БЕБ. До речі, якраз ця комісія виявила (отримавши відповідь на запит), що 114 палетів гуманітарної до­помоги на складах в Убинях з'їли щурі… На найближчому засіданні цієї комісії ТСК осно­вне питання — розслідування й зловживання Територіальним управлінням БЕБ у Львівський області.

Схожі новини