Передплата 2024 «Добра кухня»

«Хто кого купив у ТВК, той того і контролює»

У Львівській обласній територіальній виборчій комісії є представники ОПЗЖ, партій «Солідарність жінок України», «Українська стратегія Гройсмана» і навіть «Циганської партії України»

Львівська обласна рада. Фото ЛОР
Львівська обласна рада. Фото ЛОР

Після десяти місяців простою Львівська обласна територіальна виборча комісія 18 травня нарешті зібралася на своє засідання. Здавалося, крига скресла і члени комісії нарешті займуться виконанням своїх безпосередніх обов’язків. Але ні. Засідання закінчилось черговою ганьбою. Члени ТВК так і не змогла визнати обраними і зареєструвати чотирьох кандидатів у депутати Львівської облради.

Цю скандальну ситуацію уже описував «Високий Замок». Протя­гом останніх десяти місяців члени комісії не ходили на засідання, повідо­мляючи про різні «поважні причини». По суті, саботували…

ТВК мала затвердити як депутатів в обласну раду чотирьох обраних пред­ставників від опозиційних сил — трьох від «Європейської Солідарності» та одного від Української галицької партії. Політич­ні експерти припускали: справа не руха­ється з місця, бо когось, хто претендує на головування у Львівській облраді після несподіваної відставки Ірини Гримак, не влаштовує, що під час голосувань фрак­ціям «ЄС» і УГП додасться голосів.

І ось результат крайнього засідання комісії - кандидатури всіх чотирьох «про­валені». Згідно із законодавством, ТВК має суто формально дати добро на про­ходження цих депутатів у раду, бо вони вже були обрані народом на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Але, згідно із законодавством, члени комісії мають право голосувати і «утримався», і навіть «проти».

На наступному засіданні комісія по­винна розглядати питання, які не набра­ли голосів на засіданні 18 травня. Цьо­го разу знову може бракувати кворуму, а якщо кворум буде, то при голосуваннях питання знову можуть не набрати голо­сів. Замкнуте коло?..

Постає закономірне питання: хто вони такі, ці члени ТВК, які дозволяють собі так зухвало ігнорувати волю виборців?

Таких «героїв нашого часу» треба зна­ти в лице! Будучи на засіданні комісії 18 травня, я не побачила там жодного знайомого обличчя. Під час перерви взя­ла коментар щодо роботи комісії у голо­ви Миколи Городецького, представника ВО «Батьківщина». Він виправдовував­ся, мовляв, комісія збиралася так рідко і без кворуму, бо на це «впливає ситуація в державі, впливає війна та багато різних чинників». По суті, цинічно прикривався війною…

Тим часом списку членів комісії не було навіть на сайті Центральної вибор­чої комісії. Мені все ж таки вдалося зна­йти цей «секретний» список членів Львів­ської обласної ТВК. Отже, знайомтесь!

Голова комісії - Микола Городець­кий (ВО «Батьківщина»), заступник го­лови Олександр Чорний («Європейська Солідарність»), секретар — Марія Булка («Слуга народу»).

Крім того, там є представники різних екзотичних та одіозних партій. Напри­клад, хто пам’ятає «Українську страте­гію Гройсмана»? А чи знає хтось про «Ци­ганську партію України»? Виявляється, у Львівській обласній ТВК є їхні представ­ники. А ще представники такої екзотики, як партія «Солідарність жінок України», «Партія місцевих громад». На диво, є там два члени забороненої проросійської ОПЗЖ та проолігархічної «За майбутнє».

Про причини колапсу у Львівській об­ласній ТВК і як це вплине на майбутнє об­рання голови Львівської обласної ради, «ВЗ» розповів координатор Громадян­ської мережі «Опора» у Львівській об­ласті Тарас Радь:

«Одинадцятий місяць поспіль відбу­вається саботаж з боку частини членів Львівської обласної ТВК. На засіданні 18 травня голосування по чотирьох кан­дидатах у депутати було проведено за наявного кворуму — аби показати іміта­цію роботи комісії. Мовляв, комісія ж на­магається працювати, але члени комісії мають право не підтримувати певні рі­шення. Це форма саботажу, коли фор­мально приходять на засідання, але рі­шення все одно не ухвалюється.

Громадськість бачить, наскільки, м’яко кажучи, неефективні є такі інсти­тути. І це сумно, бо таким чином демон­струється нежиттєздатність представ­ницьких органів — як Львівської обласної ради, так і територіальної виборчої ко­місії, без якої Львівська облрада є фак­тично обмежена, «кульгава». В обласній раді зараз реально є 79 з 84-ох потрібних депутатів. Мандати ще п’ятьох депутатів — під питанням у майбутньому. Відповід­но бачимо політичне протистояння на рівні Львівської ОВА і Львівської обласної ради (її колишнього керівництва). Дру­гий рівень протистояння — міжпартійний. Це протистояння між дев’ятьма фракціями, які формують склад Львівської облради. Це розпад старої коаліції (більшос­ті) і неможливість наразі створення нової більшості.

— Хто хоче мати контроль над комі­сією?

— З одного боку Львівська ОВА в осо­бі голови Максима Козицького і пар­тії «Слуга народу», з іншого — колишня основа більшості, «Європейська Солі­дарність». Але «жертвою» цього проти­стояння є «Європейська Солідарність», бо троє з чотирьох кандидатів, які не про­йшли в облраду, — представники «ЄС». Розклад сил змінився: через військовий стан ЛОВА суттєво обмежила повнова­ження облради і депутатів, відповідно, позиція обласної адміністрації посили­лася. Перевага на боці «Слуги народу», яка скористалася сприятливою для неї ситуацією.

— Як така ситуація вплине на май­бутнє обрання голови Львівської об­ласної ради?

— ТВК не запрацює, допоки не буде обрано голову обласної ради. Це взаємопов'язані політичні проце­си. Комісію використовують як інстру­мент стримування політичних процесів у Львівській облраді. Наразі тривають складні переговорні процеси між фрак­ціями облради щодо конфігурації май­бутньої більшості. Від цього залежить, чи буде знайдено 43 голоси для майбут­нього голови ради. Потрібна підтрим­ка 5−6 фракцій. Це складно отримати, особливо, коли всі фракції малі, кожна має свої політичні, корпоративні інтер­еси. Ніхто так просто за голову не про­голосує, не отримавши взамін префе­ренцій («жирних» посад у депутатських комісіях або у комунальних установах). Так традиційно відбуваються політич­ні торги. Тому ймовірність, що нового голову буде обрано, — невисока. Най­ближчі місяці буде виконувач обов’язків голови Євген Гірник. Відтак допоки не буде сформована конфігурація майбут­ньої більшості в облраді, є великі сум­ніви, що Львівська обласна ТВК запра­цює так, як би вона мала працювати. За умови, що її не розпустять до цього мо­менту.

— Склад комісії досить дивний: там є такі «раритетні» партії, не кажучи вже про заборонену ОПЗЖ…

— Комісія сформована у вересні 2020 року. Вона відображає розклад сил, який був на момент її формування. Те­риторіальні виборчі комісії, які форму­ються під місцеві вибори, формуються на постійній основі. І продовжують свої повноваження до наступного виборчо­го циклу. При формуванні складу комі­сії суб'єкти виборчого процесу — пар­тії - подають своїх представників у ЦВК. Якщо цих представників більше, ніж кількісний склад комісії (18 осіб), про­водять жеребкування. Окрема історія — це партії, які мають фракції у Верхо­вній Раді: «ЄС», «Слуга народу», ОПЗЖ, «Голос» і ВО «Батьківщина». Ці партії ма­ють певні преференції. Тому у них по два представники, а в «ЄС» взагалі три представники в комісії.

Деякі члени комісії вже по другому-третьому разу туди заходять. Їх відкли­кали, а через пів року їх знову туди за­водять. І не завжди від тих самих сил. Буває, людина була від однієї політич­ної сили, а через три місяці заходить у ту саму комісію вже від іншої політичної сили. Це вказує на те, що ця політсила наближена до якоїсь партії, яка контро­лює цю квоту.

Комісію контролюють дві політич­ні сили — «Слуга народу» і «Європей­ська Солідарність». Але жодна з них не контролює комісію цілком. Ні у кого не­має десять голосів, але у кожного є по 7−8. Усе решта — «болото» між цими двома політичними силами. «Слуга на­роду» і «ЄС» намагаються отримати контроль над цим «болотом». Цей про­цес відбувається з перемінним успіхом. Це видно, коли приходиш на засідання і бачиш, як змінюється динаміка голосу­вання і дії суб'єктів з комісії.

Крім того, що в «ЄС» офіційно є три свої члени комісії, а в «Слуги народу» — два, «ЄС» контролює ще приблизно п’ятьох представників від «технічних пар­тій», а «Слуга народу» контролює при­близно шістьох. «Технічні партії» — струк­тури, які мімікрують під політичні партії, аби бути предметом торгу. У даному ви­падку — для наповнення виборчих комі­сій. Хто кого купив, той того і контролює.

— Якщо ОПЗЖ заборонена, то її представників треба вивести з комі­сії?

— Ні, бо не прийнято закон про при­пинення повноважень депутатів і членів комісій від ОПЗЖ і ще 15-ти партій, які визнані судами забороненими. Треба вносити зміни у законодавство. У Вер­ховній Раді лежать три законопроєк­ти, які у різній мірі жорсткості відповіда­ють на це питання. Один із них пропонує автоматично припинити повноважен­ня усіх понад три тисячі депутатів місце­вих рад. Але жоден із цих законопроєк­тів поки що не дійшов до прийняття у ВР. І поки не буде внесено зміни в правове поле, і депутати, і члени комісій від про­російських сил будуть виконувати свої повноваження.

Чи отримують зарплату члени територіально-виборчих комісій?

У міжвиборчий період члени вибор­чих комісій працюють на безоплатній основі. У період виборів оплата праці членів виборчих комісій здійснюєть­ся за рахунок бюджетних коштів, за­кладених на підготовку та проведення місцевих виборів. Щодо цього вида­ється окрема постанова Центральної виборчої комісії.

Виборчий кодекс передбачає три види оплати для членів ТВК/ДВК: оплата праці за весь час робо­ти; виплата за роботу в день вибо­рів (повторного голосування) і дні встановлення підсумків голосуван­ня; одноразова грошова винагорода (необов'язкова виплата).

Схожі новини