Сумлінні платники за газ втрапили у халепу

Автоматичний перехід споживачів від «Львівгаз збуту» до «Нафтогазу» спричинив великі проблеми

У червні львів’яни отримали нові рахунки за газ (за травень), де постачальником блакитного палива значиться вже не ТОВ “Львівгаз збут”, а державна газопостачальна компанія “Нафтогаз України”.

Така “рокіровка” відбулася у масштабах усієї України, оскільки жодна з локальних фірм-постачальників газу для потреб населення не змогла під­писати контракт із «Нафтогазом» на постачання газу в рамках спе­ціальних зобов’язань. Відтак усіх побутових споживачів країни ав­томатично перевели до «поста­чальника останньої надії» (ПОН), яким є ДК «Нафтогаз України». Тобто «Нафтогаз» додатково отримав 8,8 млн клієнтів у масш­табах країни.

І начебто все добре у цій “ро­кіровці” – і ціна на газ не підви­щилася (річний тарифний план “Фіксований”, становить 7,96 грн за кубометр), і перехід від­бувся автоматично, не треба було писати заяв і підписувати угод. Але є одне “але”, і то сут­тєве – у халепу втрапили сумлін­ні платники.

“Попали” на кошти ті, хто оплатив за блакитне паливо у травні (своїй локальній газо­постачальній компанії), оскіль­ки про перехід клієнтів від ло­кальних постачальників газу до ДК «Нафтогаз України» стало відомо лише на початку черв­ня. Насправді де-юре вони ще з 1 травня вважалися у підпоряд­куванні “Нафтогазу”. Тобто рі­шення про перехід було прийня­то “заднім числом”. “Нафтогаз” покладає вину за це на локальні газопостачальні компанії, які за­вчасно не повідомили про свою неспроможність.

І така ситуація по всій краї­ні. Споживачі блакитного пали­ва обурені. Наприклад, у Чер­нівцях люди штурмують офіс місцевої газової компанії, стоять у довжелезних чергах. Про це повідомляє чернівецький сайт “Погляд”. На Львівщині, дякува­ти Богу, такого “газового ажіо­тажу” наразі не спостерігалося. Принаймні під офісом “Львівгаз збуту” черг немає.

Споживачам, які “попали”, за­пропоновано механізм повер­нення переплачених коштів. Але він настільки складний, що по­вернути ці гроші буде неабияким квестом. Принаймні чимало ба­бусь і дідусів точно з цим не впо­раються. Та вони і знати про це не будуть...

Отже, треба подати до “Львів­газ збуту” пакет документів – письмову заяву на повернення коштів, копії паспорта (1-6 сто­рінки) та ідентифікаційного коду, квитанції про помилкову опла­ту, довідку з банку з реквізита­ми карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, по­винна містити IBAN карткового рахунку). На копіях документів має бути посвідчувальний на­пис («Згідно з оригіналом»), а та­кож підпис, ПІБ власника доку­мента і дата. Підписану заяву та документи треба надіслати по­штою до офісу “Львівгаз збуту” (79039, м. Львів, вул. Шевченка, 111А). Також підписану заяву та документи можна направити на електронну скриньку contact@lvgaszbut.com.ua. У цьому разі заява та копії документів мають бути завірені електронним під­писом (ЕЦП).

І чому б ото двом поважним компаніям – “Нафтогазу” і “Львів­газ збуту” – не розібратися між собою, не перекинути ті людські грошики з одного рахунку на ін­ший і не мучити споживачів? Та, як запевняють у “Львівгаз збу­ті”, “наразі відсутній погоджений сторонами механізм автоматич­ного переведення коштів з осо­бових рахунків споживачів у ТОВ «Львівгаз збут» на особові рахун­ки споживачів у ТОВ «ГК «Нафто­газ України», оскільки з ТОВ «ГК «Нафтогаз України» не досягну­то згоди з цього питання”...

Коментар для «ВЗ»

Павло Майк, директор ТОВ «Львівгаз збут»

ТОВ «Львівгаз збут» отри­мує заяви від клієнтів на по­вернення переплат щодня. Завдяки тому, що ми запро­понували споживачам два дистанційні варіанти подачі пакета документів – онлайн та поштою, зараз великих черг біля наших відділень не­має. Виплати здійснюють­ся щотижня. Минулого тижня товариство повернуло побу­товим споживачам 959 тисяч гривень переплат та помил­ково сплачених у травні ко­штів за спожитий природний газ. Загальний борг побуто­вих споживачів за газ, який спожито до 1 травня, стано­вить 1,9 мільярда гривень. Понад 60% колишніх клієн­тів ТОВ «Львівгаз збут» ма­ють борг перед компанією. У липні боржники отримають квитанції від ТОВ «Львівгаз збут», які необхідно оплатити для остаточного розрахунку з постачальником.

Схожі новини